Сегментарна структура на белите дробове

Липом

Белите дробове са разположени в гръдната кухина и заемат по-голямата част от нея. Дясният и левият бял дроб са отделени един от друг от медиастинума. Във всеки бял дроб се разграничават върха и три повърхности - външната (реберна), долната (диафрагмална) и вътрешната (медиастинална). Размерът на белите дробове не е еднакъв поради по-високото положение на десния купол на диафрагмата и положението на сърцето, изместено вляво. Във всеки бял дроб се отличават лобовете, разделени от дълбоки празнини. Дясният бял дроб се състои от три лоба, левият - от два. Горният десен лоб представлява 20% от белодробната тъкан, средният дял - 8%, долният десен - 25%, горният ляв - 23%, долният ляв - 24%.

Междуреберните фисури се проектират еднакво отдясно и отляво - по протежение на гръбначната линия от нивото на спинозния процес на III гръден прешлен, те отиват наклонено надолу и напред и пресичат VI ребро на мястото на прехода на костната му част към хрущялния. Хоризонталната интерлобарна фисура на десния бял дроб отговаря на проекцията на IV ребро от средната аксиларна линия към закрепването на IV реберния хрущял към гръдната кост.

Всеки лоб на белите дробове се състои от сегменти - участъци от белодробна тъкан, вентилирани от бронх от трети ред (сегментен бронх) и разделени от съседни сегменти чрез съединително-тъканна преграда. Формата на сегментите прилича на пирамида, като горната й част е обърната към портите на белия дроб, а основата - към повърхността му. Дясният бял дроб се състои от 10 сегмента, левият - от 9 (фиг. 1, 2).

Фиг. 1. Сегменти на белите дробове: a - изглед отпред, b - изглед отзад. Числата означават сегменти.

Фиг. 2. Бронхопулмонални сегменти: c - реберната повърхност на десния бял дроб, g - реберната повърхност на левия бял дроб, e - медиалната повърхност на левия бял дроб, e - медиалната повърхност на десния бял дроб,

GB - главен бронх, LA - белодробна артерия, LV - белодробна вена

ЛЕГЕНИ СЕГМЕНТИ

Дясен бял дроб Горен дял C1. Апикален С2. Заден С3. преденЛяв бял дроб Горен дял С1-2. Апикална задна С3. Преден С4. Горна тръстика С5. Долна тръстика
Средният дял на C4. Странична С5. междинен
Долен дял C6. Апикален С7. Среден базален С8. Преден базален С9. Страничен базален С10. Заден базалДолен дял C6. Апикален С7. Липсва C8. Преден базален С9. Страничен базален С10. Заден базал

Топография на сегментите на десния бял дроб

Горен дял:

С1 - апикален сегмент - по предната повърхност на II ребро, през върха на белия дроб до гръбначния стълб на скапулата.

С2 - заден сегмент - на задната повърхност на гръдния кош паравертебрално от горния ъгъл на скапулата до средата.

С3 - преден сегмент - от II до IV ребра.

Среден лоб: определя се от предната повърхност на гърдите от четвърто до шесто ребро.

С4 - страничен сегмент - предна аксиларна област.

С5 - медиален сегмент - по-близо до гръдната кост.

Долен дял: горна граница - от средата на скапулата до диафрагмата.

С6 - в паравертебралната зона от средата на скапулата до долния ъгъл.

С7 - медиален базален.

C8 - предна базална - отпред - основната междуребриева канала, отдолу - диафрагмата, отзад - задната аксиларна линия.

C9 - странична базална - от скапуларната линия 2 см до аксиларната зона.

C10 - заден базален - от долния ъгъл на скапулата до диафрагмата. Странични граници - паравертебрални и скапуларни линии.

Топография на сегменти на левия бял дроб.

Горния лоб

С1-2 - апикално-заден сегмент (представлява комбинация от С1 и С2 сегменти на левия бял дроб, което се дължи на наличието на общ бронх) - по предната повърхност на II ребро през върха до гръбнака на скапулата.

С3 - преден сегмент - от II до IV ребра.

С4 - горен тръстиков сегмент - от IV ребро до V ребро.

C5 - долен тръстиков сегмент - от V ребро до диафрагмата.

Сегментите на долния лоб имат същите граници като вдясно. В долния лоб на левия бял дроб сегментът С7 отсъства (в левия бял дроб сегментите С7 и С8 на десния лоб имат общ бронх).

Фигурите показват местоположението на проекцията на сегментите на белите дробове върху панорамна рентгенография на белите дробове в пряка проекция.

Фиг. 1. С1 - апикалният сегмент на десния бял дроб - по предната повърхност на II ребро, през върха на белия дроб до гръбначния стълб на скапулата. (общ изглед; b - странична проекция; c - директна проекция.)

Фиг. 2. С1 е апикалният сегмент, а С2 е задният сегмент на левия бял дроб. (директна проекция; b - странична проекция; c - общ изглед).

Фиг. 8. С4 - страничен сегмент на средния лоб на десния бял дроб. (общ изглед; b - странична проекция; c - директна проекция).

Фиг. 9. C5 - медиален сегмент на средния лоб на десния бял дроб. (общ изглед; b - странична проекция; c - директна проекция).

Фиг. 11. С6. Апикалният сегмент на долния лоб на левия бял дроб. (директна проекция; b - странична проекция; c - общ изглед).

Фиг. 13. C8 - преден базален сегмент на долния лоб на десния бял дроб. (общ изглед; b - странична проекция; c - директна проекция).

Фиг. 15. C9 - страничен базален сегмент на долния лоб на десния бял дроб. (общ изглед; b - странична проекция; c - директна проекция).

A B C

Фиг. 18.С10 - заден базален сегмент на долния лоб на левия бял дроб. (директна проекция; b - странична проекция; c - общ изглед).

Възпаление при S8, S9, S10 на левия бял дроб

консултация

CT образование на белите дробове

Здравейте! Пациентът е на 49 години. Получих консултация за CT сканиране на главата на белия дроб. от Гаврилов П. В.: „Изследването е извършено по стандартната програма с дебелина на слоя 1,5 мм. В долния лоб на левия бял дроб (S8, 9.10) се наблюдава увеличение в сравнение с данните от 12/11/2017 г., зоната на уплътняване на белодробната тъкан, удължена по протежение на бронхите дърво с появата на интерстициална реакция в заобикалящата белодробна тъкан Сегменти S8, S9 на левия бял дроб в състояние на ателектаза. Освен това се визуализира стабилен заоблен фокус в S10 на левия бял дроб с диаметър 8 mm (im 171, Se3, белодробен прозорец, подобен по-рано - im 143, Se3, белодробен прозорец ).В други части на белите дробове без огнища и инфилтрация. Пневматизацията на белодробната тъкан не се променя. Торакалните лимфни възли не са уголемени, малко, без промяна в структурата и плътността. Не е възможно надеждно да се оцени бронхопулмоналните лимфни възли без контраст. Луменът на трахеята и основните бронхи не се променя. не бяха открити разрушителни и травматични промени в областта на сканиране. Няма побойници. Заключение Увеличаване на възпалителната реакция в зоните на уплътняване на белодробната тъкан в долния лоб на левия бял дроб, по-характерно за бронхогенните кисти (най-характерно за закрепване на възпалителна реакция). Стабилен заоблен фокус S10 на левия бял дроб. Освен това: кондензационната зона (ателектаза) сега напълно заема както S8, така и S9 (приблизително допълнителни 5% от обема са изключени от вентилацията). Разбира се, ателектазата се формира поради образуването в бронха на долния лоб и нарушение поради него вентилация на лоба. Долният ляв лоб не е напълно изключен, най-големите сегменти S6 и S10 са пневматизирани. Тогава в 10-ти сегмент има участъци на възпаление поради нарушение на секрецията на секрецията на бронхиалното дърво поради образуването в долния ляв лоб бронх и изисква антибиотична терапия. За живота това абсолютно не е критично. Човек може лесно да се справи дори с един бял дроб и дори изключването на напълно долния лоб не трябва да води до дихателна недостатъчност, като се вземе предвид постепенното изключване на долния лоб от вентилация, тялото трябва лесно да се адаптира към това. "В долния ляв бронх по-рано (преди 1 година) формация 1.4 вижте.Моля, посъветвайте се как се лекува, какви лекарства могат да се приемат.Благодаря.Наталия, Минск

Сегментарна пневмония: десностранна и лявостранна, причини, лечение, усложнения

Сегментарната пневмония е заболяване, при което възпалителният процес засяга един или повече сегменти от белите дробове. Често заболяването се среща при деца на възраст от 3 до 7 години, но понякога се развива при възрастни и по-големи деца.

Правостранната сегментарна пневмония е доста често срещано заболяване. Изисква правилната диагноза и адекватната терапия, тъй като има потенциална смъртност. Левостранната сегментарна пневмония, поради структурни особености на белите дробове, се среща по-рядко.

От всички остри пневмонии, сегментната форма представлява 25% (по-често се диагностицира само фокална пневмония). В 95% от случаите заболяването е едностранно, само 5% от белите дробове са засегнати от двете страни..

Характеристики на анатомичната структура на белите дробове

Бронхопулмоналните сегменти са области от белодробна тъкан, които са част от лоба. Те се снабдяват с кръв от сегментните клонове на белодробните артерии, а вентилацията се дължи на техните собствени сегментни бронхи. Всеки бял дроб е съставен от сегменти..

Сегменти от горния дял на белите дробове:

Средният дял на десния бял дроб се състои от страничен и медиален сегмент.

Долният лоб на двата бели дроба е разделен на следните сегменти:

 • предна базална;
 • медиален базален;
 • страничен базален;
 • заден базал;
 • горен.

Класификация на патологията

Сегментарната пневмония може да бъде:

 • първична: възниква като самостоятелно заболяване;
 • вторичен: е усложнение на друго заболяване, като грип.

Според степента на разпространение на патологичния процес пневмонията като нозологична единица се класифицира, както следва:

Възпалителният процес засяга един от сегментите на белите дробове, но не обхваща целия дял

Функционалната особеност на тази форма на заболяването е поражението на няколко сегмента едновременно

Причини за пневмония

Сегментарната пневмония се развива в резултат на инфекция в организма. Най-често той прониква чрез въздушни капчици, когато човек вдишва въздух с частици от храчки, в които са локализирани патогенни микроби.

Също така патогенните микроорганизми могат да проникнат чрез аспирация, да се спуснат от назофаринкса. В редки случаи патогените навлизат в областта на възпалението от огнищата на хроничната инфекция (пренасяна заедно с кръвта). Микроорганизмите, които причиняват атипични форми на патология, могат да проникнат в тялото чрез орално-генитални контакти.

Най-често причинителят на първичната сегментарна пневмония е:

 • бактерии: пневмокок, стрептокок, стафилокок, хемофилус бацил. Често се наблюдават смесени инфекции, при които няколко вида бактерии се комбинират наведнъж;
 • вируси: грип, параинфлуенца, аденовирус, респираторен синцитиален вирус.

Атипичните патогени включват микоплазми, легионела, хламидия.

Задействащи фактори

Фактори, които увеличават вероятността от развитие на заболяване, включват:

 • ексудативно-катарална диатеза при деца;
 • тютюнопушенето;
 • честа хипотермия;
 • Хроничен бронхит;
 • понижен общ или локален имунитет.

Симптоми

Както при възрастен, така и при дете заболяването започва с повишаване на телесната температура, стойността на този показател може да премине маркировката от 39-40 ° C. Пациентът има симптоми на интоксикация под формата на слабост, болки в тялото, главоболие, умора, сънливост, изпотяване. Объркване и спазми могат да се появят при деца.

На втория или третия ден след началото на заболяването пациентът развива резки редки кашлица. Придружава се от болка в епигастриума и в гърдите. Пациентът развива болка зад гръдната кост, която се засилва при вдишване или издишване..

При полисегментарна форма на заболяването симптомите са по-изразени. Има тахикардия и задух при липса на физически натоварвания. Също с тази форма на пневмония, дихателната недостатъчност бързо се развива. Задушаване възниква, когато пациентът не може да вдиша или издиша нормално.

Заболяването може да се превърне в хронична мудна форма. Освен това, изразените признаци на болестта практически отсъстват. В тежки случаи без навременна медицинска помощ може да настъпи смърт..

Диагностика

Приблизително един на всеки четири пациенти в първите дни на заболяването има по-слабо изразени симптоми, поради което е доста трудно да се идентифицират сегментарни лезии на белите дробове. В други случаи лекарят може да подозира заболяването, ако открие бронхиално дишане, съкратен ударни звуци или мокри малки бълбукащи хрипове.

Рентгенография помага да се определи диагнозата, той показва хомогенни интензивни сенки, които приличат на триъгълник по форма и имат ясно определени граници. При кръвния тест се наблюдава увеличение на броя на левкоцитите и повишено СУЕ.

Диференциална диагноза

Сегментарната пневмония се диференцира със следните патологии:

Как се лекува сегментална пневмония

Основната цел за лечение на пневмония е:

 • унищожаването на патогена, причинил развитието на болестта;
 • намаляване на интоксикацията;
 • резорбция на огнища на възпаление в белите дробове.

В повечето случаи терапията на сегментните белодробни лезии се провежда у дома. Необходима е хоспитализация за пациенти, чието предишно лечение е било неефективно, както и пациенти с висок риск от усложнения (особено деца и възрастни хора).

Антибиотична терапия

Веднага след установяване на диагнозата, на пациента се предписват антибиотици с широк спектър на действие: пеницилини, флуорохинолони, цефалоспорини. Те допринасят за елиминирането на инфекцията в организма.

При леки форми на заболяването се предписват лекарства под формата на таблетки или суспензии за перорално приложение. В други случаи се използват лекарства под формата на интрамускулни или венозни инжекции.

Допълнителни лекарства

За да се премахне запушването на дихателните пътища, се предписват муколитични и отхрачващи лекарства. Те допринасят за разреждането и елиминирането на храчките от бронхиалния тракт, без да увеличават количеството му. Това ви позволява да се отървете от симптом като кашлица и помага да се справите с възпалителния процес..

За премахване на телесните болки, намаляване на болката и понижаване на телесната температура се използват нестероидни противовъзпалителни средства: Ибупрофен, Нимесил, Панадол.

При тежки форми на заболяването се предписват хормонални лекарства: преднизон, дексаметазон, мометазон. За облекчаване на интоксикацията могат да се провеждат инжекции с физиологични разтвори, детоксикационни средства, глюкоза. Абсорбцията на инфилтративните промени допринася за въвеждането на калциев хлорид.

Нелекарствена терапия

Лечението на сегментална пневмония се допълва с физиотерапевтични методи (UHF, лекарствена електрофореза, НЛО). За да се подобри бронхиалният дренаж, се използват масажни и дихателни упражнения..

По време на лечението пациентът трябва да се съобрази с почивката в леглото, да се храни правилно и да води здравословен начин на живот.

Необходимо е да се изоставят лошите навици, особено тютюнопушенето, тъй като това може да доведе до усложнения и да влоши прогнозата.

При леки и умерени форми на заболяването, при правилно лечение, възстановяването обикновено настъпва в рамките на три седмици.

Усложнения

Ако лечението на заболяването не е започнало навреме, пациентът може да изпита следните усложнения:

Натрупването в тъканите и кръвта на токсини, произведени от бактерии или вируси, които са причинили възпаление, могат да доведат до развитието на усложнения, които засягат нервната или сърдечно-съдовата система: невротоксикоза, остра сърдечна недостатъчност, колапс.

Сегментарната пневмония е коварна болест. Тъй като в някои случаи клиничната му картина е замъглена, се изисква внимателна диагноза и компетентно лечение. Ето защо, ако се подозира патология, е необходимо да се консултирате с пулмолог, терапевт или педиатър възможно най-скоро..

Видео

Предлагаме ви да гледате видео по темата на статията.

Образование: Държавен медицински университет в Ростов, специалност "Обща медицина".

Намерихте грешка в текста? Изберете го и натиснете Ctrl + Enter.

Има много интересни медицински синдроми, като обсесивно поглъщане на предмети. 2500 чужди предмета са открити в стомаха на един пациент, страдащ от тази мания.

Човек, приемащ антидепресанти в повечето случаи отново ще страда от депресия. Ако човек сам се справи с депресията, той има всички шансове да забрави за това състояние завинаги..

Според проучвания жените, които пият по няколко чаши бира или вино седмично, имат повишен риск от рак на гърдата.

Освен хората, само едно живо същество на планетата Земя - кучета, страда от простатит. Наистина, най-верните ни приятели.

Според статистиката в понеделник рискът от наранявания на гърба се увеличава с 25%, а рискът от инфаркт - с 33%. Бъди внимателен.

Хората, които са свикнали да закусват редовно, е много по-малко вероятно да затлъстяват..

Образованият човек е по-малко податлив на мозъчни заболявания. Интелектуалната дейност допринася за образуването на допълнителна тъкан за компенсиране на болните.

По време на живота средният човек произвежда не по-малко от два големи басейна слюнка.

Зъболекарите се появяват сравнително наскоро. Още през 19 век задължение на обикновен фризьор е да изважда болни зъби.

Американски учени проведоха експерименти върху мишки и стигнаха до извода, че сокът от диня предотвратява развитието на атеросклероза на кръвоносните съдове. Едната група мишки пие обикновена вода, а втората сок от диня. В резултат на това съдовете от втората група не съдържат холестеролни плаки.

Човешкият стомах върши добра работа с чужди предмети и без лекарска намеса. Известно е, че стомашният сок разтваря дори монети..

При редовно посещение на солариума шансът да получите рак на кожата се увеличава с 60%.

Във Великобритания има закон, според който хирургът може да откаже да извърши операцията върху пациента, ако той пуши или е с наднормено тегло. Човек трябва да се откаже от лошите навици и тогава, може би, няма да има нужда от хирургическа намеса.

Учени от Оксфордския университет проведоха серия от изследвания, по време на които стигнаха до извода, че вегетарианството може да бъде вредно за човешкия мозък, тъй като води до намаляване на неговата маса. Затова учените препоръчват рибата и месото да не бъдат напълно изключени от диетата им..

Кариесът е най-често срещаната инфекциозна болест в света, с която дори грипът не може да се конкурира..

С възрастта всички органи на човешкото тяло претърпяват инволюция (обратно развитие). Органът на зрението не прави изключение. Очите стават незасегнати.

Сегментарна пневмония

Сегментарната пневмония е възпаление на морфофункционалната единица на белодробния лоб - бронхопулмонален сегмент. Заболяването често се среща при деца. Сегментарната пневмония се характеризира с остро начало, висока температура, тежка интоксикация, резки кашлица, болка в гърдите или корема. Може да отнеме продължителен курс, което води до образуването на пневмосклероза и бронхиектазии. Сегментарната пневмония се диагностицира чрез клинични, физични, рентгенологични и лабораторни данни. Лечението на сегментална пневмония се състои от антибиотична терапия, детоксикация, кислородна терапия, елиминиране на бронхиална обструкция и сърдечно-съдови нарушения.

ICD-10

Главна информация

Сегментарната пневмония е ограничено възпаление, което обхваща белодробната тъкан в границите на един или повече анатомични сегменти. Децата в предучилищна възраст (3-7 години) са по-склонни да страдат от сегментарна пневмония, но болестта може да засегне и деца от други възрастови групи и дори възрастни. Сегментираната пневмония представлява около 25% от всички остри пневмонии при деца. По честота на развитие е на второ място след фокална пневмония. С едновременното поражение на няколко сегмента говорят за полисегментарна пневмония; части от белодробния сегмент - около субсегментарна пневмония.

Има първична сегментарна пневмония (протича като независимо заболяване) и вторична (развива се на фона на остри респираторни вирусни инфекции). Поради факта, че сегментарната пневмония е предразположена към торпидно и сложно протичане, своевременното й разпознаване и адекватна терапия са спешна задача на пулмологията и педиатрията.

Причини

Микробният пейзаж при първичната сегментарна пневмония обикновено е представен от пневмококи, хемофилна бацила, пиогенен стрептокок, стафилокок. Често смесени инфекции (комбинация от няколко бактериални агенти). От атипичните патогени хламидия, микоплазма и легионела могат да доведат до образуването на сегментална пневмония. В етиологията на сегментарната пневмония, респираторните вируси заемат значително място: грип, парагрип, PC вирус, аденовирус.

Пътеките на инфекция и разпространението на инфекцията са характерни за други видове пневмония - аерозол (при вдишване на патогени с въздух), аспирация (когато патогените навлизат от назофаринкса), хематогенни (когато патогените се разпространяват от други огнища на инфекция в тялото).

Рискови фактори

Сегментарната пневмония обикновено засяга деца:

 • с тенденция към хиперергични реакции
 • страдащи от прояви на ексудативно-катарална диатеза.

При възрастни предразполагащи фактори могат да бъдат:

Pathanatomy

Бронхопулмоналните сегменти са области от белодробната тъкан, които съставляват лобовете, които се проветряват от собствените сегментни бронхи и се доставят от сегментарни клонове на белодробната артерия. Сегментите имат формата на пресечен конус, като върхът е обърнат към корена на белия дроб. Десет сегмента се разграничават във всеки бял дроб (някои автори разграничават осем сегмента в левия бял дроб). Горният дял на десния бял дроб се състои от три сегмента (апикален, заден и преден); средният дял е от два сегмента (страничен и медиален); долен - от пет сегмента (горен, медиален базален, преден базален, страничен базален, заден базален). Горният дял на левия бял дроб е оформен от пет сегмента (апикален, заден, преден, горната тръстика и долната тръстика); сегменти от долния лоб на левия бял дроб съвпадат с тези в десния бял дроб.

Локално възпаление на един или повече от горните анатомични секции на дихателните пътища и причинява развитието на сегментална пневмония, т.е. лезията винаги обхваща по-малко от цяла фракция. Сегментите, участващи във възпалителния процес, като правило са в състояние на ателектаза. По-често се появява десностранна сегментарна пневмония. В 95% от процеса е едностранно по природа, само в 5% от белодробните сегменти са засегнати от двете страни.

Симптоми на сегментална пневмония

Заболяването се проявява остро: телесната температура достига 39 ° C, има силен синдром на интоксикация (слабост, изпотяване, адинамия, болки в тялото, главоболие), тахипнея, тахикардия. Децата могат да изпитат объркване, гърчове. На втория или третия ден на заболяването се присъединяват рядка трептяща кашлица, болка в гърдите и в епигастралната област. При полисегментарна пневмония изброените симптоми са по-изразени, дихателната недостатъчност се развива бързо.

С навременното лечение клиничните признаци на сегментарна пневмония регресират след 10-12 дни, но рентгенологичните промени продължават по-дълго - две до три седмици. Тъй като засегнатият белодробен сегмент по правило е в състояние на ателектаза, сегментарната пневмония може да придобие торпиден ход и да се завлече за 2-3 месеца. Нерешената остра сегментарна пневмония може да доведе до развитие на хронична пневмония, локална пневмосклероза и бронхиектазия.

Усложнения

Усложненията от полисегментарна пневмония включват обструктивен синдром, серозен и фибринозен плеврит, емпием на плеврата и белодробен абсцес. Натрупването в кръвта и тъканите на вирусни и бактериални токсини има вреден ефект, предимно върху сърдечно-съдовата система и централната нервна система, причинявайки токсични усложнения: остра сърдечна недостатъчност, хипотония, колапс, сърдечно-съдов синдром, невротоксикоза.

Диагностика

При около една четвърт от пациентите аускултаторните и ударни данни са оскъдни в първите дни на заболяването. В други случаи педиатърът или пулмологът може да подозира сегментарна пневмония чрез комбинация от клинични симптоми и физически промени: постоянни влажни малки бълбукащи хрипове, бронхиално дишане, скъсяване на ударния звук.

Диагностичните предположения се потвърждават на базата на данни за дифракция на рентгенография на белите дробове: в изображенията се разкриват хомогенни интензивни сенки във формата на триъгълник, с ясно определени граници и намаляване на кореновата структура. Понякога сегментарната пневмония може да бъде открита само по време на динамично изследване, когато се появи ателектатичен компонент, който дава отличителна дефиниция на границите на лезията. В периферната кръв се определят остри възпалителни промени, включително левкоцитоза, изместване на формулата вляво, увеличаване на СУЕ, склонност към анемия.

Сегментарната пневмония се диференцира с белодробна туберкулоза, първичен и метастатичен белодробен рак, белодробен инфаркт, бронхиолит облитерани, чуждо тяло в бронхите, както и други клинични и рентгенологични форми на пневмония (фокална, лобарна, интерстициална).

Лечение на сегментална пневмония

Терапията на сегментална пневмония е насочена към борба с инфекциозното начало, премахване на дихателната недостатъчност, намаляване на токсичния товар и разрешаване на възпалителни огнища в белите дробове. Деца с обременен преморбиден фон, тежък, сложен и продължителен ход на сегментарна пневмония подлежат на хоспитализация, в други случаи терапията може да се провежда в амбулаторна база.

 • Етиотропната антибиотична терапия започва веднага след поставяне на диагнозата и продължава 10-14 дни. Първоначалната терапия се провежда с широкоспектърни лекарства (полусинтетични пеницилини, цефалоспорини, флуорохинолони).
 • Саниране на дихателните пътища. За да се премахне запушването на дихателните пътища, отхрачващи и муколитични средства, се предписват бронходилататори, терапевтична бронхоскопия, ултразвукови инхалации.
 • Синдромната терапия е насочена към възстановяване на нарушените функции, като се използват антипиретици, успокоителни, сърдечно-съдови, антихистамини, глюкокортикостероиди. За целите на детоксикацията се провеждат интравенозни инфузии на глюкозно-солеви разтвори; резорбцията на инфилтративните промени допринася за въвеждането на калциев хлорид. При тежка дихателна недостатъчност се предписва систематична кислородна терапия.
 • Физиотерапия. В периода на обратното развитие на сегментарна пневмония лечението с лекарства се допълва от физиотерапевтични методи: UHF, индуктотермия, лекарствена електрофореза, ултравиолетово лъчение върху гърдите. За подобряване на дренажа на бронхиалното дърво са показани вибрационен масаж, дихателни упражнения, масаж на гърдите.

прогноза

Леките и умерени форми на сегментарна пневмония обикновено завършват до пълно възстановяване в рамките на три седмици. Продължителен или сложен курс обикновено се наблюдава с вирусна или бактериална реинфекция, влошен преморбиден фон, късно или неадекватно лечение. С развитието на токсични или гнойни усложнения прогнозата за сегментарна пневмония може да бъде много сериозна..

CT сканиране на белите дробове. Какъв вид възпаление при S8, S9, S10.

Здравейте! Моля, посъветвайте се за възпаление в левия бял дроб, в долния ляв лоб (има форма на 1,4 см в бронха).

По-добре се тревожете за спешна бронхоскопия.

Това не е чиста пневмония, това е структурен пневмонит с бронхиален тумор, плюс хипоинтензивно образуване в черния дроб на S4, плюс плътност на меките тъкани около цервикалния трахея.

Здравейте, скъпи Андрей Юриевич! Много благодаря. Образуването на 15 години в черния дроб е хемангиом. И образуването в близост до трахеята, може ли това да се свърже със силно увеличена щитовидна жлеза? На КТ не са описали. Възможно ли е да се изясни размерът на образованието в бронха? Беше 1,4 см за една година от датата на откриването. И сега се е увеличил много? благодаря

.. И образуването в близост до трахеята, може ли това да се свърже със силно увеличена щитовидна жлеза? На КТ не е описано.

Мога. Не е описано най-вероятно, защото не е преглед на гърдите. А „силно увеличената щитовидна жлеза“ има медицинска диагноза?

Възможно ли е да се изясни размерът на образованието в бронха? Беше на 1,4 см от годината на откриване.

Не, не можеш. Основното нещо не е размерът, а хистологията. Или през годината не е направена нито бронхоскопия, нито хистологично изследване?

.. И образуването в близост до трахеята, може ли това да се свърже със силно увеличена щитовидна жлеза? На КТ не е описано.

Мога. Не е описано най-вероятно, защото не е преглед на гърдите. А „силно увеличената щитовидна жлеза“ има медицинска диагноза?

Уважаеми Андрей Юриевич! Да, на около 20 години - гуша. Напоследък хормоните отново се предават, всичко е нормално. Щитовидната жлеза е много уголемена (3 пъти над нормата).

Възможно ли е да се изясни размерът на образованието в бронха? Беше на 1,4 см от годината на откриване.

Не, не можеш. Основното нещо не е размерът, а хистологията. Или през годината не е направена нито бронхоскопия, нито хистологично изследване?

Бронхоскопията беше направена преди година, начертана е картина със запушен бронх. Цитологията и морфологията бяха написани „неинформативно“, бяха открити меланомни клетки, но на хистологията беше казано, че е невъзможно да се направи. Затова наистина исках да знам колко нараства образованието в бронха (цялата година беше стабилна).

Благодаря ви много за предполагаемата диагноза "пневмонит", ще се опитам да инжектирам малка доза преднизон (приемам pembrolizumab (Keitruda), хормоните не могат да се приемат заедно в голяма доза). Може би радиацията ще успее да премахне образуването в бронха ?. Наблюдавам се във водещия Институт по онкология на Беларус, но не мога да се консултирам и да получа препоръки.

На CT се виждат бъбреците? Добре ли е всичко там? Благодаря. Наталия, Минск

Периферен рак на белия дроб

Периферният рак на белия дроб е едно от сериозните и често срещани злокачествени заболявания, засягащи дихателната система. Патологията е коварна в това, че човек научава за това късно, тъй като в ранните етапи туморът на практика не се проявява. Първоначално раковият процес засяга малки бронхи, но при липса на медицинска помощ той преминава в централната форма с по-неблагоприятна прогноза.

Понятие и статистика

Периферният рак на белия дроб започва развитието си с епитела на средни по размер бронхи, като постепенно улавя цялата белодробна тъкан. Патогенезата на заболяването се характеризира с латентния ход на първите етапи на злокачествения процес и метастазите в лимфните възли и отдалечените органи.

Туморът обикновено се локализира в горния лоб на органа, докато десният бял дроб се засяга по-често от левия. Ракът на левия бял дроб обаче има много по-агресивен ход, не оставя надежда за възстановяване.

Според статистиката кодът на заболяването според регистъра ICD-10: C34 Злокачествена неоплазма на бронхите и белите дробове.

Причини

Основната причина за заболяването се счита за канцерогени, вдишвани с тютюнев дим. Пушачите с опит най-често се сблъскват с болестта поради постоянно натрупване на смоли в бронхите и общо нарушение на дихателната система.

Но канцерогените влизат и в белите дробове поради замърсяването на околната среда. В районите, където функционират химическата и други промишлени отрасли, заболеваемостта от рак на дихателните пътища се увеличава няколко пъти.

Също така факторите, които провокират онкологичния процес, включват:

 • йонизиращо лъчение;
 • имунодефицит, развит на фона на хронични соматични състояния;
 • пренебрегвани заболявания на дихателната система - възпалителни и инфекциозни лезии на бронхите и белите дробове;
 • непрекъснато взаимодействие с химикали като никел, радон, арсен и др..

Кой е изложен на риск?

Най-често в броя на пациентите са включени следните групи хора:

 • пушачи с дългогодишен опит;
 • химически работници, например пластмаса;
 • лица, страдащи от ХОББ - хронични обструктивни бронхопулмонални заболявания.

Състоянието на бронхите и белите дробове играе важна роля в развитието на онкологията. Важно е да не оставяте дихателните проблеми без надзор и да ги лекувате своевременно, за да избегнете различни усложнения, включително смъртоносни..

класификация

Периферният рак на белия дроб е разделен на няколко форми, всяка от които има свои собствени характеристики. Предлагаме да ги разгледаме по-подробно.

Кортико-плеврална форма

Злокачественият процес се развива под формата на тумор с грудка повърхност, който бързо се разпространява през бронхите, прераствайки в белите дробове и гръдния кош чрез тънки навиващи се нишки. Отнася се до плоскоклетъчен карцином, поради което дава метастази в костите на гръбначния стълб и ребрата..

Възлова форма

Туморът има нодуларен характер и грудка повърхност, започвайки да се развива от тъканите на бронхиолите. На рентгенограмата за тази неоплазма е характерно задълбочаване - синдром на Риглер - той показва навлизането на бронха в злокачествения процес. Първите симптоми на заболяването дават да се почувства, когато прерасне в белите дробове.

Пневмония подобна форма

Жлезист тумор, представен от множество злокачествени възли, склонни към постепенно сливане. Засягат се предимно средната и долната част на белия дроб. При диагностициране на това заболяване рентгенографията на пациента ясно показва светли петна на снимката на твърд тъмен фон, така наречената „въздушна бронхограма“.

Патологията протича като продължителен инфекциозен процес. Появата на форма, подобна на пневмония, обикновено латентна, симптомите се увеличават с прогресията на тумора.

Форма на кухина

Неоплазмата има възлов характер с кухина вътре, която се появява в резултат на постепенното й разпадане. Диаметърът на такъв тумор обикновено не надвишава 10 см, така че доста често диференциалната диагноза на злокачествения процес е неправилна - болестта може да бъде объркана с туберкулоза, абсцес или белодробна киста.

Това сходство често води до факта, че ракът, останал без подходящо лечение, активно прогресира, изостряйки картината на онкологията. Поради тази причина кухинната форма на заболяването се открива изключително късно, главно в неоперабилен терминален стадий..

Периферен рак на левия горен и долен лоб

Ако горната част на белия дроб е засегната от злокачествен процес, лимфните възли не се увеличават, а неоплазмата има неправилна форма и хетерогенна структура. Белодробният модел по време на рентгенова диагностика в кореновата част се разширява под формата на съдова мрежа. Когато е засегнат долният лоб, напротив, лимфните възли се увеличават по размер.

Периферен рак на горния лоб на левия бял дроб и десния

Ако е засегнат горният лоб на десния бял дроб, клиничните прояви на онкологичния процес ще бъдат същите като при левия бял дроб, участващ в заболяването. Единствената разлика е, че поради анатомичните особености, органът вдясно е по-вероятно да се подложи на рак.

Периферен рак отгоре със синдром на Pancost

Атипичните клетки с тази форма на рак се въвеждат активно в нервните тъкани и съдовете на раменния пояс. Заболяването се характеризира със следните клинични прояви:

 • болката в областта на ключицата първоначално е периодична, но в крайна сметка болезнена постоянен тип;
 • нарушение на инервацията на раменния пояс, което води до атрофични промени в мускулите на ръцете, изтръпване и дори парализа на ръцете и пръстите;
 • развитието на разрушаване на костите на ребрата, видими на рентгенови лъчи;
 • Синдром на Хорнер с характерни признаци на стесняване на зениците, птоза, прибиране на очните ябълки и др..

Също така, заболяването причинява такива общи признаци като дрезгавост в гласа, повишено изпотяване, хиперемия на лицето от засегнатия бял дроб.

Етапи

Заболяването протича според определени етапи на злокачествения процес. Ще ги разгледаме по-подробно в следващата таблица..

Ракови етапиописание
ПЪРВИТуморът, заобиколен от висцерална капсула, има размер не повече от 3 см. Бронхите са слабо засегнати. Неоплазмата може да засегне бронхиалните и перибронхиалните лимфни възли (изключително рядко).
ВТОРИТуморът варира в рамките на 3-6 см. Обикновено възпаление на белодробната тъкан по-близо до кореновата област на органа, често от типа обструктивна пневмония. Често се появяват ателектази. Неоплазмата не се простира до втория бял дроб. Метастазите се фиксират в бронхопулмоналните лимфни възли.
ТРЕТИТуморът достига значителен размер и се простира извън органа. По правило той на този етап засяга съседните тъкани, а именно медиастинума, диафрагмата и гръдната стена. Характерно е развитието на двустранна обструктивна пневмония и ателектаза. Метастази, открити в регионалните лимфни възли.
ЧЕТВЪРТИТуморът има впечатляващ размер. В допълнение към двата белия дроб, той прераства в съседни органи и дава далечни метастази. Злокачественият процес навлиза в крайния краен етап, което означава постепенно гниене на тумора, отравяне на организма и такива усложнения като гангрена, абсцес и много други. Метастазите се срещат по-често в бъбреците, мозъка и черния дроб..

Симптоми

Първоначално говорим за суха кашлица с случайни оскъдни храчки, главно сутрин. Постепенно тя придобива лаещ, почти сълзотворен характер, с увеличен обем секретирана храчка с наличието на ивици кръв. Този симптом е важен при диагностицирането на рак в 90% от случаите. Хемоптизата започва, когато туморът израства в стените на съседни съдове.

След кашлица се появява болка. Това е незадължителен симптом за рак на белия дроб, но по-голямата част от пациентите отбелязват проявите му на болен или тъп характер. В зависимост от местоположението на тумора, неприятните усещания могат да излъчват (дават) на черния дроб, когато неоплазмата е в десния бял дроб, или в областта на сърцето, ако това е лезия на левия бял дроб. С прогресирането на злокачествения процес и метастазите болката се засилва, особено с физически ефект върху мястото на рака.

Много пациенти вече в първия стадий на заболяването имат нискостепенна треска. Обикновено тя е устойчива. Ако ситуацията се усложнява от развитието на обструктивна пневмония - треската става висока.

Газообменът в белите дробове е нарушен, дихателната система на пациента страда и затова се забелязва задух дори при липса на физическа активност. Освен това могат да се появят признаци на остеопатия - нощна болка в долните крайници.

Диагностика

Идентифицирането на злокачествения процес започва с изследване и изследване на човек. По време на събирането на анамнеза специалистът обръща внимание на възрастта и наличието на пристрастявания у пациента, опит за тютюнопушене, наемане на работа във вредно промишлено производство. След това се уточнява естеството на кашлицата, фактът на хемоптиза и наличието на болка.

Основните лабораторни и инструментални методи за диагностика са:

 • MRI Той помага да се установи локализацията на злокачествения процес, растежа на тумор в съседните тъкани, наличието на метастази в отдалечени органи.
 • CT Компютърната томография сканира белите дробове, което позволява откриването на неоплазмата с висока точност до малък размер.
 • ПОТУПВАНЕ. Позитронно-емисионната томография дава възможност да се разгледа получения тумор в триизмерно изображение, да се идентифицира неговата структурна структура и стадий на онкологичния процес.
 • бронхоскопия Той определя проходимостта на дихателните пътища и ви позволява да премахнете биоматериала за хистологично изследване, за да диференцирате неоплазмата.
 • Анализ на храчки. Изхвърлянето на белите дробове при кашлица се изследва за наличието на атипични клетки. За съжаление, това не гарантира 100% от резултата..

лечение

Борбата с периферния рак на белия дроб се осъществява чрез два основни метода - хирургична и лъчева терапия. Първият не е приложим във всички случаи..

При липса на метастази и размер на тумора до 3 см се извършва лобектомия - операция за отстраняване на неоплазма без резекция на съседни структури на органи. Тоест, говорим за премахване на лоба на белия дроб. Доста често при по-голяма интервенция се появяват рецидиви, поради което хирургичното лечение на първия етап на злокачествения процес се счита за най-ефективно.

Когато регионалните лимфни възли са засегнати от метастази и туморни размери, съответстващи на втория стадий на рака, се извършва пулмонектомия - пълно отстраняване на болния бял дроб.

Ако злокачественият процес е преминал към съседни органи и метастази са се появили в отдалечени части на тялото, хирургическата интервенция е противопоказана. Сериозните съпътстващи патологии не могат да гарантират благоприятен резултат за пациента. В този случай се препоръчва радиационно облъчване, което може да бъде и спомагателен метод за хирургическа интервенция. Той помага за намаляване на злокачествените тумори..

Наред с тези методи на лечение се използва и химиотерапия. На пациентите се предписват лекарства като Винкристин, Доксорубицин и др. Използването им е оправдано, ако има противопоказания за хирургична и лъчева терапия.

Често задавани въпроси

Възможно ли е да се отстранят едновременно и двата засегнати бели дроба? Човек не може да живее без два бели дроба, следователно, при онкологична лезия на двата органа наведнъж, операцията не се извършва. Като правило в този случай говорим за напреднал рак, когато хирургичното лечение е противопоказано и се прибягва до други методи на терапия.

Прави ли се трансплантация на белия дроб / трансплантация за рак? Онкологичните заболявания са ограничение за трансплантация на донорски органи или трансплантология. Това се дължи на факта, че при злокачествения процес се използва специфична терапия, на фона на която вероятността за оцеляване на белия дроб на донора се намалява до нула.

Алтернативно лечение

Хората обикновено прибягват до неформалната медицина, когато няма ефект от традиционната терапия или има желание за постигане на по-добри резултати и ускоряване на лечебния процес..

Ние изброяваме кои методи са се доказали при периферен рак на белия дроб..

Тинктура от репей. Изкопайте корените на растението след цъфтежа, изплакнете, нарежете на парчета с дебелина 3 мм и изсушете на сянка. Залейте 50 г сухи суровини с 0,5 л водка, настоявайте 10-14 дни. Приемайте перорално за 1 ч.л. 3 пъти на ден преди хранене.

Средства от язовски мазнини. Този продукт е високоефективен при първия стадий на рак на белия дроб. Ядровата мазнина, медът и сокът от алое се смесват в равни пропорции. Лекарството се приема перорално по 1 супена лъжица. л 3 пъти на ден на празен стомах.

Процес на възстановяване

Периодът на рехабилитация след терапевтичен ефект върху организма изисква достатъчно количество време. Онколозите забелязват, че някои пациенти се възстановяват по-лесно и по-бързо, докато други изискват месеци и дори години, за да се върнат към предишния си живот..

За да ускорите процеса на рехабилитация, се препоръчват следните критерии:

 • провеждане на специални дихателни упражнения под ръководството на инструктор по лечебна терапия, насочена към трениране на мускулите на гърдите и поддържане на дихателните органи в добра форма;
 • постоянна двигателна активност дори в покой - месенето на крайници може да подобри процесите на кръвообращение и да избегне задръстванията в белите дробове.

Освен това се обръща внимание на спазването на принципите на диетичното хранене - то трябва да бъде не само частично, но и достатъчно укрепено и лесно смилаемо, за да поддържа енергийния баланс на тялото.

Диета

В системата на лечебно-профилактичния подход храненето при рак на белия дроб, въпреки че не е основната форма на грижа, но също така играе важна роля. Балансираната диета ви позволява да осигурите на тялото на здрав и болен човек необходимата енергийна подкрепа и хранителни вещества, нормализира метаболизма и минимизира страничните ефекти от химио и лъчетерапия.

На първо място, ние изброяваме кои продукти с антитуморна активност трябва да бъдат включени в диетата еднакво както за превантивни, така и за терапевтични цели във връзка с периферния рак на белия дроб:

 • храни, богати на каротин (витамин А) - моркови, магданоз, копър, шипка и др.
 • ястия, съдържащи глюкозинолати - зеле, хрян, репичка и др.;
 • храна с монотерпенични вещества - всички видове цитруси;
 • продукти с полифеноли - бобови растения;
 • подсилени храни - зелен лук, чесън, карантии, яйца, пресни плодове и зеленчуци, насипен чай.

Трябва да откажете очевидно вредните храни - пържени и пушени ястия, бърза храна, газирани захарни напитки, алкохол и др..

С прогресията на рака на белия дроб много пациенти отказват да се хранят, следователно за поддържане на живота си в стационарни условия се организира ентерално хранене - чрез сонда. Специално за хората, които са изправени пред такава болест, има готови смеси, обогатени с необходимите витамини и минерали, например Composite, Enpit и др..

Курсът и лечението на заболяването при деца, бременни и кърмещи, възрастни хора

Деца. Онкологията в детска възраст, поради увреждане на бронхите и белите дробове, е рядка. Обикновено при малки пациенти това заболяване е свързано с неблагоприятни условия на околната среда или със сериозно наследствено предразположение. Например, можем да говорим за тютюневата зависимост на майка, която не е спряла да пуши, да е в положение.

Не е трудно да се идентифицират клиничните симптоми на периферен белодробен рак при дете - при липса на данни за бронхопулмонална болест педиатърът изпраща бебето за допълнителен преглед при пулмолог или специалист по туберкулоза, за да се подложи на правилна диагноза. С възможно най-ранното откриване на онкологията и лечението прогнозата за възстановяване е положителна. Принципите на лечение ще бъдат същите като при възрастни пациенти.

Бременност и кърмене. Диагнозата на периферния рак на белия дроб не е изключена при жени по време на бременност и кърмене. В този случай лечението трябва да бъде изцяло поверено на специалисти от съответния профил. Въпросът за спасяването на детето се решава индивидуално. Ако етапът е оперативен, се препоръчва операция през втория триместър, без да се прекъсва бременността. Рискът от смърт на плода е 4%. При наличие на метастази в случай на напреднала онкология прогнозата за жена е лоша - не повече от 9 месеца от датата на диагнозата.

Старост. При възрастни хора периферният рак на белия дроб често протича латентно и се открива твърде късно. Поради здравословното си състояние и последните години такива пациенти рядко обръщат внимание на периодичната кашлица, появата на храчки и други признаци на лошо състояние, приписвайки ги на отслабен имунитет и хронични патологии. Следователно, болестта се открива по-често в терминално неоперабилен стадий, когато помощта е ограничена само до палиативна медицина.

Лечение на периферен рак на белия дроб в Русия, Израел и Германия

Статистиката, събрана през последното десетилетие, показва, че ракът на белите дробове или аденокарциномът са сред най-фаталните заболявания. Според същото проучване повече от 18,5% от всички пациенти с рак умират от тази диагноза годишно. Съвременната медицина има достатъчно арсенал, за да се справи с това заболяване, с ранно лечение, вероятността да спрете злокачествения процес и да се отървете от него е висока. Предлагаме да разберете за възможността за лечение на периферен рак на белия дроб в различни страни..

Лечение в Русия

Борбата с рака на дихателната система се провежда в съответствие с изискванията на Световната здравна организация. Помощта за пациентите обикновено е безплатна, ако има медицинска политика и гражданство на Руската федерация.

Предлагаме ви да разберете къде можете да отидете с периферен рак на белия дроб в Москва и Санкт Петербург.

 • Онкологичен център "София", Москва. Специализира в такива области като онкология, радиология и лъчева терапия.
 • Московски изследователски институт, кръстен на П.А. Херцен, Москва. Водещият онкологичен център в Русия. Той предоставя необходимия набор от медицински услуги за пациенти, които идват за рак на белия дроб..
 • Национален медицински и хирургичен център. N.I. Пирогова, Санкт Петербургски клиничен комплекс.

Помислете какви отзиви има в мрежата за изброените медицински заведения.

Лечение в Германия

Иновативните методи за лечение на периферен белодробен рак са високо ефективни, точни и поносими, но в никакъв случай не се провеждат в домашни болници, а в чужбина. Например в Германия. Ето защо борбата с онкологията е толкова популярна в тази страна..

И така, къде мога да получа помощ при периферен рак на белия дроб в германските клиники?

 • Университетска клиника Гисен и Марбург, Хамбург. Голям медицински комплекс в Западна Европа, осъществяващ практически и научни дейности.
 • Университетска болница в Есен, Есен. Специализира в лечението на рак, включително дихателната система.
 • Клиника по онкология на Charite Lung, Берлин. Катедрата по белодробна онкология със специализация по инфектология и пулмология работи на базата на университетския медицински комплекс.

Каним ви да разгледате прегледи на някои от изброените лечебни заведения.

Лечение на периферен рак на белия дроб в Израел

Тази страна с право поема популярност в посока на медицинския туризъм. Израел е известен с най-високото ниво на диагностика и лечение на злокачествени новообразувания на всеки етап от тяхното развитие. Резултатите от борбата с рака в тази част на света се считат за най-добрите на практика..

Предлагаме ви да разберете къде можете да получите помощ при онкологията на бронхопулмоналната система в тази страна.

 • Раков център, Клиника Херцлия, Херцлия. Повече от 30 години приемат пациенти от цял ​​свят за лечение на рак.
 • Медицински център "Рамат Авив", Тел Авив. Клиниката използва всички иновативни технологии в областта на хирургията и радиоизотопните изследвания.
 • Клиника Ассута, Тел Авив. Частна медицинска институция, така че пациентите не трябва да чакат в ред за получаване и провеждане на необходимите медицински процедури.

Помислете за прегледи на някои клиники.

метастаза

Разработването на места за вторичен рак е неизбежен процес с напреднал рак. Метастазите при периферни злокачествени белодробни лезии се разпространяват по тялото по следните начини:

 • Lymphogenic В белодробната тъкан има гъста мрежа от лимфни съдове. Когато тумор прерасне в тяхната структура, атипичните клетки се разпръскват през лимфната система.
 • Хематогенният. Дисимилация на метастази се случва в цялото тяло. На първо място са засегнати надбъбречните жлези, след това костите на черепа и гърдите, мозъка и черния дроб.
 • Контакт. В близките тъкани се имплантира тумор - обикновено този процес започва с плевралната кухина.

Усложнения

При напреднала степен на белодробен карцином с периферен характер, последствията от заболяването са метастази, които се разпространяват в интраорганските структури на тялото. Тяхното присъствие изостря прогнозата за оцеляване, онкологичният стадий става неработоспособен, а смъртта на пациента се счита за допълнително усложнение..

Непосредствените последици от онкологичния процес в дихателната система са запушване на бронхите, пневмония, белодробен кръвоизлив, ателектаза, разпад на тумора с интоксикация на организма. Всичко това влияе негативно върху благосъстоянието на пациента и изисква цялостна медицинска помощ..

Рецидив

Според статистиката приблизително 75% от злокачествените тумори рецидивират през следващите 5 години след края на първоначалното лечение. Най-рисковите рецидиви през следващите месеци - на фона на тях човек може да доживее до една година. Ако ракът не се повтори в рамките на 5 години, вероятността за вторичното развитие на тумора според онколозите се намалява до минималните стойности, опасният период е преминал.

При периферно увреждане на белите дробове рецидивът на злокачествения процес е изключително агресивен и лечението е успешно само в ранен стадий на заболяването. За съжаление, в други случаи прогнозата за това колко дълго ще живее пациентът е изключително неблагоприятна, тъй като туморът е практически нечувствителен към многократна химио- и лъчева терапия, а хирургичната интервенция често е противопоказана в тази ситуация.

Прогноза (колко на живо)

Цифрите относно преживяемостта при периферния рак на белия дроб варират в зависимост от класификацията на хистологичната структура на тумора. В следващата таблица даваме средните критерии за прогнозата сред всички пациенти с рак с тази диагноза..

ЕтапиСтепен на успех
ПЪРВИ50,00%
ВТОРИ30,00%
ТРЕТИ10,00%
ЧЕТВЪРТИ0.00%

Предотвратяване

Възможно е да се предотврати развитието на периферен рак на белия дроб с помощта на навременно и адекватно лечение на инфекциозни и възпалителни процеси в бронхите, за да се предотврати преминаването им в хронична форма. В допълнение, отхвърлянето на зависимостта от тютюн, използването на лични предпазни средства (респиратори, маски и др.) При работа в опасни индустрии и укрепване на имунната система е изключително важно.

Основният проблем на онкологията днес остава късното откриване на злокачествени процеси в организма. Следователно, за да запази здравето и живота, човек ще бъде подпомогнат от собственото си внимателно отношение към промените в благосъстоянието - само благодарение на това болестта може да бъде открита навреме и успешно да се лекува.

Благодарим ви, че отделихте време за попълване на анкетата. Мнението на всички е важно за нас..