Съвременно лечение на чернодробни метастази: възможно ли е да се направи без операция?

Карцинома

Чернодробните метастази, причинени от тумори на други места (метастатичен рак на черния дроб, метастатично увреждане на черния дроб), са много по-чести от злокачествените тумори, развиващи се от чернодробни клетки (първичен рак на черния дроб). За това как изглежда съвременната диагностика и лечение на чернодробни метастази - днешен материал.

Откъде идват чернодробните метастази??

Чернодробните метастази, като правило, са хематогенни - те се разпространяват с кръвен поток от тумори, разположени в близост до големи кръвоносни съдове. След израстването на злокачествена неоплазма в лумена на вена или артерия, туморните частици започват да циркулират в тялото. Черният дроб е естествен „филтър“, в който кръвта се пречиства, забавяйки скоростта на нейния поток. Ето защо има голяма вероятност циркулиращите микрометастази да се заселят в тъканите на органа, причинявайки растеж на вторичен тумор - чернодробни метастази.

Какви тумори най-често дават метастази в черния дроб?

Като се има предвид активната роля на черния дроб за филтриране на кръвта, той е общ „прицелен орган“ за ракови метастази в редица локализации.

 • рак на панкреаса;
 • рак на червата;
 • рак на стомаха;
 • рак на млечната жлеза;
 • карцином на хранопровода.

Почти всички тумори на тези локализации могат да протичат тайно дори в момента на започване на метастази, следователно не е рядкост метастазите в черния дроб да проявяват по-изразени симптоми от първичния тумор и да станат причина за отиване на лекар. Ако в черния дроб се открие туморен процес, дори преди провеждането на морфологично изследване за идентифициране на типа туморни клетки, съставляващи неоплазмата, лекар, който познава статистиката на метастазите на различни видове рак в черния дроб, получава ценен сигнал за търсене на първичния тумор - източника на метастази.

Симптоми на чернодробни метастази

Симптомите при метастатичен рак на черния дроб обикновено са подобни на симптомите на други чернодробни заболявания - подуване на корема, гадене, тежест в десния хипохондрий, нарушения на изпражненията, интоксикация, слабост. По-точните симптоми зависят от размера и местоположението на неоплазмата във всеки от конкретните клинични случаи..

При лечението на първични тумори, често метастатични за черния дроб, важното е не толкова тежестта на симптомите, колкото самото им присъствие. Бдителността на лекаря и пациента за възможната поява на симптоми на увреждане на черния дроб ви позволява своевременно да идентифицирате и започнете лечение на ракови метастази в черния дроб.

Чернодробни метастази - диагноза

Увеличаването на шансовете на пациенти с чернодробни метастази е високата наличност на такъв редовен метод за наблюдение като ултразвук. Ултразвукът на черния дроб е неинвазивен, евтин, бърз, наличието на този тип изследвания е високо дори в малки градове на ниво областния център.

Когато обаче се появят симптоми, които показват чернодробни дисфункции, които могат да бъдат причинени от метастази на първичния тумор (например рак на стомаха), са необходими по-информативни методи за диагностика. Най-често диагнозата и последващото лечение на чернодробни метастази изискват данни от компютърна томография (КТ), по-рядко магнитно-резонансно изображение (ЯМР) или позитронно-емисионна томография (ПЕТ).

След потвърждаване на наличието на неоплазма в даден орган, световните стандарти за онкология предвиждат биопсия на чернодробните метастази (вземане на проби от фрагмент от неоплазма) за последващи морфологични изследвания, включително имунохистохимия. Финоиглена чернодробна биопсия, извършена в областта на метастази под контрола на ултразвук или КТ, ви позволява да дадете отговор за вида и характеристиките на клетките, съставляващи метастазите. Това помага да се идентифицира източникът на чернодробни метастази - първичен тумор, а също така показва допълнителна възможност за комплексна терапия - имунохистохимията може да покаже чувствителността на тумора и неговите чернодробни метастази към целево лечение или имунотерапия.

Радикално лечение на чернодробни метастази

Традиционно чернодробните метастази, независимо от вида на първичния рак, се отстраняват хирургически заедно с увредените от тумор органи и тъкани. Недостатъкът на хирургията като единствен метод за радикално лечение на чернодробни метастази е значителната инвазивност на операцията и ограниченията на нейната възможност - отслабена чрез лечение на първичния тумор (операция, лъчева терапия, химиотерапия), тялото често няма да може да издържи на друга интервенция под обща анестезия.

Развитието на технологиите в медицината отвори за пациенти с метастатичен рак на черния дроб други видове нежно радикално лечение:

 • химиоемболизация, която се състои в краткосрочно приложение в черния дроб вместо в кръвта на химиотерапевтични лекарства в по-висока концентрация, отколкото при системно приложение;
 • радиочестотна аблация, която е въздействието върху тумора на високочестотни радиовълни, което води до разрушаване на биологичните тъкани на чернодробните метастази поради нагряването им до значителни температури;
 • целенасочена терапия, засягаща на клетъчно ниво само първичния тумор и неговите метастази, в зависимост от редица структурни особености на раковите клетки;
 • имунотерапия, основана на естествения механизъм на унищожаване на злокачествените клетки.

Радиохирургично лечение на чернодробни метастази (CyberKnife, TrueBeam STx и др.)

Най-модерният метод за радикално лечение на чернодробни метастази е радиохирургията на CyberKnife. Също така, някои модели съвременни линейни ускорители позволяват осъществяване на радиохирургия, например специализираният линеен ускорител TrueBeam STx, който работи в отделението по радиохирургия на клиниката по MIBS онкология.


Висока точност на лечението на чернодробни метастази на линеен ускорител TrueBeam STx: на плана за лечение е представено предварително изчисление, което показва, че само зоната вътре в синия контур, която съответства по своята пространствена форма на контура на чернодробните метастази, получава висока доза. Задачата на лекарите да определят контурите на здрави и болни тъкани и най-мощният софтуерен комплекс ще изчисли броя, формата и траекторията, чрез която ултрамодерният медицински робот комплекс ще даде радиационни полета, т.е. Но контролът все още е върху човека - всеки план за лечение се одобрява от медицински физик и лъчетерапевт

Висока (аблативна) доза йонизираща радиация, доставена по време на радиохирургия в тези съоръжения, води до спиране на биологичните процеси в даден обем от чернодробни метастази. В същото време увреждането на здравите тъкани е сведено до минимум - не са необходими разрези, а необходимата доза фатални метастази към чернодробната радиация се състои от единични дози на всеки от множеството тънки лъчи. Освен това всеки лъчев лъч се подава точно по даден път, минавайки през различни части на тялото, без да се предава доза, която може да причини необратимо въздействие върху здравите тъкани.

Предимства на радиохирургичния метод:

 • радикално въздействие върху даден обем на увреждане на тумора;
 • безопасност за околните тъкани;
 • минимална инвазивност, позволяваща амбулаторно лечение;
 • ниски общи разходи за лечение, поради краткия престой в онкологичната клиника и липсата на нужда от рехабилитация.

Точността на радиохирургията на CyberKnife се осигурява от предварителното формиране на дигитален пространствен модел на формата и обема на метастазите в черния дроб на пациента. Визуалният модел, който ще бъде използван за определяне на параметрите на радиохирургичния план (зона с висока доза, неговото значение, зони с нулева доза за защита на критични органи и структури), се основава на сливането на няколко източника на диагностична информация, най-често - масиви от CT и MRI изображения.


Лечение на чернодробни метастази, радиохирургичен план на CyberKnife. Прави впечатление, че отделни тънки лъчи на йонизиращо лъчение (тюркоазен цвят) проникват в тумора от различни страни. Освен това в областта, в която се намира сърцето или гръбначният мозък, не минават лъчеви пътища. Но туморните тъкани (вътре в зеления контур) получават максимално предписаната доза.

CyberKnife и операция при лечението на чернодробни метастази: не конкуренти, а колеги

Съвременните протоколи за лечение на метастатичен рак на черния дроб се основават на интегриран подход, който въз основа на нуждите на конкретен клиничен случай комбинира хирургично лечение (включително отстраняване на засегнатите лимфни възли), химиотерапия, както и лъчетерапия, радиохирургия, имунотерапия. В този случай лекарят, при спазване на нежния метод на лапароскопска хирургия, може да реши да премахне онези метастази, до които има безопасен достъп, или сегменти от черния дроб, засегнати от значителен брой малки метастази.

Хирургичното отделение на клиниката по онкология MIBS разполага с всичко необходимо за извършване на хирургични интервенции от всякаква сложност, включително отстраняване на чернодробни метастази, а решението за тактиката на лечението се взема чрез интердисциплинарна консултация с онколози от различни специалности: клиничен онколог, химиотерапевт, хирург, лъчетерапевт, радиохирург. Само този подход ви позволява да приложите някой от съвременните методи на лечение и не предоставя на пациента избор на методи, достъпни за определен раков център.

Има ли избор на ефективна тактика на лечение на пациента в клиниката, където те могат да предложат само един вариант - радикална операция?

CyberKnife с чернодробни метастази: противопоказания

Няма директни противопоказания за лечение на метастази в черния дроб на CyberKnife. Ограничение може да бъде множество метастази със сравнително малък размер на най-голямата от новообразуванията. В този случай няма противопоказания от гледна точка на медицината, но няма и финансова възможност - такова лечение няма да повлияе пряко върху качеството на живот на пациента. Непрактично е и извършването на радиохирургия с метастази, които надвишават скоростта на ефективна употреба на системата CyberKnife - като правило диаметър седем или повече сантиметра. Но такива големи чернодробни метастази се откриват сравнително рядко..

Необходимо е обаче внимателно да се подготви за лечение на чернодробни метастази на CyberKnife при пациенти с намалена коагулация на кръвта. Да, лечението с CyberKnife се извършва дистанционно, без контакт с тялото, но маркировъчната точка е белег - мъничка частица злато, която се вижда на изображенията на позициониращата система на комплекса CyberKnife. Златни следи се инжектират директно в черния дроб. Важно е тази процедура да се провежда едновременно с биопсия на чернодробни метастази (чрез вземане на част от новообразувания за последващ морфологичен анализ и мониторинг на кръвосъсирването на пациента преди процедурата.

Колко струва лечението на чернодробни метастази?

При оценката на разходите за лечение, особено при сравняване на програмите, предлагани в различни онкологични центрове, трябва да се имат предвид не само разходите за радикално лечение, но и разходите за рехабилитационна терапия, финансови загуби от временна нетрудоспособност и др..

В случай на използване на CyberKnife за безконтактно унищожаване на чернодробни метастази, по-високата цена на лечението се компенсира от липсата на нужда от анестезия (тъй като няма разрези), няма нужда от рехабилитационни процедури и работоспособността на пациента е ограничена (лечението се провежда в амбулаторна база).

Когато лекувате извън вашето населено място, има разходи за пътуване, полет, настаняване на пациента и придружаващите го лица (особено в чуждестранните клиники), което значително увеличава общите разходи за лечение, без да гарантира неговото качество.

За жителите на Санкт Петербург разходите за лечение в онкологичната клиника MIBS могат да бъдат покрити в рамките на квотите, а за жителите на други региони на Русия разходите за лечение могат да бъдат покрити от регионалния бюджет, ако местният комитет отпусне целево финансиране за лечение в MIBS. В същото време в регионите въпросът за преминаване на последващ мониторинг след лечение се решава по-лесно и по-евтино (без да е необходимо посещение в Санкт Петербург) благодарение на развитата мрежа от диагностични центрове MIBS в Русия и няколко съседни страни.

Колко ефективно е лечението на чернодробни метастази?

Съвременните методи на терапия позволяват да се спре растежа на метастазите и дори да се регресира в повечето случаи. Трябва обаче да се разбере ясно, че лечението на чернодробни метастази е само част от задачата, пред която е изправен вашият онколог. Наличието на метастази показва разпространението на процеса, а радиохирургията на чернодробните метастази решава само локален проблем. А задачата за адекватно лечение на първичния тумор и метастазите в други органи изисква тактика на комплексно лечение, определена с участието на група специалисти („интердисциплинарна консултация“ или „туморна дъска“). Този подход доказа своята ефективност в световната практика и се използва в клиниката по онкология на IIBS..

Вие или вашите близки са показани за чернодробни метастази? Обадете ни се сега!

Воробиев Николай Андреевич

Онколог, рентгенолог
Завеждащ отдел за конформална лъчева терапия

Чернодробна операция за метастази

22 февруари 2017 г., 19:05 ч. Експерт на статията: Антонов Максим Викторович 0 6,240

Преди да се предпише чернодробна операция за онкология, лекарят претегля всички рискове и положителни точки и ако обстоятелствата са в полза на операцията, се извършва резекция, последвана от отстраняване на патологични клетки. Хирургията за метастази в черния дроб е показана в случай, когато тази мярка ще помогне да се отървете от туморите и да удължи живота на пациента. Какво лечение е показано за чернодробни метастази, какви са причините за развитието на патология и доколко човек може да удължи живота си, ако чернодробните операции се извършват с метастази?

Какво представляват метастазите?

Метастазите са вторични злокачествени ракови клетки, които увреждат тъканите на вътрешните органи, унищожават здрави клетки и нарушават функционирането на органа. Когато вторичните патологични клетки навлизат в черния дроб, нормалното му функциониране се нарушава, органът нараства в размер и с ненавременно лечение напълно се унищожава. Ако заболяването се открие в началните етапи, човек има шанс да се възстанови от рак, но на етапи 3-4 шансовете за възстановяване са ниски.

Причината за образуването в черния дроб

Причините за образуването на вторични ракови клетки са следните:

 • развитието на рак на стомаха и хранопровода;
 • рак на дебелото черво;
 • онкология на белодробната тъкан;
 • рак на панкреаса;
 • рак на бъбреците
 • меланом.

Черният дроб в организма изпълнява много функции, като една от основните е филтрирането и пречистването на кръвта от токсини, поради което при онкологията на който и да е орган рискът от развитие на метастази в чернодробните тъкани е висок.

Опасността от чернодробни метастази

Вторичните ракови новообразувания, прониквайки в тъканите на даден орган, нарушават неговото функциониране, в резултат на което възниква неизправност на тялото, човек става още по-уязвим и податлив на сериозни усложнения. В допълнение към тези нарушения, вторичните ракови клетки провокират силна болка, при която пациентът не може да живее нормално, в тези случаи ще се наложи спешна хирургична помощ.

Диагностика

За да се постави окончателна диагноза, пациентът е показан да премине биохимичен кръвен тест и проби за биопсия. За да се определи локализацията на метастазите и степента на увреждане на органите, се предписва MRI или CT диагноза. За да се изясни локализацията на метастазите, се извършва ангиографско изследване. В процеса на хирургическа интервенция се използва ултразвукова диагностика, която ще помогне да се идентифицират допълнителни огнища на патология.

Показания за хирургично отстраняване

Ако органът на пациента е засегнат от единични онкологични новообразувания на десния или левия лоб, тогава хирургическата интервенция е оправдана - човек има шанс да преодолее болестта и да се отърве от метастазите. Но когато в органа има множество метастази, започна да се развива цироза и останаха по-малко от 20% от здравите тъкани, операцията за отстраняване на метастази няма смисъл.

Видове операции за чернодробни метастази

Ако първичният тумор даде метастази в черния дроб, докато те са екстензивни, се предписва радикална операция, при която част от органа се отстранява или се извършва трансплантация. Ако няма следоперативни усложнения, в половината от случаите хората могат да живеят с такава патология в продължение на 5-7 години. Ако раковите тумори са спорадични и все още не са започнали необратими процеси в черния дроб, се извършва лапароскопска операция, при която повредената част на органа се отстранява чрез малка пункция. Когато пациентът започна да развива цироза, операцията се извършва до минимум, а при обширна цироза операцията е абсолютно противопоказана, тъй като хирургичното лечение на метастази в черния дроб няма да доведе до никакъв ефект.

Ако пациентът има неоперативна форма на чернодробни метастази, но туморът не е достигнал размери по-големи от 50 mm, лекарят ще предложи процедура, наречена криохирургия. Процедурата се състои във влиянието на рака с течен азот, докато човек може да живее 3-5 години. Какъв тип операция е най-безопасният и ефективен, лекарят решава въз основа на диагностични тестове.

Хранене при лечение на патология

След успешна комплексна терапия и операция, за да се отърве от метастазите, човек трябва да спазва щадяща диета през целия си живот. При рак се препоръчва да се изключат от диетата колкото е възможно повече протеини и мазнини от животински произход, мастни и пикантни храни, сладкиши, консерви, алкохол и цигари. Предпочитание се дава на растителна храна, приготвена на пара или варена. Обилна напитка е добре дошла, например, запарка от шипки, която ще възстанови баланса на витамини и минерали в организма.

Можете да използвате и млечни продукти, а именно нискомаслени кефир и заквасена сметана, извара, ферментирало печено мляко, кисело мляко. Тези продукти ще помогнат за възстановяване на полезната чревна микрофлора, за установяване на работата на стомаха след радикално лечение. Заслужава си да ядете често, но малко по малко, една порция трябва да е не повече от 250 грама, за да можете да разтоварите храносмилателната система и да не нарушите черния дроб.

Прогноза за възстановяване

Ако първичната неоплазма е била открита в началните етапи и метастазите в органа са единични, тогава след операцията за отстраняване на тумора и вторичните патологични клетки човек може да живее 5-7 години, следвайки всички правила и препоръки на лекаря. Най-благоприятната ситуация е, когато вторичните ракови клетки в черния дроб са единични, а основният тумор е концентриран в червата, след това се извършва радикално отстраняване на засегнатия орган и част от черния дроб. Ако раковите клетки навлязат в черния дроб от стомаха, панкреаса и бъбреците, прогнозата за оцеляване се влошава. С тази диагноза човек може да живее максимум шест месеца..

Лечение на чернодробни метастази: възможно ли е да се спре растежа на тумора

Черният дроб е орган с благоприятна анатомия за развитието на метастази, защото през него преминава огромна портална вена. Вторичните огнища се появяват на фона на злокачествени новообразувания в други органи, клетките на които проникват в черния дроб с кръвен поток. За съжаление е почти невъзможно да се разпознае процесът на метастази своевременно, още по-трудно е да се диагностицира рак в ранните етапи на развитие.

Какво представляват чернодробните метастази?

Метастазите в черния дроб са туморен фокус, който възниква на фона на прехвърлянето на патологични клетки от друга засегната област. Една от характерните особености на злокачествеността е способността за метастазиране. Продължителността на живота на пациента зависи от броя на метастазите..

Към днешна дата ракът на черния дроб е класифициран в две групи, в зависимост от основното образование:

 • първичен (тумор се образува в чернодробната кухина);
 • вторични (метастази от тумор, прогресиращ към други органи, проникват в черния дроб).

Разновидности на метастази

Основната класификация на метастатичния процес се основава на пътя на тяхното разпространение. Основните от тях са:

 1. Хематогенно - метастазите се разпространяват чрез кръвта.
 2. Лимфогенно засегнатите клетки се разпространяват през лимфата.
 3. Имплантация - увреждането се извършва чрез други видове течности.

В допълнение, раковите клетки могат да се движат около тялото ортоградно (по посока на естествения кръвен поток) или ретроградно (в обратна посока на кръвния поток). Метастазите от болен орган се прехвърлят в здрав, образувайки нови злокачествени лезии. Така например, при рак на шийката на матката, стомаха или червата, необратим процес може да засегне черния дроб, бъбреците, костите и други органи и системи.

Причини

Чернодробните метастази и свързаните с тях симптоми се развиват на фона на разпространението на патологични клетки през кръвния поток. Ако образуването на метастази е отдалечено, можем да говорим за пренебрегване на болестта. В този случай, най-вероятно, говорим за рак на етап 4, който не подлежи на лечение. Независимо от местоположението на лезията на злокачествената неоплазма, ракът се държи изключително агресивно към тялото.

Характеристика на развитието на чернодробни метастази

Всеки ден черният дроб преминава голямо количество кръв през себе си - около 1,5 литра за 60 секунди. Около 30-35% идва през артериите, останалото - през порталната вена от червата.

Специфични синусоидални капиляри са разположени в кухината на черния дроб, в която притокът на кръв се забавя, венозното съдържание се свързва с артериалната и след това отново навлиза в сърцето през долната кава на вената. Именно този принцип на кръвоснабдяването на черния дроб е най-благоприятен за разпространението и развитието на раковите клетки..

Основните видове рак, метастатични за черния дроб

Раковите клетки са в състояние да пътуват по цялото тяло от засегнатата област до здрави тъкани, засягайки нови места. И така, метастазите в черния дроб могат да възникнат на фона на рак на следните органи:

 • стомахът;
 • простатната жлеза;
 • щитовидната жлеза;
 • гърди
 • панкреаса;
 • жлъчния
 • бели дробове.

Ако локализацията на рака е отбелязана в горните органи, с вероятност 50%, диагнозата на пациента ще показва пролиферация на метастази в черния дроб. По-рядко се срещат случаи, при които анормалните клетки се разпространяват поради рак на хранопровода или меланом.

Вид ракСимптоми
Млечен ракПоявява се изпускане от зърната, усеща се уплътнение в гърдите. Кожата се променя (почервенява, появява се подуване, образува се "лимонова кора"). Зърната се прибират.
Рак на белите дробовеОсновните симптоми са появата на кашлица, задух, болка в гърдите, загуба на тегло, отхрачване на кръвта.
Рак на червата (колоректален)Признаците не са ясно изразени, понякога може да липсват напълно. С прогресирането на заболяването симптомите се увеличават.
Рак на панкреасаРанната степен на карцином не е придружена от специфични симптоми. Понякога болестта се маскира като диабет. Основните признаци са болка и жълтеница, които се наблюдават при 90% от пациентите.
Рак на стомахаПатологията е придружена от слаба клинична картина. Тъй като симптомите са нестабилни, те могат да бъдат елиминирани с правилното хранене и лекарства..

Опасността от метастази

Процесът на метастази се отразява негативно на здравето на тялото. Активното разпространение на метастазите е изпълнено със следните последствия:

 • има забавяне в обработката на витамини и минерали;
 • органите не са снабдени с глюкоза;
 • хормоните не се произвеждат;
 • чернодробните ензими, протеини и мазнини не се произвеждат.

В допълнение, метастазите могат да засегнат гръбначния стълб, което води до увреждане. В случай на спешност може да се наложи спешен хирург.

Симптоми на чернодробни метастази

В началото болестта може да не се прояви по никакъв начин. Веднага може да се забележи само обща слабост, загуба на тегло и треска. Диагнозата ще изисква помощ от специалист. Най-характерната проява на патологичния процес са:

 • болезненост при правилния бог под ребрата;
 • гадене, повръщане;
 • усещане за тежест в стомаха;
 • жълтеница;
 • тъмна урина;
 • изсветляване на изпражнения;
 • сърбеж
 • бледност;
 • асцит;
 • кървене.

Но, за съжаление, други чернодробни патологии могат да съпътстват такива симптоми. Затова при най-малкото подозрение си струва да се консултирате с лекар.

Внимание! Силната болка в черния дроб е първият сигнал, че туморът расте твърде бързо в размера си. В този случай трябва незабавно да се консултирате с лекар.

Диагностични методи

Преди лечение на чернодробни метастази е много важно точно да се определи степента на рака. За да предпише най-ефективния метод на лечение, медицината предлага иновативни методи за диагностика, както и инструментални и лабораторни изследвания..

лаборатория

За да получат допълнителна информация, лекарите предписват методи за лабораторна диагностика, а именно:

 • биохимични и общи кръвни изследвания;
 • кръвен тест за туморни маркери.

Пълната кръвна картина е информативна в ранните стадии на заболяването. Можете да прецените наличието на рак и метастази, ако има някои отклонения в резултатите:

 • брой на белите кръвни клетки над нормата;
 • ESR надвишава допустимите граници;
 • хемоглобинът е понижен;
 • дефицит на тромбоцити.

Но тъй като такива промени могат да бъдат открити в кръвта по други причини, не трябва да правите изводи само от резултатите от общ кръвен тест, необходими са и допълнителни изследвания..

Ако на пациента бъде назначен биохимичен анализ, увеличение на урея, гама глобулин, билирубин, фибриноген може да показва рак. Анализът на туморни маркери позволява по-ефективно и правилно изследване, тъй като раковите клетки произвеждат специфични антигени - протеини. Анализът на AFP се счита за най-информативен..

инструментален

За да се диагностицират метастази и рак, на пациентите се предписват инструментални методи за изследване, които включват:

 • Ултразвук (ултразвукът се използва за визуализиране на тумори в чернодробната тъкан);
 • CT сканиране (препоръчва се за диагностициране на всички видове рак);
 • ЯМР (помага да се разграничи злокачественото от доброкачественото, за по-голяма точност може да се използва контраст);
 • ангиография (назначена за определяне на състоянието на съдовата система и притока на кръв, продължителността на патологичните трансформации).

Задължително се използва и хистология, при която се извършва вземане на проби от променени тъкани за последващо изследване. Процедурата може да се проведе под формата на пункция, минимално инвазивен път или по време на операция.

Лечение на метастази

Метастазите в черния дроб са проблем с лоша прогноза. Много пациенти умират година след откриването на вторични тумори. Съвсем наскоро на такива пациенти в клиниката беше отказана помощ, тъй като лечението не даде очаквания ефект. Днес най-честото лечение на чернодробни метастази е чрез следните методи:

 • химиотерапия
 • лъчетерапия;
 • чрез операция.

Хирургическа интервенция

Хирургичното лечение на чернодробните метастази се използва много широко, преживяемостта за 5 години е от 20 до 45%. Показанията за хирургично лечение могат да включват:

 • единични метастази;
 • метастази, които не засягат съдовата система.

Хирургично лечение на метастази в черния дроб не се провежда, ако има далечни огнища извън органа.

емболизация

Тази процедура е комбинация от съдова емболизация с лъчетерапия. Целта на радиоемболизацията е да спре растежа на патогенните клетки и тяхното унищожаване. За това лекарството се инжектира в артериите, които снабдяват злокачествената формация с кръв. Това е, което не позволява на тумора да се храни, да расте и да засяга здрави органи..

Често тази техника се използва при рак на черния дроб, гръбначния мозък и мозъка. Въпреки факта, че радиоемболизацията ви позволява да постигнете добър ефект, методът е изпълнен с неприятни странични реакции - включително болка, която може да бъде спряна с упойка.

Лъчетерапия

За лечението се използват специалните свойства на рентгеновите лъчи, които могат да проникнат през тъканите и да елиминират патогенните клетки. Лъчевата терапия може да се провежда по различни методи, а именно:

 • външни (туморът е засегнат от апарата извън тялото на пациента);
 • триизмерна конформална (тумор е показан с помощта на компютър, радиацията засяга само ракови клетки, избягвайки облъчване на здрави органи и тъкани);
 • стереотактична (към тумора се прилага фокусиран лъч с висока мощност на излъчване).

химиотерапия

Химиотерапията е метод за лечение на рак, който използва химикали и лекарства за отстраняване на атипични клетки..

По правило лекарствата се прилагат венозно или чрез катетър, вкаран директно в засегнатия орган. Практикува се и въвеждането на капсула с лекарството в злокачествена неоплазма по време на операция.

Плюсът на такова лечение е минималният брой странични ефекти, насочено действие. Като химиотерапевтично лекарство се използват широко:

Насочена терапия

Целевото лечение на рак може да постигне ефект, подобен на химиотерапевтичната техника, но е достатъчно препаратите да се приемат под формата на таблетки. Такава терапия се провежда само с цитостатици, които повишават ефективността на процедурата. Предимствата на таргетната терапия са:

 • ефикасност срещу ракови клетки, които реагират стабилно на химиотерапия;
 • лекарствата нямат пагубен ефект върху здравите клетки, те действат целенасочено върху тумора, причинявайки минимум нежелани реакции;
 • в комбинация с химиотерапия, насочените лекарства повишават ефективността на лечението;

Прогнози за възстановяване

Когато метастазите удариха голяма част от органа, не е необходимо да се говори за благоприятна прогноза, но е възможно да се коригира патологията в ранните етапи. Вторичните злокачествени заболявания са опасни, тъй като могат да доведат до вътрешно кървене, което влошава прогнозата.

С ранната диагноза, когато туморите са спорадични и органът все още не е загубил своята функционалност, след операцията можем да се надяваме на положителен резултат. След терапията пациентите с изречение за рак живеят около 5-6 години, а ако няма лечение, не повече от една година.

Продължителност на живота с метастази

Както показва медицинската практика, следоперативните усложнения са от 19 до 43%. Смъртоносният изход се наблюдава при 4-7% от оперираните. Ако онкологията се влоши от други чернодробни заболявания, броят на смъртните случаи достига 37%, при условие че при пациенти без усложнения - само 2%.

При множество метастази без необходимото лечение продължителността на живота не надвишава шест месеца. В този случай химиотерапията го удължава до 9 месеца.

Продължителността на живота на пациента зависи от етапа, на който се диагностицира проблемът. След намесата на хирурга тригодишната преживяемост на първия етап на метастазите е 73%, на втория етап - 60%, на втория етап - само 29%.

Обострянето на метастазите след резекция често се случва след 6-9 месеца. 46% от пациентите са в състояние да живеят без рецидив около 2 години, 3 години - само 28%.

Палиативна терапия

Палиативната терапия при онкологични патологии се използва, когато противотуморно лечение не позволява да се постигне очаквания ефект. Мерките за лечение помагат да се подобри качеството на живот на пациента и функционалността на засегнатия орган.

Целта на палиативната терапия е да се доближат максимално условията за терминален пациент в болница до домашната им среда до смъртта. В същото време експертите провеждат консултации и оказват психологическа помощ както на умиращите, така и на членовете на семейството му.

Симптоми преди смърт с чернодробни метастази

Наличието на поне един от симптомите по-долу изобщо не означава, че се приближава „край“. Но трябва да обърнете внимание на следните сигнали:

 • поради натрупването на слуз в горните дихателни пътища, хрипове могат да нарушат, честотата и интензивността на дишането се променят;
 • появява се слабост, сънливост;
 • делириум, объркано съзнание, халюцинации;
 • крампи
 • загуба на апетит, проблеми с преглъщането;
 • неконтролирано уриниране и движение на червата;
 • кожата става бледа, понякога дори синкава;

Пациентите с рак усещат предстоящия подход, надеждата за възстановяване умира. Човек най-често води лъжлив начин на живот, е в безсъзнание, през цялото време в половин дрямка, психологически настроен да се грижи. Такива хора могат да се дистанцират от околната среда, да загубят контрол над психиката си..

За да облекчите мъките, не отказвайте помощта на психолог. Роднините трябва да отделят максимум от времето си на умиращ член на семейството, да се опитват да го разсейват, да му помогнат да запомни най-добрите и положителни моменти от живота, да осигурят комфортни условия.

Тъй като болката при това състояние е много силна, лекарите предписват болкоуспокояващи, главно наркотични вещества, които могат да се получат строго по лекарско предписание.

За съжаление днес никой не е безопасен от рак. И въпреки прогресивността на медицината и фармакологията, е напълно невъзможно да се възстанови от това заболяване. За да избегнете необратими последици, не забравяйте за редовни медицински прегледи. Само навременната диагноза и правилната тактика на лечение ще удължат живота на пациента.

Резекция на черния дроб за метастази

Черният дроб е най-типичното място за метастатично разпространение на стомашно-чревни тумори. Активната идентификация и лечение е оправдана при безопасни пациенти, тъй като подобрява дългосрочната преживяемост. Системната химиотерапия е показана, ако е поносима. Ползите от използването на вътреартериална инфузия на лекарства за химиотерапия не се отбелязват.

Резекцията на черния дроб потенциално позволява дългосрочна преживяемост при 30–50% от избраните пациенти в сравнение с 1% от 5-годишната преживяемост при нелечение.

Лоши прогностични фактори:
• Множество метастази (> 4).
• Метастази в двата лоба на черния дроб.
• Кратко време след първоначалната работа.
• Метастази в лимфните възли на чернодробните порти („метастази от метастази“).
• Недостатъчен обем и лошо състояние на останалата чернодробна тъкан.
• асцит.

Условия на чернодробна резекция:
• Едноетапен подход: едновременна резекция (с първичен тумор), ако и двете операции са сравнително прости.
• Двуетапен подход: резекция на черния дроб след химиотерапия с продължителност 8-12 седмици. Предимства: оценка на чувствителността на тумора към химиотерапия, намаляване на размера на тумора и по-добра резектабилност, изключване на пациенти с бързо прогресиращо заболяване.
• Двуетапен подход в обратен ред (съмнителна целесъобразност и предимства): първо резекция на черния дроб, след химиотерапия - резекция на първичния тумор.

а) Епидемиология. Възникват при 40-50% от пациентите с колоректален рак (CRC): 20% от пациентите с CRC => синхронни метастази по време на диагнозата; 20-30% => метахрон метастази след резекция на първичния тумор.

а - Множество метастази в черния дроб. Ultrasonogram.
б - Макроскопска картина на черния дроб с множество метастази.

б) Симптоми на метастази на рак на черния дроб в черния дроб:
• Обикновено безсимптомно: откриване по време на операция за първичен тумор или изследване въз основа на данни от методите на радиационно изображение, CEA / чернодробни проби, взети преди операция или по време на наблюдение след лечение.
• Усложнения: чернодробна недостатъчност (по-специално след операция), ако> 50% от обема на черния дроб е заменен от метастази; рядко - метастатична руптура => вътреабдоминално кървене => хеморагичен шок, перитонит, разпространение на рак.

в) Диференциална диагноза:
• Нетуморни лезии на черния дроб: кисти, хемангиоми, ехинококи, аденом на черния дроб, фокална възлова хиперплазия.
• Хепатоцелуларен рак.
• Метастази на друг първичен тумор.

г) Патоморфология. Същото като първичен тумор.

д) Изследване за метастази на рак на черния дроб в черния дроб
Необходим минимален стандарт:
• Анамнеза на заболяването, общо състояние на пациента, съпътстващи заболявания, оперативност.
• Клиничен преглед: палпируем тумор, жълтеница, подуване на корема, оценка на сърдечната и белодробната функция.
• Кръвни тестове: анемия, чернодробна функция (албумин, APTT, IPT).
• Онкомаркер: CEA.
• Методи на радиационно изобразяване за оценка на черния дроб и откриване на извънпеченочни метастази:
- КТ на органите на гърдите / коремната кухина / таза: фокални лезии на хиподенса, чувствителност - 70-80%.
- ЯМР (с контраст): чувствителност - 65-90%.
- PET-CT: най-точният метод за избор на пациенти, чувствителност> 90%, ако изследването се извършва преди химиотерапия.

Допълнителни изследвания (незадължително):
• Биопсия с метастази - потвърждение.
• Биопсия на чернодробната тъкан - откриване на цироза.

а - При CT сканиране в десния лоб на черния дроб се вижда единична ясно дефинирана (стрелка) метастаза.
б - изчислена томограма на метастази на рак на черния дроб на дебелото черво.
По-голямата част от левия лоб на черния дроб е заменена от голяма херогенна маса с ниска плътност (стрелки).
в - ЯМР на голяма формация в черния дроб. Това ярко изображение се получава след отделна експозиция от две секунди.

д) Класификация:
• Рестабилни чернодробни метастази.
• Потенциално приличащи метастази.
• Несетажни метастази (поради количество, разпространение, близост до жизненоважни структури).

ж) Лечение без операция за метастази на рак на черния дроб:
- Неоперативни пациенти със съпътстващи заболявания и лошо общо състояние.
- Извънхепатални прояви на тумора (нелечимо разпространение).
- Чернодробни метастази:
• Неразбираеми
• Потенциално рецидивируем.
- палиативна химиотерапия; оценка на резектабилност в отговор на лечението.
- радиочестотна аблация или криодеструкция.
- ползите от вътреартериална химиотерапия, инжекции с етанол, радиация и трансплантация отсъстват.

Позитронно-емисионната томография разкри малки чернодробни лезии, разглеждани като метастази..
При компютърна томография на ниво a - куполът на черния дроб и b - задният сегмент на десния лоб разкри два 9 mm "твърде малки за точно описание" на лезията с ниска плътност (стрелки).
Пряко изображение на проекция (с) с PET с FDG-глюкоза при две малки лезии на черния дроб, съответстващи на неопределено изображение при CT сканиране, интензивен метаболизъм.
Също така се виждат колективните бъбречни системи (малки стрелки) и пикочния мехур (b).

з) Операция за метастази на рак на черния дроб
Показания:
• Рестабилни метастази (с изключение на абсолютни противопоказания, като съпътстващи заболявания, екстрахепатална дисеминация).
• Потабилност: способността да се извърши резекция на R0, освен два съседни чернодробни сегмента, съдов приток / отлив и жлъчни канали, останалата част от черния дроб с нормална структура> 20% от общия обем на черния дроб.

1. Интраоперативният подход за метастази, идентифицирани преди операцията:
• Трябва да се обмисли извършването на диагностична лапароскопия с лапароскопска интраоперативна ехография (по-специално при липса на висококачествени методи за предоперативно изследване), тъй като ненужната лапаротомия може да бъде изключена при 25% от пациентите.
• Интраоперативен ултразвук => промяна или уточняване на операционния план.
• R0 резекция за постигане на безопасни граници на резекция (1 см), минимален марж> 1 мм не е перфектен.
- Анатомична резекция: хемихепатектомия, триегментектомия.
- Неанатомична резекция: метастазектомия, сегментектомия.
- Комбинация: например хемихепатектомия + радиочестотна аблация на контралатералната лезия.

2. Интраоперативният подход за метастази, които не са разпределени преди операцията:
• Резекция, ако е възможно.
• Поне трепанобиопсия за потвърждение.
• Лигиране на клоните на порталната вена (не е обща препоръка).

i) Резултати от лечението на ракови метастази в черния дроб:
• Петгодишна преживяемост след резекция на метастази в черния дроб: 30-50% (строг подбор на пациентите). Смъртността след планираните операции намалява от 20% на 1%.
• Усложнения: кървене, инфекция на рани (5%), жлъчни пътища, билома, чернодробна недостатъчност.

й) Мониторинг и по-нататъшно лечение на метастази на рак на черния дроб

1. Продължава продължителността на адювантната / палиативната химиотерапия:
• На всички пациенти след метастасктомия.
• Пациенти, неподходящи за резекция, стига ползата да надвишава тежестта на страничните ефекти.

2. Онкологично наблюдение:
• Колоноскопия в зависимост от общата прогноза и състоянието на дебелото черво.
• Клиничен преглед поне на всеки 3 месеца.
• CT сканиране на гръдния кош / корема / таза, PET в зависимост от клиничния курс и протокола на лечение.

3. Многократни хирургични интервенции:
• Резекция на повтарящи се метастази при внимателно подбрани пациенти.
• Резекция на белодробни метастази при избрани пациенти.

Ракови метастази в черния дроб

Този орган е по-често засегнат от хематогенни метастази на тумори. Това усложнение е характерно за различни видове рак; в повечето случаи метастазите се появяват поради злокачествени новообразувания в млечната жлеза, стомашно-чревния тракт, белите дробове и панкреаса.

Какво е фокусно увреждане на черния дроб

Под този термин, като правило, те означават патологични тумороподобни процеси. Тази концепция обединява много патологии, които са различни поток / произход, които са свързани помежду си с основната характеристика - замяната на чернодробния паренхим с патологични образувания. Фокалната лезия на този орган е:

 1. Множество / единични кухини, пълни с течност, секрет или друго съдържание.
 2. Тъканни израстъци, които се състоят от злокачествени / доброкачествени клетки.

В какъв стадий на рака се появяват метастази

Невъзможно е да се каже точно кога започват да се появяват метастази, защото те са маркер за влошаване. Ако говорим за лимфната система, тогава появата им показва преход от 1-ви към 2-ри етап. Метастазирането на хематогенни места в черния дроб или други органи незабавно прехвърля болестта до 4-та. Това предполага, че не ракът е този, който определя появата на метастази, но тези образувания показват развитието на болестта.

Чернодробни метастази - продължителност на живота

Според статистиката 1/3 от всички пациенти с рак страдат от това усложнение. Все още е невъзможно напълно да се излекува метастатичен рак, така че всички пациенти се интересуват колко живеят с чернодробни метастази. Продължителността на живота се влияе от терапията, която е избрана за лечение. Ако е възможно, прогнозата става, ако е възможно, за премахване на всички или част от метастазите. Средната продължителност на живота с тази диагноза е 1-1,5 години. Тази цифра се влияе от много фактори:

 • брой, размер на метастазите;
 • кога започна лечението (на какъв етап);
 • наличието на метастази в други органи;
 • локализация на новообразувания.

Причини

Появата на усложнения е свързана с различни видове онкологична патология. Като правило злокачествените новообразувания стават причина; черният дроб не може да устои на разпространението поради масивен приток на кръв. За доброкачествените тумори метастазите не са характерни. Основният източник на образуване на неопластични туморни клетки може да бъде рак:

 • дебело черво
 • стомах, хранопровод;
 • млечна жлеза;
 • бели дробове;
 • панкреас.

Много по-рядко, но може да причини метастази, тумор на яйчниците, жлъчните пътища, простатната жлеза, меланом. При пациенти с диагноза цироза това усложнение се проявява в изолирани случаи. Това се дължи на нарушение на притока на кръв, кръвоснабдяването, което предотвратява проникването на метастази. С разпространението на раковите клетки на тумора, нарушение на функциите на черния дроб и организма като цяло.

Симптоми на рак

Преживяемостта и благоприятната прогноза се увеличават с навременното откриване на болестта. Много симптоми могат да показват развитието на метастази, но всички те са неспецифични и подобни на признаци на други патологии. Причината за изследването на черния дроб и тестовете може да бъде комбинация от следните симптоми:

 • рязко намаляване на теглото, понякога стига до изтощение (кахения);
 • тъпа болка, усещане за тежест в десния хипохондриум;
 • слабост, повишена умора;
 • повишена сърдечна честота, телесна температура на човека;
 • черният дроб се увеличава по размер (хепатомегалия);
 • симптоми на холестаза: повръщане, пожълтяване на склерата на очите и кожата, сърбеж, тъмна урина, гадене, промяна в цвета на изпражненията;
 • уголемяване на гърдите, чревни нарушения (метеоризъм);
 • разширяване на подкожните вени по корема, асцит, кървещи вени на хранопровода.

Чест симптом за появата на метастази в черния дроб при пациенти е болка, ако се получи компресия на порталната или долна кава на вената, което е свързано с увеличаване на размера на органите. Понякога болката придобива формата на различни патологии, например, когато фокусът е локализиран под купола на диафрагмата, човек може да се оплаче от болка по време на дишане. Този симптом може да бъде сбъркан с плеврит. При множество огнища симптомите винаги са по-разнообразни.

Сигмоиден рак

Основните първи признаци за развитието на това заболяване ще бъдат появата на гной, ивици кръв, слуз в изпражненията. Този вид рак е способен да създава метастази в различни органи, но по-често в черния дроб, белите дробове и гръбначния стълб. Това води до бързото развитие на болка, която започва да се появява, когато туморът расте в тъканите на други органи (пикочен мехур, ректум, матка), нерви, кръвоносни съдове или увреждане на отдалечени органи.

Картината на различни етапи от развитието на метастазите се променя: чревните разстройства се заменят с постоянен запек, което води до запушване. В същото време има прогресия на други онкологични симптоми, които са свързани с повишаване на степента на интоксикация на организма:

 • повишаване на температурата;
 • слабост;
 • отслабване;
 • умора.

Рак на червата

Това усложнение не се развива веднага, отнема години. Растежът на туморите може да започне от полип в червата, той ще бъде там няколко години в една форма. Неоплазмата ще премине през 4 етапа на развитие, след което ще започне да прониква по-нататък, преминавайки към лимфните възли и по-нататък към други органи. Чернодробните метастази се формират, както следва:

 1. Те влизат в лимфните възли с лимфата. Има нарушение на имунната система на човека, метастазите мигрират към други органи.
 2. Черният дроб е отговорен за филтрирането на кръвта на целия организъм, следователно раковите клетки задължително влизат в него и остават там като вторичен тумор. Това води до появата на силна болка, нарушаване на работата на органа.

Чернодробни метастази на меланом

Този вид рак, когато попадне в черния дроб, ще изглежда като черни струпвания - това са области с увреждане на меланин. Органът реагира с функционални, физически промени, които засягат работата на целия организъм, както следва:

 • тялото придобива грудка структура;
 • появяват се области на пломби;
 • уголемяване на органи;
 • проявяват се жълтеница, асцит, гадене, загуба на тегло;
 • болката е локализирана в десния хипохондриум;
 • намален апетит;
 • биохимичните параметри на кръвта се променят;
 • кръвотечение от носа;
 • увеличен далак.

Млечен рак

Това е друг вид заболяване, което често дава метастази, могат да бъдат засегнати различни органи. Усложнението може да остане латентно за дълго време дори след отстраняване на тумора. По-често метастазите растат в белите дробове, костите и черния дроб. Те прогресират бързо, но не са придружени от специфични симптоми (клинични или лабораторни). С течение на времето болестта придобива класически симптоми:

 • появата на болка;
 • загуба на апетит, след това тегло;
 • болка в стомаха;
 • увеличаване на обема на черния дроб, телесната температура.

Диагностика

Ако човек преди това е бил диагностициран с рак на белите дробове, стомаха, ректума, гърдата, което може да създаде метастази в черния дроб, е необходимо да се провеждат редовни прегледи по време на лечението и след това, за да се успее да се открие появата на неопластични огнища. Навременното откриване на метастази подобрява преживяемостта, опростява лечението, защото е по-лесно да се премахнат малки комплекси, без да се нарушава функцията на органа. За диагностициране е необходимо да се проведе цялостен преглед, който включва инструментални, лабораторни методи:

 1. За откриване на увеличение на трансаминазата се извършва фракция от билирубин, алкална фосфатаза, общ протеин, биохимичен кръвен тест.
 2. Имунохистохимично изследване. Този анализ е необходим за идентифициране на туморни маркери: простатен-специфичен антиген, хорион гонадотропин, алфа-фетопротеин. Това ще помогне да се изясни мястото на развитие на първичния тумор..
 3. Ултразвукът (ултразвукът) ще помогне да се определи връзката на огнищата с големи съдове, техния размер.
 4. Правенето на компютърна томография (КТ) или ЯМР (магнитен резонанс) е необходимо за получаване на допълнителна информация за локализацията на метастазите, което е важно за хирурзите за извършване на операция.
 5. Ангиографията ще помогне да се определи васкулатурата на лезиите, връзката с основните вени, артерии.
 6. Естеството на неопластичните образувания ще помогне да се определи чернодробната биопсия.

Лечение на рак на черния дроб с метастази

По правило е изключително трудно да се лекува 4-ти стадий на рак; терапията включва цялостен подход, който включва имуно-, химио- и лъчетерапия, отстраняване на възли. Хирургичното изрязване на последното рядко се извършва сега, в съвременните клиники използват по-малко травматични методи:

 • целенасочена терапия;
 • радиохирургична техника;
 • chemoembolization;
 • радиочестотна аблация;
 • радио, химиоемболизация.

Орган, засегнат от неопластични огнища, не може напълно да филтрира кръвта от токсини. Диетата с чернодробни метастази е важен момент по време на лечението, правилното хранене ще намали тежестта върху органа. В този случай можете да се придържате към следните препоръки:

Мазни, пържени, пикантни храни

Консервиращи сосове

Мастни млечни продукти

Лъчетерапия

Основната цел на този вид лечение е намаляване на болката. Има няколко вида лъчева терапия, но всички те са насочени към унищожаване на новообразувания със запазването на здрави тъкани. Метастазите в черния дроб се лекуват с такива методи:

 1. SRS терапия. Единичните тумори се отстраняват с мощно фокусирано лъчение..
 2. SIRT терапия. Дешифрирана като селективна вътрешна лъчева терапия. По време на процедурата изотопите се облъчват под формата на SIRT капсули, които се инжектират през чернодробната вена чрез маневриране..
 3. Кибер нож. Технология, която помага за ефективно лечение на метастази с диаметър по-малък от 1 mm с точкови фотонови лъчи.
 4. Локалната хипертермия или радиочестотната аблация убива огнища с температури над 700 градуса по Целзий. С нарастването на нови метастази процедурата се повтаря.

Резекция на черния дроб

Същността на тази процедура е да се отстрани частта от засегнатия орган, която съдържа тумора. Като правило се провежда при диагностициране на рак на черния дроб, когато е необходимо напълно да се елиминират злокачествените клетки от организма. За да определи колко ефективна ще бъде резекцията, хирургът взема предвид следните важни фактори:

 1. За стабилно функциониране след операция трябва да се запази голяма част от органа. В противен случай е възможна смърт поради чернодробна недостатъчност..
 2. Сцена. Ако метастазите са в различни части на органа, техният обем е голям, не може да се извърши хирургично отстраняване..
 3. Местоположението на туморите. Ако огнищата са близо до кръвоносните съдове, тогава те са неработоспособни. В такива случаи за лечение се използва химиоемболизация, химиотерапия..
 4. Цироза. Хепаектомия при хора с това заболяване не се извършва, има нисък процент на преживяемост поради съпътстващо заболяване.

химиотерапия

Според най-новите данни класическата системна химиотерапия не показва висока ефективност при лечението на черния дроб с метастази. Най-добрите показатели бяха отбелязани, ако лекарството се инжектира директно в чернодробната артерия, но този метод има редица неприятни странични ефекти. Съвременните клиники предлагат по-малко токсичен и по-ефективен вариант за борба с новообразувания - химиоемболизация. Състои се в затваряне на лумена (емболизация) на артерия, която захранва метастази или тумор.

Процедурата се извършва с помощта на лекарство, което включва противотуморно лекарство. Тази терапия е от два вида:

 1. Хемоемболизация с микросфери. Благодарение на материала на микросферите се осигурява продължителен контакт на цитостатиците и тумора. Направен от полимер, който е силно абсорбиращ.
 2. Хемоемболизация на маслото. Този тип емболайзер съдържа цитостатично лекарство за химиотерапия. Той блокира кръвоносните съдове, навлиза в тумора и постепенно освобождава противотуморно лекарство. Недостатъкът на тази опция е, че емболайзерът не издържа дълго.

Лечение на чернодробни метастази с народни средства

Има опции за алтернативни рецепти, които могат да се използват като допълнителни опции за лечение на метастази. Не забравяйте, че растенията, които са подходящи за лечение на черния дроб, са отровни, трябва много внимателно да следвате всички препоръки за приготвяне на лекарства. Не забравяйте, че излекуването на метастазите само по този начин не работи, средствата могат да действат само като спомагателен начин за укрепване на черния дроб.

За да приготвите тинктури срещу метастази, ви трябват 25 грама растителни семена и 0,5 л водка. Съхранявайте продукта за лечение на черния дроб за 10 дни на тъмно място, като разклащате от време на време. След експозиция прецедете лекарството. Метастазите се третират с кокошка в съответствие с тази схема:

 1. Вземете 30 минути преди хранене.
 2. В първия ден 1 капка, след това 2 и така на всеки ден +1, докато дозировката достигне 40.
 3. Първите 12 дни продуктът се разрежда със 100 мл вода.
 4. Ако се появят признаци на отравяне, намалете дозировката..

Използва се в лилаво и бяло. Сложете 0,5 литра вряла вода и супена лъжица цветя в термос. След 4 часа е необходимо да прецедите продукта. За лечение на метастази е необходимо да приемате по 100 милилитра три пъти на ден. Лечението на черния дроб с това лекарство продължава най-малко три седмици. Съхранявайте готова тинктура от картофени цветя за лечение на метастази в хладилника.

Това растение се използва за лечение на черния дроб с метастази. Ще ви трябва прясна трева, стрийте я старателно и я сложете в стъклен мехур (или просто буркан), напълнете я с алкохол (70%). Оставете продукта да вари за най-малко 24 часа. След това трябва да го вземете 1 чаена лъжичка в продължение на 5 дни, след това увеличете дозировката до супена лъжица и пийте още двадесет дни.