Видове злокачествени тумори

Тератома

Неоплазма, която не се разпознава от имунната система, расте, тя скоро започва да метастазира в други органи и тъкани, замествайки здрави клетки на тъкан или орган със злокачествени клетки. За да се потвърди злокачествеността на процеса, се извършва хистологично изследване..

Един от факторите, влияещи върху развитието на злокачествен тумор, е генетичното предразположение. Има определени видове тумори, които са по-често срещани при жените, има видове тумори, които по-често засягат мъжете. Мъжете са по-склонни да страдат от рак на хранопровода, устните, жените - рак на млечните жлези, шийката на матката, дебелото черво. Също толкова често мъжете и жените страдат от злокачествени заболявания на белия дроб, стомаха и кожата. Някои видове злокачествени тумори засягат главно деца. Рисковите фактори за развитие на злокачествен тумор се считат за отрицателното въздействие на околната среда, лошите навици и диетата. По този начин употребата на големи количества мазнини допринася за развитието на рак на гърдата, рак на дебелото черво и ректума. Тютюнопушенето допринася за развитието на тумор на езика, ларинкса, белите дробове. Продуктите от горене по време на готвене също допринасят за развитието на тези злокачествени заболявания..

Ракова анатомия

Прието е, че туморите, развиващи се от епителни клетки, се наричат ​​рак или карцином, докато тези, които се развиват от съединителната тъкан, се наричат ​​саркома. Развитието на злокачествен тумор може да се случи във всеки орган или тъкан на тялото. Определени отрицателни фактори създават благоприятни условия за появата на тумор и той получава своето развитие. Започва с определена област на тъкан или орган, тъй като клетките се разделят, туморът прераства в съседни тъкани и органи, злокачествените клетки се разпространяват по кръвния поток в цялото тяло - започват метастази. За разлика от доброкачествения, злокачественият тумор се характеризира с агресивен растеж, е в състояние да проникне в лимфните и кръвоносните съдове, да даде метастази, които водят до развитие на нови злокачествени тумори в тъканите и органите. Метастазите са известно взаимодействие между тялото и тумора, което се състои от няколко етапа: отделяне на злокачествени клетки от тумора на майката, проникване в кръвоносния или лимфния съд, движение на клетките през съдове и присаждане на злокачествени клетки в отдалечени лимфни възли или органи. Злокачествените тумори с бърз растеж често претърпяват некроза - туморната тъкан омекотява, образуват се кухини и започва гнойно възпаление на тъканите. В резултат на този процес перфорацията на органа (най-често кухина) на засегнатия тумор.

Злокачественият тумор се състои от специфична и неспецифична тъкан - паренхим и тъкан със съдове, нерви, строма на съединителната тъкан. Тумор, състоящ се само от туморни клетки, се нарича хистоиден тумор, тумор с изразена строма се нарича органоиден тумор.

Туморите са зрели (хомоложни и хомотипични) и незрели (хетероложни и хетеротипни). Стромата е поддържащата основа на тумора (скелет), състои се от съединителна тъкан, проникната от кръвоносните съдове, които захранват тумора. По външния си вид туморите се делят на:

Нодуларна, кръгла.

Папиларни, вирусни тумори.

Дифузен, различен от нормалната тъкан по цвят и консистенция.

Злокачествени тумори, наподобяващи капачки на гъби.

Един от признаците на злокачествен процес е инфилтративният растеж. Злокачественият тумор унищожава съседната тъкан, създавайки неподвижна формация с замъглени граници. Злокачествен тумор, състоящ се от паренхим, расте бързо, узрява и туморите със строма растат бавно. Растежът на злокачествен тумор зависи от редица фактори - травма, възпаление, бременност, пубертет може да повлияе на бързия растеж.

Класификация на злокачествените тумори

Класификацията според етапите на развитие взема предвид определени критерии: големината на неоплазмата, степента на увреждане на съседните тъкани, разпространението на тумора в съседните анатомични отдели, органи и тъкани, наличието на метастази или тяхното отсъствие. Класификацията на злокачествените тумори включва 4 етапа на развитие, които са обозначени с римски цифри (класически).

Стадии на злокачествен тумор

Първият етап е началото на промяна в нормалния процес на развитие и растеж на клетките.

Втори етап - Злокачествен клетъчен растеж.

Трети етап - прогресивен растеж на тумора.

Четвърти етап - метастазите се намират в отдалечени лимфни възли, органи и тъкани.

TNM класификация на злокачествени тумори

Използва се и класификацията на злокачествените тумори според международната система, където:

T - размер на тумора

N - метастази в регионални възли (локални)

M - далечни метастази

Цифрите от 0 до 4 се добавят към стойността T:

Това - няма признаци на първичен тумор.

Tis (in situ) - се отнася до интраепителен тумор.

Т1 - леко туморно разпространение.

Т2 - тумор засяга около половината от тъканите на органа.

Т3 - туморът се разпространява до 2/3 от органа.

Т4 - органът е засегнат напълно, туморът е излязъл извън органа.

Цифри от 0 до 3 се добавят към стойността N, стойностите на N0-N3 показват метастази на регионалните лимфни възли, степента на увреждане. Стойност на X показва, че няма данни за метастази в регионалните лимфни възли, няма начин да се оцени туморът, неговия размер и разпределение.

Nx - няма данни за метастази.

N0 - няма метастази в регионалните лимфни възли.

N1 - метастази в регионални лимфни възли.

N2 - отдалечени лимфни възли, засегнати от метастази.

N3 - пълно отстраняване на злокачествения тумор е невъзможно, парааортни лимфни възли са засегнати.

Стойности M0 - M1 - наличието или отсъствието на далечни метастази.

M0 - няма далечни метастази.

М1 - стойността се посочва, когато се открие дори една далечна метастаза.

Добавянето на G към тези символи показва степента на злокачествено заболяване на тумора:

G1 - силно диференцирани туморни клетки, ниско злокачествено заболяване.

G2 - нискостепенни туморни клетки, умерено злокачествено заболяване.

G3 - недиференцирани туморни клетки, висока степен на злокачествено заболяване.

Символът P обозначава в класификацията на туморите - проникване. Добавянето на този символ показва степента на инвазия на тумора по стените на кухите органи. Използва се при класификацията само на кухи органи:

P1 - туморът се намира в рамките на лигавицата.

Р2 - туморът е нараснал в субмукозния слой.

Р3 - туморът е прераснал в мускулния слой.

P4 - покълнала серозна мембрана, разпространена извън тялото.

Успоредно с класификацията на TNM (клинична класификация), която се основава на данните от изследването (ултразвук, компютърна диагностика, рентген, радионуклид, клинични методи), се използва хистопатологична (следхирургична) класификация. Пред знаците на TNM се добавя буквата „p” - pTNM, след хирургическата класификация се използват допълнителни характеристики: степента на диференциация на туморните клетки според морфологичния принцип, инвазия на вените и лимфните съдове и възли, други характеристики.

Видове злокачествени тумори

Епителен рак

Аденокарцином (лигавичен, тубуларен, ацинозен, папиларен, колоиден), трабекуларен рак, медуларен рак, фиброзен рак, епидермоиден рак, недиференциран рак - базално-клетъчен карцином.

Ракът на интегрименталния епител е рак на кожата, бронхите, устните, хранопровода, пикочния мехур и вагиналната част на шийката на матката. Ракът на жлезата е рак на гърдата, черния дроб, матката, бронхите, панкреаса, червата, слюнчените жлези.

Епителните тумори заемат първо място сред туморите на органите на устната кухина. Около 95% е плоскоклетъчен карцином, най-често се открива кератинизиран плоскоклетъчен карцином. Развитието на рак на органите на устната кухина се насърчава от лоши навици - тютюнопушене, тютюн за дъвчене, лоша грижа за устната кухина, кариоза, зъбни протези, които причиняват чести наранявания на устната кухина - бузи, език, лигавица на венците, предракови заболявания - левкератоза, нелекувани язви на устната кухина и др. левкоплакия (причинена от хормонални нарушения в организма, анемия). Основната причина за епителен тумор на бузата са протези, които дълго време нараняват лигавицата на бузите..

Маточните епителни тумори включват карцином in situ (не се простира извън органа), който се определя като интрадуктален карцином, неинвазивен карцином. Различните предракови заболявания допринасят за развитието на рак на матката при недостатъчно лечение или късно откриване.

Около 90% от туморите на яйчниците са епителни тумори. Диагностицирането на злокачествени тумори на яйчниците е много трудно, така че в по-голямата си част те се откриват в късните етапи.

Злокачествените тумори с епителен произход предимно метастазират по лимфогенния и лимфохематогенен път, за разлика от други видове тумори, които метастазират предимно по хематогенен път.

Видове злокачествени тумори на лимфните и кръвоносните съдове

Ангиосарком, лимфангиоендотелиом, хемангиоендотелиом принадлежат към злокачествени тумори на тъканите на кръвта и лимфните съдове.

Ангиосаркома е злокачествен тумор, който лесно се метастазира. Произхожда от перителия и съдовия ендотел. Рядко се случва, честотата на заболяването при мъжете и жените е една и съща.

Лимфангиоендотелиома - идва от ендотела на лимфните и кръвоносните съдове. Туморът има тенденция да расте бързо и метастазира. Туморните метастази засягат предимно лимфните възли на шията, след това белите дробове и черния дроб. Първичната ангиосаркома засяга възрастните хора, вторичната се проявява при хроничен лимфен оток.

Лимфен възел, засегнат от злокачествен тумор, може да провокира разпространението на злокачествени клетки през лимфната и кръвоносната система към други органи, където клетката може да започне да се дели и да породи нов тумор. Тумор на лимфните възли може да провокира злокачествени процеси в черния дроб, костите, белите дробове. Най-често в шията се развива злокачествен тумор на лимфните възли.

Злокачествен тумор на съединителната тъкан

Те включват: генерализирана ретикулоза, ретикулосаркома, хемацитобластоза, лимфогрануломатоза, миелоза, лимфаденоза, както и неоплазми от неоформена съединителна тъкан: цитобластома (кръгово-клетъчна саркома), полиморфна и епителиоидна клетка, саркома на вретеновата клетка. Злокачествени образувания на образувана съединителна тъкан: остеосаркома, хондросаркома, злокачествен хордом.

Фибросаркома е злокачествен тумор, който започва да се развива от периоста, сухожилните тъкани, от съединителните мембрани (фасции). Най-често боледуват млади хора и хора в зряла възраст, фибросаркома най-често засяга крайниците.

Мускулен рак

Злокачествените тумори на мускулната тъкан включват: миосаркоми (рабдомиосаркома, лейомиосарком, гранулиран клетъчен миобластом, злокачествен.).

Злокачествените тумори на мускулната тъкан се развиват от мускулите, които повдигат косъма, мускулите на потните жлези (кожни лейосаркоми), гладките мускули на артериолите и подкожните вени (подкожни лейосаркоми).

Рабдомиобластома идва от набраздения (скелетен) мускул, често се развива при деца. Туморът расте бързо, няма дисфункция, няма болка. Кожата често покълва, образува възли, които кървят.

Злокачествени тумори на нервната система

Тумори, засягащи нервната система: епендимобластом, астробластома, злокачествен неврином, неврофибросаркома, симпатогониома, злокачествен параганглиом, медулобластома, менингиален саркома, глиобластом, спониобластома.

Злокачествените тумори на нервната система се развиват в различни части на мозъка. Злокачествената патология се проявява във всяка възраст, от ранна детска възраст до сенилна възраст. Някои видове тумори засягат главно децата..

Злокачествено заболяване на кожата - меланом, е пигментирано и без пигмент. От меланоцитите се развива злокачествен тумор. Появява се под формата на образувания с малки размери по кожата. Пигментираният меланом е по-често срещан от непигментирания меланом. Меланомът без пигменти е опасен вид рак, расте бързо, агресивно, метастазира в ранните етапи на своето развитие.

Най-важната задача на клиничната диагноза е диагностицирането на злокачествен тумор в ранните етапи на неговото развитие. Подобряването на диагностичните методи значително увеличи процента на откриване на рак в ранните етапи, което позволява да не се използва радикално лечение.

Тумори с ниска степен на злокачествено заболяване от диференциран тип

Туморите с ниска степен на злокачествено заболяване от диференциран тип са трудно разпознаваеми, тъй като се различават по бавен курс, понякога изчисляван с години; тези новообразувания могат да останат достъпни за радикалните терапии в продължение на много години. В резултат на гореизложеното диагнозата преди операцията за недиференциран рак е поставена на 96,7–100%, а за диференциран рак - на 53,6–61% [Крижановски В. А., 1969; Kyriakides G. et al., 1974, et al.]. Още през 1981 г. В. А. Веселов пише, че с фоликуларен рак на щитовидната жлеза правилната диагноза преди операцията е 4,8%.

Така че, поради разнообразната клинична картина, наличието на "скрити" форми, както и отсъствието на патогномични признаци в началните етапи на заболяването, диагнозата на рак на щитовидната жлеза е трудна.

Навременното разпознаване на рак на щитовидната жлеза, особено основната клинична, като опит и данни от специално проучване показват, остава незадоволително. Тези твърдения ясно илюстрират нашето изследване..

Анализирахме 330 пациенти - 262 жени и 68 мъже - на възраст 12–85 години, които бяха насочени за консултация в поликлиниката на Всеруския научен център по медицински науки на СССР, диагностициран с рак на щитовидната жлеза. Стадий I на заболяването се наблюдава при 3% от случаите, етап II в 8,8%, етап III в 13%, етап IV при 18,8%; рецидив се наблюдава при 18,5% от случаите, метастази в лимфните възли и отдалечените органи - в 6,7%.

След нерадикално лечение, проведено в различни лечебни заведения, 6,7% от пациентите са били насочени за консултация, след лечение - 24,5% от пациентите. По този начин в почти половината от случаите (40,7%) заболяване, стадий IV, рецидив или метастази на рак на щитовидната жлеза.

Рак на щитовидната жлеза,
А.С. Paces, R.M. Проп

Ракови етапи

Онкологичната диагноза винаги е придружена от индикация за стадия (за рак) или степен (за левкемия или глиоми) на заболяването. Някои ракови заболявания включват едновременна индикация както за стадия, така и за степента на заболяването..

Но за повечето пациенти тези понятия остават не винаги ясни и прозрачни. Етапът и степента на тумора често се бъркат. А за това как по отношение на прогнозата вторият и третият етап коренно се различават, малко хора изобщо мислят.

Защо да определим стадия на рака?

Лекарите използват етапа като основен начин да опишат развитието и разпространението на рака.

Раковите стадии се използват за:

 • планиране на лечение;
 • прогнозиране на хода на заболяването и определяне на шансовете за възстановяване;
 • прогнозиране колко добре ще работи лечението;
 • създаване на групи хора, които да учат и сравняват в клинични изпитвания;
 • помощ при избора на пациенти за експериментално лечение.

Ракът в една и съща част на тялото (например рак на дебелото черво) със същия стадий обикновено има подобна прогноза и обикновено се лекува същото..

Раково стадиране - Международна TNM класификация

Най-разпространената система за определяне на степента на развитие на злокачествения процес се превърна в международната TNM система.

Т - тумор (тумор - лат.);

N - лимфни възли (възел - лат.);

M - далечни метастази (μετάστασις - други гръцки).

За всеки индикатор е зададен цифров индекс - 0,1,2...

TNM системата се използва за класифициране на повечето солидни тумори (твърди туморни образувания под формата на "бучка").

Други системи за стадиране се използват за формулиране на някои видове твърд и кръвен рак и имунната система, като някои видове левкемия и лимфом..

Числовата стойност на индикатора Т - описва размера на основния (първичен) тумор. Тази стойност също описва дали туморът е нараснал в други части на засегнатия орган или тъкан около този орган. Стойността на Т е дадена като число от 1 до 4. По-голямо число означава, че туморът е по-голям. Това може също да означава, че туморът е проникнал по-дълбоко в органа или в близките тъкани..

Най-общо, дефиницията на индекс Т изглежда като тази, представена в таблицата.

Няма признаци на първичен тумор

Карцином in situ: интраепителиален или лигавичен карцином (увреждане на ламината пропри без разширение през лигавицата)

Тумор ≤ 20 mm в най-голямо измерение или прониква в субмукозната мембрана (през лигавицата на мускулната тъкан, но не и в мускулната мембрана)

Тумор> 20 mm, но ≤ 50 mm в най-голямо измерение или прониква в мускулния или паренхимния орган.

Тумор> 50 mm в най-голямо измерение или прониква през външната мембрана на органа в околната тъкан.

Тумор с всякакъв размер, прераснал в съседни органи или големи кръвоносни съдове.

Синхронни първични тумори, открити в един орган

Въпреки това, за различни видове тумори, може да има някои уточнения на тази класификация. Така че са възможни подтипове - T1a, T2c и други подобни. В рамките на такива подтипове е описана туморната инвазия в специфични тъканни структури. Например с рак на червата:

 • Т4а е покълването на тумор през втория слой на перитонеума;
 • T4b - директно прикрепване към други органи.

Индекс N означава лимфни възли. Той описва дали ракът се е разпространил в лимфните възли около органа. N0 означава, че ракът не се е разпространил до всички близки лимфни възли. N3 означава, че ракът се е разпространил в много регионални лимфни възли.

Общият принцип на назначаване на индекс N е представен в таблицата

Липса на регионални метастази в лимфния възел

Метастази в 1-3 регионални лимфни възли (тумор в лимфните възли с размер ≥0,2 mm).

Метастази до 1 регионален лимфен възел

Метастази в 2-3 регионални лимфни възли

Метастази в 4 или повече лимфни възли

Метастази в 4-6 регионални лимфни възли

Метастази в 7 или повече регионални лимфни възли

Метастази при ≥ 10 лимфни възли

Индекс М означава дадени метастази. Той описва дали ракът се е разпространил в други части на тялото чрез кръвта или лимфната система. M0 означава, че ракът не се е разпространил в други части на тялото. М1 означава, че се е разпространил в други части на тялото.

Понякога малка буква a, b или c се използва за разделяне на категориите тумори, лимфни възли или метастази, за да ги направи по-специфични (например T1a).

Определение на етапа на рака: 0-4

В допълнение към характеристиката на рака според системата TNM, диагнозата обикновено показва също така наречения анатомичен етап от 0 до 4. Обикновено тези етапи на ракови тумори са обозначени с римски цифри I, II, III и IV.

В медицината тези етапи се наричат ​​също прогностични групи. Защото в повечето случаи се прави приблизителна прогноза според анатомичния етап.

В допълнение към римските цифри, обозначаващи четирите стадия на рака, могат да се използват и буквите A, B и C, които обозначават подставни - IIIA, IIB и т.н..

За повечето видове рак анатомичният етап означава едно от следните твърдения.

 • Етап 0 - карцином in situ, предракова промяна, която засяга малък брой епителни клетки без покълване в субмукозата. Не се разпространява рак.
 • Етап 1 - туморът съответства на индекса Т1, а стойностите на N и M са нула.
 • Етап 2 - туморът може да отговаря на критериите Т1 или Т2, докато индексът Н не може да бъде повече от един.
 • Етап 3 - първичният тумор е нараснал значително или е нараснал в съседни органи или тъканни структури, той съответства на индекса Т3 или Т4. Освен това индексът N може да има всяка стойност от 1 до 3. Стойността на M е нула.
 • Етап 4 - означава, че ракът се е разпространил през кръвта или лимфната система в отдалечена област на тялото (метастатично разпространение) - М1. Освен това стойностите на T и N могат да бъдат всякакви четни 1.

Клиничен и патологичен стадий

Клиничният стадий се определя преди хирургично лечение. Тя се основава на резултатите от изпитите и тестовете, като образни тестове, извършвани за откриване на рак (в момента на поставяне на диагнозата). Лекарите често избират лечение въз основа на клиничния стадий..

Клиничният стадий в някои европейски медицински доклади е обозначен с малка буква "с" пред съкращението TNM.

Патологичният стадий се основава на резултатите от тестове и изследвания, извършени при откриване на рак, и на това, което са научили за рака по време на операция и при оглед на тъканта след хирургично отстраняване. Това дава повече информация за рака, отколкото клиничния стадий. Патологичният стадий е показан с малки букви "p" преди буквите TNM в доклада за патологията.

Клиничните и патологичните етапи на рака могат да бъдат различни. Например, по време на операцията, лекарят може да открие рак в област, която не е открита при теста за образна диагностика, така че патологичният стадий може да доведе до по-висок стадий.

Хистологична класификация на рак степен

Степента на злокачественост (наричана още хистологична класификация на тумора) описва как изглеждат раковите клетки в сравнение с нормалните здрави клетки. Степента на рака има значение за прогнозиране на развитието на тумора и планиране на лечението.

Лекарите също използват този резултат, за да предскажат колко добре ще работи дадено лечение..

Освен това при някои злокачествени тумори се използват хистологични степени на рак.

За да определи степента на рака, патологът изследва проба от туморна тъкан под микроскоп. Оценката зависи от няколко фактора:

 • доколко раковите клетки се различават от нормалните клетки (диференциация) и други особености на тумора, като размер и форма на клетките и как клетките са разположени;
 • колко бързо клетките растат и се делят;
 • Има ли зони на клетъчна смърт в тумора (некроза).

Диференциацията се отнася до това колко са развити раковите клетки и доколко те са добре организирани в тъканта или органа. Раковите клетки се сравняват с нормалните клетки в орган или тъкан. Оценката и диференциацията по същество са едни и същи, но оценката е стандартизиран начин за измерване на диференциацията. Подобно на степента, нивото на диференциация на тумора може да се променя с течение на времето и различните области на тумора могат да имат различни нива на диференциация. За повечето видове рак се дава оценка въз основа на по-недиференциран регион в тумора.

 • Добре диференцираните ракови клетки изглеждат и се държат по-скоро като нормални клетки в тъканта, в която са започнали да растат. Туморите с добре диференцирани ракови клетки са по-малко агресивни. Това означава, че те са склонни да растат и се разпространяват бавно. Добре диференцираните ракови заболявания имат нисък рейтинг.
 • Недиференцираните или слабо диференцирани ракови клетки изглеждат и се държат напълно различно от нормалните клетки в тъканта, в която са започнали да растат. Тези клетки изглеждат незрели, неразвити или агресивни и не са организирани в същия ред като нормалните клетки. Туморите, които са недиференцирани или слабо диференцирани, са склонни да бъдат по-агресивни. Те растат и се разпространяват по-бързо, а също така имат по-лоша прогноза от тумори с добре диференцирани ракови клетки. Ракът, който е недиференциран или е слабо диференциран, е назначен с висока степен.
 • Умерено диференцираните ракови клетки изглеждат и се държат някъде между добре диференцирани и недиференцирани ракови клетки.

Всеки вид злокачествена неоплазия в дисциплина като онкология, степента на рака се определя по свой начин. Но на повечето видове рак на солидни тумори се назначава степен от 1 до 3 или 4. По-малък брой означава, че ракът има по-ниско ниво. В различни части на тумора могат да бъдат ракови клетки от различни класове. Но туморът обикновено се оценява чрез най-високата оценка, наблюдавана в туморни проби..

Други системи за поставяне

За някои видове рак (като гърда, черен дроб и други подобни) се използват собствени системи за стадиране, които отразяват характеристиките на развитието и растежа на тумора. Те обаче се основават и на системата за класификация на TNM..

За други злокачествени тумори се използват стадий (или степен) системи въз основа на други критерии.

Системи за стадиране, използвани за някои видове злокачествени тумори:

 • Рак на яйчниците, ендометриума, шийката на матката, влагалището и вулвата се извършва с помощта на сценичната система на Международната федерация по гинекология и акушерство (FIGO). Система FIGO, базирана на TNM система.
 • Лимфомът на неходжкин използва стадионната система Ann Arbor.
 • Лимфомът на Ходжкин използва стадионната система на Cotswold.
 • Хроничната лимфоцитна левкемия (CLL) използва системите Rai и Binet.
 • За множествен миелом се използват стадиращи системи International и Durie-Salmon..

Други методи за описание на развитието на тумора

Когато описват етапа, лекарите могат да използват думите: „местен“, „локализиран“, „регионален“, „местен“, „далечен“, „разширен“ или „метастатичен“. Локален и локализиран означава, че ракът е само в органа, откъдето е възникнал, и не се е разпространил в други части на тялото. Регионално и локално разпределен - туморът е нараснал в тъканите, най-близки до органа. Отделен или метастатичен рак образува туморни огнища в части от тялото, отделени от първичния тумор - бели дробове, черен дроб, мозък.

Получете повече информация за диагностиката на рака в Европа. Изпратете ни имейл или заявете обратно обаждане. Нашият персонал ще ви предостави изчерпателна информация за възможностите за ранно откриване на злокачествени заболявания в Белгия..

Статията е подготвена въз основа на материали:

1. Националната цялостна мрежа за борба с рака® (NCCN®) „Ръководство за стадиране на рака“

2. Джеймс Брайърли, Мери Госпадарович и Брайън О'Съливан „Принципите на стадиране на рака“

Ракови етапи

В този раздел ще отговорим на въпроси като: Какъв е стадийът на рака? Какви са етапите на рака? Какъв е началният стадий на рака? Какво е рак на етап 4? Каква е прогнозата за всеки стадий на рак? Какво означават буквите TNM, когато описват стадия на рака?


Когато на човек му се каже, че има рак, първото нещо, което иска да знае, е етапът и прогнозата. Много пациенти с рак се страхуват да знаят стадия на заболяването си. Пациентите се страхуват от рак на етап 4, мислейки, че това е изречение, а прогнозата е само неблагоприятна. Но в съвременната онкология ранният стадий не гарантира добра прогноза, точно както късният стадий на заболяването не винаги е синоним на неблагоприятна прогноза. Има много странични фактори, които влияят на прогнозата и хода на заболяването. Те включват хистологични особености на тумора (мутации, индекс Ki67, клетъчна диференциация), неговата локализация, вид на откритите метастази.

Поставянето на новообразувания в групи в зависимост от разпространението им е необходимо, за да се вземат предвид данните за тумори от една или друга локализация, да се планира лечение, да се вземат предвид прогностичните фактори, да се оценят резултатите от лечението и да се наблюдават злокачествените новообразувания. С други думи, определянето на стадия на рака е необходимо, за да се планира най-ефективната тактика на лечение, както и за работата на екстри.

TNM класификация

Има специална система за поставяне за всеки рак, която се приема от всички национални здравни комитети - това е TNM класификацията на злокачествените новообразувания, която е разработена от Пиер Денойс през 1952 г. С развитието на онкологията тя претърпя няколко ревизии и към момента седмото издание, публикувано през 2009 г., е релевантно. Той съдържа най-новите правила за класификация и стадиране на рака.

TNM класификацията за описание на разпространението на новообразувания се основава на 3 компонента:

 • Първият е Т (лат. Тумор-тумор). Този показател определя разпространението на тумора, неговия размер, кълняемостта в заобикалящата тъкан. Всяка локализация има собствена градация от най-малкия размер на тумора (T0) до най-големия (T4).

Вторият компонент е N (лат. Nodus - възел), той показва наличието или отсъствието на метастази в лимфните възли. По същия начин, както в случая на компонент Т, за всяко място на тумора има правила за определяне на този компонент. Завършването преминава от N0 (липса на засегнати лимфни възли) до N3 (често увреждане на лимфните възли).

 • Третият - М (на гръцки. Metástasis - движещ се) - показва наличието или отсъствието на далечни метастази в различни органи. Броят до компонента показва разпространението на злокачествени новообразувания. И така, M0 потвърждава липсата на далечни метастази, а M1 потвърждава тяхното присъствие. След обозначението М обикновено в скоби се изписва името на органа, в който са открити далечни метастази. Например, M1 (oss) означава, че в костите има далечни метастази, а M1 (brа) означава, че метастазите се намират в мозъка. За други органи използвайте означенията, показани в таблицата по-долу.
 • Бели дробовеФул
  КостиОс
  Черен дробНер
  мозъксутиен
  Лимфните възлиЛим
  Костен мозъкразвалям
  плевраPLE
  перитонийна
  Надбъбречните жлезиAdr
  Кожаски
  Други органиOth

  Също така, в специални ситуации, допълнително писмо се поставя преди обозначаването на TNM. Това са допълнителни критерии, обозначени със символите „c“, „p“, „m“, „y“, „r“ и „a“.

  - Символът "с" означава, че етапът е установен според неинвазивните методи на изследване.

  - Символът "р" казва, че етапът на тумора е установен след операцията.

  - Символът "m" се използва за обозначаване на случаи, когато няколко първични тумора са разположени в една област наведнъж.

  - Символът "y" се използва в случаите, когато туморът се оценява по време или непосредствено след антитуморно лечение. Префиксът "y" отчита разпространението на тумора преди започване на комплексно лечение. Стойностите на YcTNM или ypTNM характеризират разпространението на тумор в момента на диагнозата чрез неинвазивни методи или след операция.

  - Символът "r" се използва при оценката на повтарящи се тумори след период без рецидив..

  - Символът „а“, използван като префикс, показва, че туморът е класифициран след аутопсия (аутопсия след смъртта).

  Хистологична класификация на ракови стадии

  В допълнение към класификацията на TNM има класификация според хистологичните особености на тумора. Нарича се степента на злокачественост (степен, G). Този симптом показва колко активен и агресивен е туморът. Степента на злокачествено заболяване на тумора е посочена, както следва:

   GX - степента на диференциация на тумора не може да бъде определена (малко данни);

  G1 - силно диференциран тумор (неагресивен);

  G2 - умерено диференциран тумор (умерено агресивен);

  G3 - тумор с нисък клас (силно агресивен);

 • G4 - недиференциран тумор (силно агресивен);
 • Принципът е много прост - колкото по-голям е броят, толкова по-агресивно и активно се държи туморът. Напоследък градусите на G3 и G4 са обичайни да се комбинират в G3-4 и те го наричат ​​"нисък клас - недиференциран тумор".

  В класификацията на саркома на костите и меките тъкани термините „висока степен на злокачествено заболяване“ и „ниска степен на злокачествено заболяване“ се използват просто вместо градуси G. Специални системи за оценка на степента на злокачественост, разработени за тумори на гърдата, те се определят с помощта на показатели в резултат на имунохистохимични изследвания.

  Едва след класифицирането на тумора според TNM системата, етапите могат да бъдат групирани. Определянето на степента на разпространение на туморния процес от системата TNM или по етапи е много важно за подбора и оценката на необходимите методи за лечение, докато хистологичната класификация ви позволява да получите най-точните характеристики на тумора и да прогнозирате прогнозата на заболяването и евентуален отговор на лечението.

  Определение на етапа на рака: 0 - 4

  Традиционно раковите стадии обикновено се обозначават от 0 до 4. Всеки етап, от своя страна, може да има буквените обозначения A и B, което го разделя на други две подетажи, в зависимост от разпространението на процеса. По-долу ще анализираме най-често срещаните стадии на рак..

  Искаме да обърнем внимание на факта, че у нас много хора обичат да казват „степен на рак“, а не „стадий на рак“. Различни сайтове публикуваха въпроси за: "Рак 4 степен", "Оцеляване в рак 4 клас", "Рак 3 степен." Запомнете - няма степени на рак, има само стадии на рак, които ще обсъдим по-долу.

  Етапи на рак като пример за чревен тумор

  0 стадий рак

  Като такъв етап 0 не съществува, той се нарича "рак на място", "карцином in situ" - което означава неинвазивен тумор. Етап 0 може да бъде за рак от всяко място.

  В стадий 0 рак, границите на тумора не се простират отвъд епитела, което е породило новообразуването. С ранното откриване и навременното започване на лечението прогнозата за рак на стадий 0 е почти винаги благоприятна, тоест рак на етап 0 в огромната част от случаите е напълно лечим..

  Рак на етап 1

  Рак на етап 2

  За разлика от първия, във втория стадий на рак, туморът вече показва своята активност. Вторият стадий на рака се характеризира с още по-голям тумор и покълването му в заобикалящата тъкан, както и появата на метастази в най-близките лимфни възли.

  Вторият стадий на рака се счита за най-често срещания стадий на рак, при който се диагностицира рак. Прогнозата за рак на етап 2 зависи от много фактори, включително местоположението и хистологичните особености на тумора. Като цяло, рак II етап е лечим..

  Рак 3 етап

  В третия стадий на рака онкологичният процес активно се развива. Туморът достига още по-големи размери, пониквайки в най-близките тъкани и органи. В третия стадий на рака метастазите във всички групи регионални лимфни възли вече са надеждно определени.

  Третият стадий на рака не осигурява отдалечени метастази на различни органи, което е положителен момент и определя благоприятна прогноза..

  Рак на етап 4

  Четвъртият стадий на рака се счита за най-сериозния стадий на рака. Туморът може да достигне впечатляващи размери, покълвайки околните тъкани и органи, метастазира в лимфните възли. При рак на етап 4 е необходимо наличието на далечни метастази, с други думи метастатично увреждане на органите.

  Рядко има случаи, когато рак на етап 4 може да бъде диагностициран при липса на далечни метастази. Големите, нискостепенни, бързорастящи тумори също често се наричат ​​рак на етап 4. Лечението за рак на етап 4 не е възможно, както и за рак 3 етап. В четвъртия стадий на рака болестта придобива хроничен характер на курса и е възможно само въвеждането на болестта в ремисия.

  По този начин ракът в началния етап може да бъде успешно излекуван, а с рак на етап 4, правилно подбраният режим на лечение ще помогне значително да удължи живота с онкологична диагноза. Ако сте видели история, че някой е успял да излекува рак на четвъртия стадий, чрез някакви народни средства, сода или други методи на алтернативна медицина, не им вярвайте! Най-често това е просто рекламен ход на редовни измамници, а хората в техните видеоклипове, които „излекуват рак на етап 4“, са просто наети артисти. Не забравяйте, че навременната диагноза и навременното лечение са критериите за успех във всеки стадий на рак.

  Степени на рак. TNM класификация. Продължителност на живота

  Пациентите, които са изправени пред специфична туморна формация, се чудят какви са етапите на рака и колко злокачествен е този процес. При потвърждаване на злокачествеността на тумора възниква въпросът за етапите на рака, тъй като от тях зависи както лечението, така и прогнозата за продължителността на живота..

  Всеки неопластичен процес има свои специфични признаци. Злокачественият характер на тумора не винаги показва разпространението на раковите клетки по цялото тяло. И така, базално-клетъчният карцином, който е злокачествено образувание, няма склонност да разпространява метастази и се поддава добре на лечение в началния етап на своето развитие.

  Нека разгледаме по-отблизо какви са тези стадии на рак и колко етапа съществуват..

  Класификация на онкологичните тумори според TNM системата (TNM)

  Неопластичните процеси, развиващи се в човешкото тяло, са разделени в 4 клинични групи. Те се различават помежду си по морфологични характеристики, локализацията им в определен орган или тъкан, способността да пораждат вторични огнища на онкологията - метастази, протичането на заболяването и др. Всички тези признаци са разделени в едно единствено понятие - рак, който е злокачествено новообразувание..

  Водещи клиники в Израел

  Съществува международна система за класификация на степените на онкологичните процеси - TNM, разработена през 1952 г. Тя се основава на 3 компонента:

  • Туморът (T) е латински за тумор. Този компонент определя локализацията на неоплазмата, нейния размер (от най-малкия Т0 до големи Т4 тумори) и растеж в съседни структури;
  • Nodus (N) означава възел. Този компонент от класификацията ви позволява да определите наличието или отсъствието на вторични метастази в лимфните възли. Последователността преминава от N0 (липса на лезии на лимфните възли) до N3 (мащабна лезия на лимфните възли);
  • Метастази (М) - показва наличието или отсъствието на вторични огнища на онкологията в други органи. М0 показва липсата на злокачествен процес, М1 - за присъствието. При откриване на метастази, до стойността на М е органът, засегнат от тях. Например, M1 (сутиен) показва наличието на метастази в мозъка, M1 (oss) показва метастази в костните структури..

  В специални случаи на TNM се дават допълнителни стойности, като например:

  • "С" - този символ показва, че стадийът на заболяването се определя чрез неинвазивни методи за изследване;
  • "P" - показва установяването на степента на рака след операцията;
  • "M" - използва се, ако има няколко първични огнища на онкологията в една зона;
  • "Y" - се отнася до оценката на неоплазмата по време на лечението на тумора или непосредствено след него;
  • "R" - е приложим при оценка на рецидиви;
  • "А" - показва идентифицирането на тумора след аутопсия (аутопсия след смъртта на пациента).

  Декриптирането на диагнозата се прави според формулите на заболяването. Например, T2N1M0 означава наличието на тумор на лявата млечна жлеза от трета степен. Стойността на T2 показва, че неоплазмата има среден размер, има вероятност тя да прерасне в съседни структури. N1 показва наличието на метастази в близкия лимфен възел. М0 показва липсата на отдалечени вторични огнища на онкологията.

  Обозначението на диагнозата под формата на T4N2M0 може да показва аденокарцином на дясната гърда от трета степен. Тук стойността на Т4 показва голям размер на тумора, N2 - наличието на метастази в лимфните възли, M0 - няма отдалечени огнища на онкологията.

  Хистологична класификация

  Наред с международната класификация на стадиите на рак на TNM има и хистологична класификация. Нарича се степен или G, което показва степента на злокачественост, агресивност и активност на тумора.

  Степента на злокачествено заболяване на тумор според степен е посочена в медицината, както следва:

  • GX - малко информация за диференциацията на неоплазмата;
  • G1 - силно диференцирана неагресивна неоплазма;
  • G2 - умерено диференцирана, умерено агресивна неоплазма;
  • G3 - силно агресивен тумор с ниска диференциация;
  • G4 - недиференцирана силно агресивна злокачествена неоплазма (топлина).

  Колкото по-висока е стойността на G, толкова по-агресивно е заболяването..

  Разработена е специална система за оценка на степента на злокачественост на рака на гърдата. Тумор, открит чрез имунохистохимичен анализ.

  Първи стадий на рак

  В началния етап злокачественият тумор не представлява особена опасност за пациента. Лесно се лекува, докато пациентът не се възстанови напълно. Единственият проблем е, че началните етапи на рака не са толкова лесни за откриване поради липсата на ясно изразени симптоми на заболяването. Затова е необходимо систематично да се подлагат на прегледи от лекар, за да се избегне онкологичният процес. Ранната диагноза помага за победа на болестта.

  Ракът от първа степен, за разлика от други, не метастазира в съседните структури. Когато се постави диагноза, се обръща специално внимание не на размера на тумора, а на разпространението му в тялото на пациента и наличието на метастази. Ако раковият процес се открие в ранните етапи, потърсете помощта на квалифициран специалист.

  За да се лекува рак в началния етап, те най-често прибягват до хирургично изрязване на неоплазмата, като използват най-новите методи.

  В медицинската практика има случаи, когато тумор в ранен стадий се развива в нелечима форма поради липсата на задълбочен преглед на други органи и разпространението на вторични огнища на онкологията. С навременна помощ началният стадий на рака се лекува в почти 100% от случаите.

  Втори стадий на рак

  Втората степен на туморния процес се характеризира с наличието на злокачествена неоплазма, локализирана в отделен орган или тъкан. Туморът все още не метастазира в съседните структури, не се простира извън засегнатия орган. Ако се открие злокачествен процес още на втория етап, пациентът има шанс за пълно възстановяване.

  На втория етап туморът е придружен от индивидуални симптоми, проявяващи се по различен начин в зависимост от мястото, където е локализиран. Например при рак на ларинкса се появяват симптоми като промяна в гласа, кашлица, дрезгавост. Прогресирането на рак на панкреаса или черния дроб се проявява с болка в дясната страна, урината придобива тъмен нюанс. Ракът на гърдата се проявява с наличието на изпускане от зърната, увеличаване на аксиларните лимфни възли.

  Подходящ метод на лечение се избира след получаване на готови тестове на пациента. Общи признаци на проявата на онкологията от втора степен са:

  • Намален апетит и загуба на тегло;
  • Болка по време на изпразване на пикочния мехур;
  • топлинна енергия;
  • Анемия;
  • Бърза уморяемост.

  Трети стадий на рак

  Онколозите наричат ​​третия стадий на рака стадия на различна степен на преживяемост. Прогнозата ще зависи от това кой орган е нападнал рака и толерантността на пациента към лекарства за химиотерапия. Когато се достигне тумор от трета степен, е необходимо незабавно да се започне терапия, тъй като от този етап туморът прогресира по-бързо.

  На третия етап на онкологията симптомите на заболяването стават по-изразени. Заболяването протича с такива неприятни симптоми като:

  • Температура над 37,5;
  • Треска;
  • Отслабване;
  • Болка в засегнатата област;
  • Кръвно течение по време на уриниране с онкология на отделителната система.

  На третия етап ракът може да бъде победен само чрез операция. Ако не се лекува, здравето на пациента рязко се влошава и прогнозата за оцеляване е, уви, разочароваща.

  Рак четвърти етап

  Четвъртият стадий на рака, който също е терминален, е последният, най-тежък, напреднал стадий на заболяването, когато симптомите станат очевидни. Онкологията е лечима или не на 4 етапа?

  В терминален стадий ракът не може да се лекува поради постигането на тумор с впечатляващи размери и хода на заболяването с метастази. В последния терминален етап се използват методи за палиативни грижи, за да се забави растежа на неоплазмата и да се подобри качеството на живот на онкоболния. При прилагането на тази техника има шанс да се удължи живота на пациента с няколко месеца, а понякога и години.

  Повърхностен рак

  Човек, който обръща внимание на собственото си здраве, е в състояние самостоятелно да открие рак в себе си, който се развива на повърхността на кожата и лигавиците. Например, ракът на кожата може да бъде разпознат по появата на петна и възли, които не доставят дискомфорт в началото. В случай, когато подозрителното петно ​​не изчезне дори след използване на определени средства, трябва да потърсите помощ от специалист.

  Ракът на езика първоначално протича без никакви симптоми. Трябва да се внимава при язви, пукнатини и уплътнения, които могат да показват предраково състояние или начален стадий на онкологията.

  Друг вид рак, който се развива на повърхността, е ракът на устните. Това е доста рядко, пушачите са изложени на риск. Характерни симптоми на рак на устните са пукнатини, пилинг, язви, които не лекуват дълго време. Мнозина обаче не придават значение на тези признаци на рак, което в крайна сметка води до тъжни резултати. Ракът на гърлото в първия етап протича със симптоми на нормално възпаление, което също не получава внимание..

  Всички горепосочени патологии, които се развиват на повърхността на устните, езика и гърлото, заедно се наричат ​​орална онкология.

  Ракът на белите дробове е агресивно заболяване

  Злокачественият тумор, засягащ белите дробове, се характеризира с бърз растеж и висока агресивност. Над хиляда души умират от тази болест всяка година. Определянето на рак на белия дроб е доста отнемащ време процес, тъй като симптомите на заболяването могат да бъдат объркани с други неразположения. Ето защо белодробните тумори се откриват по-често в четвъртия етап, когато болестта не е лечима.

  Искате да получите оферта за лечение?

  * Само при условие за получаване на данни за болестта на пациента, представителят на клиниката ще може да изчисли точната оценка за лечението.

  Първият етап на тумор на белия дроб е почти безсимптомен, тъй като размерът на неоплазмата не достига 3 см. Симптоми като болка в гърдите, кашлица и задух могат да бъдат объркани с банален бронхит. Независимо от това, когато се открие тумор в началния етап, той дава шанс на пациента да се възстанови напълно..

  На втория етап туморът достига 6 см, но болестта все още не се усеща. Туморът започва да метастазира в лимфните възли. Откриването на рак на белия дроб от втора степен дава шанс за оцеляване само в 50% от случаите.

  На третия етап туморът продължава да се увеличава по размер, започва да метастазира в лимфни възли и други структури.

  Терминалният стадий на рака на белия дроб се характеризира с наличието на тумор с внушителни размери, който се простира отвъд белия дроб и разпространява вторични огнища - метастази по цялото тяло. Ракът вече не се лекува и пациентът има само месеци живот..

  Млечен рак

  Тумор на гърдата в началния етап на своето развитие може да бъде открит от самата жена. Наличието на карцином в гърдите може да се установи чрез палпация.

  Нулевият стадий на рака на гърдата, известен още като рак на Paget, се характеризира с наличието в гърдите на малък лобуларен тумор, което е предраково състояние. Ако се открие тази неоплазма и се намери навременна терапия, шансовете за възстановяване са много високи.

  На първия етап туморът има малък размер, не повече от 2 см. На този етап той не се простира извън границите на гърдата и не метастазира в съседните органи. Прогнозата за оцеляване при рак на гърдата на етап 1 също е благоприятна..

  Вторият стадий на рака на гърдата се характеризира с увеличаване на размера на неоплазмата до 5 см, започва да прониква в съседни структури и лимфни възли.

  Третият стадий на рака на гърдата се характеризира не само с метастази в съседните органи, но и с разпространението на атипични клетки по цялото тяло чрез кръв и лимфа. На този етап заболяването не е лечимо, животът на пациента може да бъде удължен само с помощта на поддържаща терапия.

  В четвъртия етап ракът на гърдата напълно улавя лимфната система, метастазира в отдалечени органи. Няма смисъл да започвате лечението. Химиотерапията само помага за облекчаване на състоянието на пациента за кратко време, прогнозата е разочароваща. Ракът на гърдата от степен 4 живее от няколко месеца до година..

  Рак на маточната шийка

  Поради широкото разпространение на човешкия папиломен вирус, ракът на шийката на матката е лидер днес. Тумор от този вид е перфектно диагностициран във всеки стадий на заболяването. Преди да се прероди в онкологията, туморът преминава през следните стъпки:

  1. Дисплазия. Това е предраково състояние, което се поддава перфектно на лечение във всеки етап на прогресия, с изключение на последния;
  2. Нулев етап. При нулев стадий на онкологията той може да бъде излекуван със 100% гаранция, ако бъде открит навреме.

  След приключване на тези етапи и липсата на необходима терапия, болестта става по-агресивна.

  На първия етап размерът на тумора е 4-5 см. Той не излиза извън матката и прогнозата на този етап е благоприятна.

  Достигайки втория етап, ракът излиза извън границите на органа, но все още не метастазира в други структури. Ракът на матката от втора степен също може да бъде излекуван.

  Третият стадий на рак на шийката на матката се характеризира с разпространението на метастази в близките органи.

  Характеристики на онкологичния процес на последния етап: ракът расте още по-бързо, метастазира в пикочо-половата и храносмилателната система, както и в други органи. Няма да е възможно да се излекува болестта, можете само леко да облекчите състоянието на пациента чрез медикаменти и палиативни грижи.

  Тумор на яйчника

  Онкологията на яйчниците е един от най-опасните видове рак на репродуктивната система при жените. Най-често срещаният вид тумор е аденокарцином, който протича доста агресивно. Такъв тумор е трудно да се диагностицира с оглед на сходството на симптомите на заболяването с други гинекологични заболявания. Заболяването може да се подозира при наличие на симптоми като храносмилане, загуба на тегло и увеличаване на размера на корема..

  Ракът на яйчника, подобно на други видове онкология, преминава през стадий 1, 2, 3, 4. Как да определим стадия на заболяването? На какъв етап може да се излекува ракът??

  На първия етап ракът се развива в един яйчник. На същия етап е възможно появата на синдром на уголемен стомах (асцит), поради което става възможно да се идентифицира заболяването и да се започне своевременно лечение.

  Вторият етап е придружен от увреждане на два яйчника, засегнати са маточните тръби, матката и коремната кухина. На този етап прогнозата не е толкова благоприятна, колкото в началния.

  Диагностицирането на рак на яйчника в третия етап става по-лесно. Тя може да бъде открита при рутинен преглед от гинеколог. Процентът на оцеляване при рак на яйчниците от трета степен е нисък. Само една от 10 жени има 5-годишен шанс за оцеляване.

  Последният стадий на заболяването е придружен от разпространението на множество метастази в много структури на тялото. Няма смисъл да се лекува болестта, тъй като няма шанс да оцелее.

  Тумори на храносмилателната система

  Ракът на хранопровода е злокачествен тумор, характеризиращ се с агресивен ход. Ракът бързо се увеличава, той също метастазира в най-кратки срокове и е трудно да се лекува поради трудността на неговата диагноза. Отговорът на въпроса дали този онкологичен процес е двусмислен.

  Ранната диагноза на туморния процес дава възможност да се удължи живота на пациента за период от повече от 5 години. В последните етапи прогнозата оставя много да се желае, пациентът драстично губи тегло, гласът му се променя и се появява дискомфорт в гърдите. Оцеляването е намалено до шест месеца.

  Ракът на стомаха заема водещо място сред онкологичните заболявания на храносмилателния тракт. Импулс за неговото развитие може да бъде наследственият фактор, наличието на лоши навици, бактерията Helicobacter pylori, както и канцерогените, съдържащи се в некачествени, нездравословни храни. Онкологията на стомаха е добре лекувана в ранните етапи, тъй като туморът няма време да прерасне в по-дълбоките слоеве на органа. Следователно процентът на преживяемост при рак на стомаха от първа степен достига почти 100%.

  По-скоро е трудно да се подозира стомашен рак, тъй като симптомите му са подобни на обикновените разстройства. Пациентът, позовавайки се на лошо храносмилане и други заболявания, задейства болестта, което в крайна сметка може да доведе до тъжни резултати. В последните етапи болестта протича със силна болка в корема..

  Симптоми, които се появяват на последния, терминален етап:

  • Анемия;
  • Силна болка;
  • Отравяне на тялото с токсини;
  • Отслабване;
  • Треска.

  На този етап пациентът има по-малко от шест месеца живот.