Тумори на външното ухо

Меланомът

Рядък тумор от серните жлези на церумином расте бавно, с изразена склонност към злокачествено заболяване. Наблюдава се при лица над 25 години, подобно на полип в ушния канал, с инфилтриращ, разрушителен растеж в тимпана, мастоид, слухова тръба, пирамида на слепоочната кост, унищожавайки ги, което се разкрива на рентгенографии на слепоочните кости. След отстраняването рецидивът възниква в 50% от случаите с увреждане на костите и хрущялите, поради което допълнително се провежда лъчева терапия.

Смесените тумори могат да дойдат от паротидната жлеза и да се разпространят към външното ухо.

От редките тумори на външния слухов канал има миксоми, фиброиди и лимфоми. Хирургично лечение.

Неепителните тумори включват хондрома, фиброма и остеома. Първите са рядкост. Остеомата се наблюдава по-често под формата на екзо- и хиперостози на слуховия медус. Екзостозите чукат ендаурално под основата с плоско длето.

Съдовите тумори се намират под формата на невуси, хемангиоми и лимфангиоми. Съдовите невуси са локализирани в предсърдието и много рядко в ушния канал. Кавернозните хемангиоми често са разположени в дълбините на кожата на ушния канал. Хемангиомите са предразположени към кървене с леки наранявания. Лечение: склеротерапия, електрокоагулация, криодеструкция, разрушаване с лазер, ексцизия и лъчева терапия (туморите са радиочувствителни).

Наблюдават се тумороподобни образувания. Те включват кисти на предната повърхност на предсърдието и келоиди в областта на следоперативни белези зад ухото и на лоба - на мястото на пункция за носене на обеци.

Злокачествени тумори на външното ухо. Ракът на епителния канал на акустичния канал се появява на възраст между 50-60 години. Първо се образуват гранулации, туберкули или язва по кожата (етап I), след това се засяга хрущял (етап II), а с по-нататъшно развитие (етап III-IY) туморът се разпространява в лицето, шията, средното ухо, метастазите в регионалните лимфни възли и отдалечените метастази.

По-често се наблюдават плоскоклетъчни (некаратинизиращи и кератинизиращи) ракови заболявания, по-рядко - базални клетки и още по-рядко - цилиндром и аденокарцином.

Плоскоклетъчният карцином често се среща в костната част на ушния канал. Расте бавно, но може да прогресира. С улцерация на тумора се появява кърваво, гнойно гнойно изхвърляне. Разпространението на рака в тимпана причинява загуба на слуха и болка в хрущяла. Наблюдават се метастази в регионални лимфни възли..

Базалноклетъчният рак расте главно в хрущялната част на слуховия метус с улцерация на кожата и увреждане на перихондриума. Възможно разпространение в тимпана, паротидната жлеза и лицевия нерв.

Цилиндърът расте бавно, повтаря се, разпространява се във временната кост, мастоиден процес и метастази в белите дробове. Аденокарциномът се развива от жлезистия епител на сярните жлези, характеризира се с бърз растеж и чести метастази. Локалните метастази на рака на слуховия мехус се наблюдават в цервикалните или преаурикуларните лимфни възли, паротидната жлеза..

За ранна диагностика на улцерозни лезии се прави цитологичен преглед, биопсия. Рентгеновото изследване позволява да се определи разпространението на тумора.

Лечението зависи от стадия на тумора, метастазите и неговата хистологична структура. В ранния стадий на тумор в хрущялната част на ушния канал както лъчевата терапия, така и радикалното отстраняване на тумора дават добри резултати. При големи тумори и тумори в костната част на ушния канал се извършва удължена радикална операция с резекция на външния слухов канал, тъпанче и хирургия на мастоидния процес с отстраняване на паротидната жлеза и цервикалните лимфни възли. Отделни отохирурзи извършват субтотална резекция на темпоралната кост. След операцията се извършва лъчева терапия. С базалноклетъчен карцином и цилиндри се извършват по-радикални операции..

Рядък меланом се среща в предсърдието, във външния слухов метус и понякога в средното ухо. Тя бързо запушва ушния канал и израства в тъпанчевата кухина. Той дава ранни и чести метастази в регионални лимфни възли, бели дробове, черен дроб, костен мозък и др. Биопсията е противопоказана поради бързото хематогенно разпространение на тумора. Лечение комбинирано с възможно радикално отстраняване на тумора.

Тумори на ухото

Има тумори на външното ухо, средното ухо, тумор на слуховата тръба. Отделно се разграничава тумор от 8 двойки черепни нерви - неврома на слуховия нерв.

Доброкачествени тумори на ухото

Доброкачествените тумори на аурикула и външния слухов канал включват фиброми и папиломи, най-често локализирани на входа на външния слухов канал, хондроми, липоми, ангиоми. Различни видове ангиоми - капилярни, кавернозни, хемангиоми, ангиофиброми - често причиняват кървене и са склонни към рецидив.

Наред с истинските тумори често се наблюдават тумороподобни образувания. Те включват кисти, атероми, келоиди. Доста често има екзостози във външния слухов канал, по-рядко в тимпаничния пръстен. Това са костни образувания, често на широка основа, разположени симетрично от двете страни, по-рядко едностранни. По правило те са безсимптомни, само при почти пълно затваряне на ушния канал причиняват известно намаляване на слуха и усещане за тежест. Лечението е главно хирургично. При лечението на хемангиоми се използва склерозираща терапия, техники за радиовълнова коагулация и широко се използва лъчева терапия..

Злокачествени тумори на ухото

Злокачествените тумори на външното ухо включват саркоми - редки тумори, които се появяват главно при деца, меланоми, които дават ранни метастази в регионалните лимфни възли. Ракът на аурикула и хрущяла на външния слухов канал е по-често срещан. Първо се образуват гранулации, след това се засяга хрущял, с по-нататъшен растеж туморът се разпространява в лицето, шията, средното ухо, дава метастази в регионални лимфни възли и отдалечени метастази. Лечение на злокачествени новообразувания - лъчево или хирургично, последвано от лъчева терапия.

Тумори на средното ухо

Доброкачествените тумори са представени от фиброми, ангиоми, ендотелиоми, остеоми. Хирургично лечение на тумори, ангиоми - електрокоагулация, остеоми - лъчетерапия.

Истинските холестеатоми рядко се срещат в областта на временните костни люспи, в мастоидния процес, понякога с разпространение към тимпаничната кухина и черепната ямка. През последните години често се наблюдава тумор на глимус. Този тумор по честота е на първо място сред туморите на средното ухо. Развива се от глимуси (гломерули), често срещащи се образувания по тимпаничния нерв, аурикуларния клон на вагусния нерв, по-рядко горния каменист нерв. Гломусите имат капсула, състояща се от множество капиляри и специални глимусни клетки, инервирани от парасимпатиковите нерви (глософарингеални и вагусови). Туморът се характеризира с бавен растеж, но има инфилтративен характер, често причинява кървене. Лечение - лъчева терапия или операция, последвана от лъчение.

Злокачествените тумори на средното ухо (саркома) са изключително редки, по-често при деца. Лечение - хирургично.

Ракът на средното ухо е много по-често срещан, който като правило се развива на основата на хроничен гноен отит и поради това се диагностицира късно. Най-често туморът произхожда от таванско-антралния регион или областта на тимпаничния пръстен. Този вид тумор се характеризира с бърз инфилтративен растеж, особено при млади хора, с разпространение към паротидната жлеза, ставата на долната челюст, вътрешното ухо, черепната кухина, характеризиращ се с ранна метастаза в регионалните лимфни възли.

Лечение на тумори на ухото

Най-ефективната комбинирана терапия е широка хирургическа интервенция, последвана от лъчева терапия. На етап 4 е показана само лъчева или химиотерапия..

Туморите на ухото включват неврома на слуховия нерв. Тази структура е доброкачествен тумор, но с клинично неблагоприятен ход, разположен в мостово-мозъчно пространство, може да продължи от нервната мембрана на Шван по цялата му дължина от дъното на вътрешния слухов канал до влизането му в продълговата медула. На 1-ви етап от развитието на тумора се чува шум в ухото от засегнатата страна, загуба на слуха, понякога лека болка в ухото, рядко виене на свят, лека атаксия. На 2-ри етап загубата на слуха прогресира, появяват се спонтанен нистагъм и други вестибуларни нарушения, пареза на 5.6.7 черепни нерви, главоболие в задната част на главата. В 3-ти стадий симптомите на увреждане на церебела и тежка хипертония се присъединяват към рязка загуба на слуха и загуба на вестибуларна функция. В бъдеще се развиват булбарни разстройства, лезии на други черепни нерви, зрителни увреждания и др. Хирургично лечение, благоприятна прогноза за стадий 2-3 заболяване.

Тумор на ухото

Туморът на ухото е формация, която се среща при хора в зряла или напреднала възраст, но изключението е саркома, която се наблюдава главно при деца. Разпространението сред жените и мъжете с подуване на ушите е същото. Изключение прави само ракът на предсърдието, който е присъщ 4 пъти по-често при мъжете, отколкото при жените. Обикновено туморът на ухото се намира близо до или в предсърдието, както и в ушния канал. Появата на тумор в средното ухо е рядко явление. Ако говорим за тумори на вътрешното ухо, тогава това са по-скоро казуистични случаи, които се представят под формата на метастатична лезия.

Видове злокачествени тумори на ухото

Всеки злокачествен тумор има първичен и вторичен характер. Изследователите разграничават три вида злокачествени тумори: инфилтративни, самотни вегетативни и язвени. Според хистологичната си структура злокачествен тумор на ухото има вид на спиноцелуларен епител и в редки случаи - базално-клетъчен карцином. Най-редкият случай обаче е проява на злокачествен тумор на ухото под формата на саркома. Сега разгледайте всеки изглед по-подробно:

 • Спиноцелуларен епител. Този вид злокачествен тумор се отличава с бързия си растеж. Ако такъв тумор е локализиран на предсърдието, тогава той придобива брадавичен вид, с широка основа, която ще кърви с най-малкото нараняване. Ако такъв тумор е разположен в ушния канал, тогава той ще бъде представен под формата на израстъци на бъбрек (или ерозия) или дифузен процес, който обхваща целия ушен канал;
 • Базалиом на ухото. Този вид злокачествен тумор се характеризира с бавен растеж и по-късен процес на метастази. Ако такъв тумор е разположен върху предсърдието, тогава външният му вид ще изглежда като язва или плосък белег. Ако локализацията на базално-клетъчния карцином е разположена на мястото на прикрепване на предсърдието към черепа, тогава това може да причини частичната му (или пълна) ампутация.
 • Арикуларен саркома. Този вид злокачествен тумор се характеризира с бавен курс и по-късна проява. Що се отнася до саркома на слуховия канал, напротив, той ще расте доста интензивно, бързо се разпространява в кухината на средното ухо.

Причини за тумор на ухото

Ако говорим за появата на доброкачествен тумор на ухото, неговият произход се обяснява с действието на провокиращи фактори, поради което се наблюдава бърз растеж и размножаване на клетки във външното или средното ухо (може да бъде кожа, хрущял, кости, мастна тъкан под кожата, съдови стени, нервни мембрани багажник и така нататък). Що се отнася до развитието на злокачествени тумори на ушите, това явление се обяснява с процеса на злокачествена метаплазия на същите елементи. В допълнение, злокачествените тумори могат да бъдат резултат от трансформацията на доброкачествени тумори в ушната кухина.

Сред факторите, които провокират растежа на тумор на ухото, отоларинголозите разграничават следните: наличието на остро и хронично радиоактивно излагане, прекомерно излагане на ултравиолетови лъчи, възможни наранявания на ухото и развитие на хронично възпаление в ухото. Според статистиката около 80% от всички злокачествени тумори, разположени в ухото, се обясняват с наличието на предишни заболявания. Ако говорим за външното ухо, тогава такива „предшественици“ за него са екзема, псориазис, лупус еритематозус, появата на рубцелни промени след предишен отит. За средното ухо, на първо място, такова предишно заболяване ще бъде отит на средното ухо и адхезивен отит. Той включва и хроничен епитимпанит. Появата на тумор също се влияе от многократно потушаване на гранули с разтвор на сребърен нитрат. Понякога злокачествен тумор в ухото може да се развие дори от мезенхималната тъкан, която остава в барабанното пространство на новороденото.

Симптоми на подуване на ухото

Симптоми на доброкачествен тумор на ухото

Както знаете, доброкачественият тумор може да приеме формата на фиброма, папилома, хондрома, липома, остеном и може да бъде невус. Лекарите също наричат ​​доброкачествените образувания като тумор на глимус, хемангиом и неврома. Най-често се появява доброкачествен тумор във външното ухо. Туморът, който се намира на предсърдието, като правило се характеризира с много бавен растеж и безсимптомното му протичане. Болката може да възникне само ако туморът на ухото е разположен на горния ръб на къдрянето на самата предсърдия. Синдромът на болката е особено забележим поради причината, че тази област е най-чувствителната. Тези тумори в ушите, които са локализирани на повърхността на външния слухов канал, често блокират лумена, като по този начин водят до нарушено предаване на звука и по-нататъшно развитие на загуба на слуха.

Ако туморът на ухото е разположен в близост до тъпанчето, тогава докато расте, тъпанчето се притиска от тумора. Този процес обикновено е придружен от характерен шум в ухото и подчертано намаляване на слуха..

Според статистиката на отоларинголозите доброкачествените тумори на ухото, възникващи в средното ухо, са много, много редки. С течение на времето такива тумори притискат към тъпанчето, ограничавайки движението на слуховите костилки. Последното води до характерно намаляване на слуха. Трябва също да се отбележи, че туморът на ухото може да упражнява натиск от тъпанчевата кухина в навечерието на лабиринта, причинявайки различни вестибуларни нарушения, които могат да се проявят като замаяност, нистагъм, дисбаланс и автономна дисфункция. Ако туморът е разположен в близост до крушката на югуларната вена, тогава с течение на времето в ухото се появява шум, който също има пулсиращ характер.

Трябва да сте наясно, че някои доброкачествени тумори (например глимозен тумор на средното ухо) по своята същност не са такива, тъй като са предразположени към бърз растеж, което води до частично или пълно унищожаване на тъпанчевата мембрана, както и стените на тъпанчевата кухина. Резултатът от това е разрастването на тумора в съседна формация наблизо. Може да бъде покълване в големи съдове, в черепната кухина или във вътрешното ухо. Освен това клиничната картина на такъв тумор е много подобна на клиниката на злокачествено образуване. В случай на унищожаване на тъпанчето, отоларингологът може ясно да види всички туморни маси, докато кървавият секрет обикновено се отделя от ухото. Ако тумор на ухото прерасне в слуховата тръба или назофаринкса, възниква процес, който е много подобен на растежа на доброкачествен тумор на фаринкса. Ако туморът на ухото се разпространи към задната черепна ямка, това ще доведе до увреждане на редица черепни нерви с по-нататъшното развитие на невропатична пареза на ларинкса, както и нарушено преглъщане и фонация.

Симптоми на злокачествен тумор на ухото

Симптомите на тумор на ухото и особено неговата злокачествена форма се изразяват предимно от болка. Болката, като правило, има печене и парене сянка, наподобяваща болка по време на изгаряне. Отначало такава болка се появява само веднъж, след това се повтаря със завидна регулярност и в крайна сметка става постоянна. Именно синдромът на болката е основният симптом на продължаващия интензивен растеж на злокачествен тумор на ухото. Почти винаги пациентът усеща иррадиацията на болката във временния лоб. Пациент, страдащ от злокачествен тумор в ухото, среща трайно изхвърляне от ухото, което има гнойно-кърваво естество. Ако туморът на ухото затвори ушния канал, тогава това води до развитие на загуба на слуха при пациента.

Ако злокачественият тумор е разположен в тъпанчевата кухина, клиничната картина ще бъде почти същата като тази на хроничния гноен отит: шум в ушите, увеличаване на загубата на слуха, което води до пълна глухота, болка. Откриването на рязко намаляване на слуха и синдром на постоянна продължителна болка може да доведе пациента до мисълта за наличието на злокачествен тумор. Трябва да се каже за особения характер на болката при злокачествен тумор на ухото. Такава болка е дълбока и постоянна, засилва се през нощта. Дори когато се появи обилно освобождаване от ушната кухина, нетърпимата болка не спира за минута, а по-скоро само се засилва.

Друг симптом на злокачествен тумор е вестибуларно разстройство. Последното възниква поради факта, че злокачествен тумор, разпространявайки се в областта на прозорците, започва да притиска към тях.

Чест симптом на злокачествен тумор е лицевата пареза и това е така, тъй като, докато туморът расте, туморът унищожава лицевия канал, което води до лицева пареза. Уголемените лимфни възли от регионален тип, както и уплътняването на паротидните жлези са друг характерен симптом за наличието на това заболяване при хората.

Често злокачествен тумор може да прерасне в етмоидната кост, назофаринкса или черепната кухина. Ако тумор прерасне в черепната кухина, тогава първо ще бъдат засегнати мозъчните стволове на ствола, чиито симптоми ще бъдат тригеминална невралгия, както и евентуален кохлеарен неврит или парализа на лицето.

Диагностика на тумор на ухото

Диагностика на доброкачествен тумор на ухото

Ако туморът на ухото е разположен върху предсърдието, тогава диагнозата се извършва не само от отоларинголог, но и от дерматолог и дерматолог. За да се определи степента на разпространение на тумор на ухото, обикновено се използва дерматоскопия или се извършва ултразвуково сканиране. С помощта на сиаскопия ще бъде възможно да се изследват настоящите пигментирани образувания. Лекарите могат също да изпратят пациент за цитологично изследване на намазка, взета от повърхността на тумора на ухото.

Ако туморът на ухото е локализиран във външния слухов канал, диагнозата се поставя въз основа на резултатите от отоскопията. Именно отоскопията може да разкрие издутината на тъпанчевата мембрана, което ще послужи като сигурен признак за наличието на тумор на ухото в тъпанчевата кухина. Необходимо е също така да се добави, че при хемангиом може да се наблюдава трансилуминация на образуването през самия тъпан. Обикновено тази формация е цианотична или, обратно, червена. За да се определи разпространението на тумор на ухото, обикновено се извършва или фарингоскопия, или микроларингоскопия..

С помощта на рентгеново или компютърно сканиране на черепа е възможно да се установи наличието на доброкачествен тумор в слепоочната кост, поради откриването на разрушените костни стени на самата тимпана. ЯМР ангиографията на мозъка също често се използва като диагноза..

Диагнозата на доброкачествен тумор в ухото няма да бъде пълна, ако не се извърши слухов тест. Последното включва изследване на слуха с помощта на тунинг вилка, както и аудиометрия и прагова аудиометрия. Именно такива изследвания ще помогнат да се установи наличието на проводящ тип загуба на слуха при пациенти..

Ако туморът се разпространи в структурата на лабиринта, лекарят може да определи типа загуба на слуха, който често се смесва. Използвайки акустична импеданометрия, в случай на тумор на засегнатото средно ухо, е възможно да се открие нарушена подвижност на слуховите кости. Подобни нарушения ще показват, че вътрешното ухо е участвало в този процес..

Що се отнася до биопсията, тогава тя е необходима, ако всички предишни методи за диагностика са били трудни и не са дали крайния резултат. Обикновено такова хистологично изследване се извършва върху образувание, предварително извадено от ушната кухина, което служи като материал за изследването.

Ако говорим за диференциалната диагноза на доброкачествен тумор, тогава той обикновено се провежда заедно със злокачествени тумори (например рак на кожата, меланом или базалноклетъчен карцином), както и с чужди тела в ухото.

Диагностика на злокачествен тумор на ухото

Най-лесно е да се диагностицира злокачественият тумор, който се намира на предсърдието. Отоларингологът може да направи първоначален извод за външния вид на формацията, както и за това дали кърви и колко плътно се слива с разположените тъкани. Но окончателната диагноза ще бъде поставена само в резултат на хистологично изследване.

Тумор, разположен в ушния канал, обикновено се диагностицира чрез отоскопия. Именно отоскопията може да установи наличието или отсъствието на обща язва, която обикновено е боядисана в тъмно червено. Когато изследвате дъното на такава язва, можете да определите степента на разхлабеност на тъканта на хрущялната или костната повърхност.

С помощта на микротоскопия можете да определите колко туморният процес се е разпространил към външното ухо. В случай на злокачествено образуване на средното ухо, отоскопията ще помогне да се идентифицират всички възможни промени, настъпили отстрани на тъпанчето, като се определи колко е изпъкнал или разкъсан от тумора.

Много е трудно да се диагностицира тумор в тъпанчевата кухина и е възможно само когато формацията започне да се разпространява в околните структури. Подозрението за злокачествен тумор обикновено се открива дори с рентген на разрушаване на костите, което ясно се различава от характера на обикновения хроничен отит.

Степента на разпространение на тумор на ухото може да бъде определена въз основа на резултатите от компютърна томография на черепа или MRI на мозъка.

Лечение на тумори на ухото

Доброкачествено лечение на тумор на ухото

Лечението на доброкачествен тумор на външното ухо се състои в отстраняването му, било то за козметични цели или като профилактика на злокачествено заболяване или ако неговото местоположение е външния слухов медус. Възможно е да се премахне туморът както хирургически, така и с помощта на съвременни методи, например чрез лазерно или радиовълново отстраняване. Разбира се, съществува риск от отстраняване на тумора. Например отстраняването на хемангиомите винаги е опасно, тъй като може да се отвори силно кървене, така че в този случай е най-добре да се премине чрез електрокоагулация. Ако говорим за съдов тумор, тогава той може да бъде отстранен на няколко етапа, преди това да се извърши чрез извършване на склеротерапия, лигиране на външната каротидна артерия и лъчетерапия.

Лекарите препоръчват незабавно да премахнете повечето доброкачествени тумори. Този прилив може да се обясни с факта, че доброкачествен тумор допринася за увреждане на слуха и може да причини образуването на злокачествен тумор. Единствените изключения са остеомите, характеризиращи се с бавното си развитие с възможност за независимо спиране в растежа си. Обикновено се отстраняват само ако лекарят установи функционално увреждане от страна на слуховия апарат. Ако доброкачественият тумор не се разпростира извън границите на тъпанчевата кухина, тогава той се отстранява по метода на тимпанотомия или атикоантротомия.

Лечение на рак на ухото

Първият и основен начин за лечение на злокачествен тумор е елиминирането му чрез радикална хирургия. По време на операцията се отстранява не само туморът, но и всички анатомични структури на ухото, засегнати от него. Шийните или субмандибуларните лимфни възли и паротидната жлеза също се отстраняват. Хирургическата интервенция няма да се извършва само ако покълването на тумора е станало в жизненоважни структури или ако вече има метастази.

От голямо значение при лечението ще бъде лъчетерапията или химиотерапията. Тези лечения са ефективна палиативна терапия или част от комбинирана терапия, която обикновено се прилага преди операцията.

Прогноза за подуване на ухото

Ако говорим за доброкачествен тумор на ухото, тогава в повечето случаи той има благоприятна прогноза както за живота, така и за възстановяването, след като е проведено лечение. Изключение правят само онези съдови тумори, които поникват през важни анатомични структури и ако не бъдат своевременно отстранени, могат да се трансформират в злокачествени образувания.

Друго нещо е злокачествен тумор, който винаги има сериозна и често разочароваща прогноза. Тъй като диагностиката на злокачествените тумори в началния етап е много трудна, е изключително трудно да се открие и лекува болест веднага. Разпространяващият се злокачествен тумор обикновено води до смъртта на пациента. Случва се от ракова кахексия, менингит, усложнения от страна на централната нервна система или аррозивно кървене.

Растежът в ухото при хората: причини, симптоми, лечение

Началото на заболяването засяга тъканта на органа на слуха. В 80% от случаите туморът започва с аурикула, в 15% пролиферацията включва слуховия канал. Заболяване на средното ухо при 5%.

Вероятността бързо да се намери заболяване е малка. Първите признаци се появяват, когато ракът премине към етап 2. Може да се развие поради хроничен възпалителен процес или нараняване на предсърдията.

Опасността от онкологията на ухото е бързото й увреждане на лимфните възли, черепните нерви, челюстта и мозъка. Развитието на метастази в тумора поставя болестта в категорията на агресивните заболявания.

Причини и видове рак на ушите

Злокачествените новообразувания в областта на ухото възникват на фона на патологични процеси, наречени предракови. Морфологичната структура на злокачествените тумори на външното ухо е разнообразна. В 61% от случаите морфолозите определят епителен рак, в 38% - жлезист.

Във външния слухов менус честотата на базално-клетъчния карцином е 2-3 пъти по-рядка от плоскоклетъчния карцином. Преобладава плоскоклетъчният карцином с различна степен на кератинизация. Първоначалната локализация на злокачествените новообразувания на предсърдието е задната повърхност, областта на ушната гънка и ушната мида.

Първичният тумор на външния слухов медус се появява на една от стените му. Патологичният процес се развива главно в областта на долната и задната стени на ушния канал. Ракът на ухото може да се развие и върху белези. Тумор зад ухото също може да бъде злокачествен..

Тумори на външното ухо

Доброкачествените епителни неоплазми на външното ухо включват плоскоклетъчен папилом и церумином. Злокачествените новообразувания са представени от следните тумори:

 • Плоскоклетъчен карцином;
 • Базално-клетъчен карцином;
 • Церуномен аденокарцином;
 • Аденоцистичен карцином.

Онколозите идентифицират следните тумори на меките тъкани в областта на ухото и челюстта:

 • хемангиоми;
 • неврофибром;
 • Незабележимо (shvannoy).

Фибросаркома или рабдомиосарком може да се развие вътре и близо до ухото. Папиломите често се появяват по кожата на предсърдието. Ако неоплазмите са разположени във външния слухов канал, те често запълват лумена му, наподобявайки полипи, които идват от средното ухо. Серумът на външния слухов канал е много рядък и дълго растящ тумор, който произхожда от мастните (серни) жлези..

Черуминома обикновено се наблюдава при хора над 20 години. При този тип рак на ушите симптомите са следните:

 • Задушно ухо;
 • Увреждане на слуха;
 • Болка в ушите и освобождаване от отговорност.

В началния период неоплазмата е разположена на стената на външния слухов канал. Туморът е розов. С увеличаването си запълва ушния канал и изглежда като полип. Рентгенологично определена добра пневматизация на мастоидния процес. Постепенно неоплазмата се разпространява към средното ухо и стените му, унищожава ги. Тези промени се определят на рентгенографиите..

Смесените тумори на външния слухов канал са вторични. Те най-често идват от паротидната слюнчена жлеза и проникват във външния слухов канал.

Невусите (доброкачествени пигментирани тумори на предсърдието и външния слухов канал) според клиничния ход не се различават от невусите, които са разположени на други части на кожата. Туморите на меките тъкани (фиброма, хемангиом) възникват от влакнести, мастни, мускулни, съдови и други тъкани..

Фибромата често се намира на ушната мида, на местата на пункция с игла за носене на обеци. Размерите варират от 5 мм до 4 см. По-рядко туморът е локализиран на възходящия клон на предното извиване и на входа на външния слухов канал.

Хемангиомите се развиват във всички части на ухото. По-често се наблюдават капилярни и кавернозни форми на съдови тумори. Първите в детството много често изчезват. Кавернозните хемангиоми са разположени в дебелината на предсърдието. Среща се под формата на единични или множествени новообразувания. Те имат мека текстура и синкав оттенък. Хемангиомите на предсърдието могат да засегнат нейния ръб и други отдели. Те често се разпространяват към външния слухов канал, затваряйки лумена му, кървят в случай на нараняване.

Основните методи за диагностициране на патология

Лекар, диагностициращ тумор, може да бъде или отоларинголог, или дерматолог.

Диагнозата се поставя въз основа на външен преглед и хистологичен анализ. Освен това, лекарят може да предпише:

 • отоскопия с изскубване на парче тъкан за биопсия;
 • компютърна томография;
 • магнитно-резонансна топография;
 • Рентгенов
 • pharyngoscopy.

Въз основа на резултатите от анализа се определя видът, размерът и формата на растежа, както и наличието на метастази и тяхното местоположение.

За най-точно определяне на размера най-добрият метод е доплерография с използване на контрастно вещество.

Точна диагноза се поставя след като данните от хистологията и томографията идват. Природата на тумора определя лечението и неговата последователност.

Злокачествени тумори на ухото

Базалноклетъчният карцином се отнася до локално разрушителни новообразувания на ухото, а ракът, меланомът и саркома са злокачествени. Най-често се наблюдават базално-клетъчен карцином и рак. Изброените тумори на външното ухо, засягащи кожата и се разпространяват към хрущяла и костите на ухото, покълват скалпа, костите на лицето и черепа, паротидната слюнчена жлеза. Те растат или бавно, или много бързо..

Ракът на външното ухо често се появява на мястото на наранявания, дългосрочни възпалителни процеси, свързани с възрастта кожни промени. Развива се под влияние на следните предразполагащи фактори:

 • Бърнс;
 • Frostbite;
 • Опасности за домакинството и заетостта.

Ракът на външното ухо може да бъде ендофитен (плоска язва с инфилтрирани ръбове) или екзофитен (брадавични възли с широка основа). Раков тумор, който се среща в определена част от предсърдието, се инфилтрира и разрушава постепенно цялата раковина, след което се разпространява в съседни тъкани и органи. Ракът на външния слухов канал може да прерасне в аурикула, мастоид, средно ухо, паротидна жлеза, кости на черепа и да причини парализа на лицевите мускули отстрани на тумора.

Ракът на външния слухов канал в ранните етапи на развитие обикновено е невъзможно да се разпознае, тъй като пациентите не показват никакви оплаквания, а външно патологичният процес наподобява накисваща екзема или хроничен възпалителен процес, който се проявява с образуването на бледи гранули. В този период често се отбелязват първите признаци на рак на ухото: сърбеж и болка във външния слухов канал. Раковите заболявания на външния слухов канал растат по-бързо от неоплазмите на предсърдието, характеризират се с силно кървене. По-нататъшен растеж се наблюдава по посока на предсърдието или по посока на средното ухо или във всички посоки едновременно. С разпространението на раковия тумор към средното ухо, околните тъкани и кости, присъединяващи се болки, се развиват следните симптоми:

 • Парализа на лицевите мускули;
 • глухота;
 • Метастази в регионалните лимфни възли.

Какво е HPV?

Човешкият папиломен вирус (HPV) е заболяване, което засяга 70% от хората в света. Възрастните се заразяват с папиломен вирус най-често чрез полов акт или в тесен контакт с носителя. Повечето хора се заразяват още в детска възраст: чрез домакинството или чрез вътрематочна инфекция от майката. Вирусната инфекция също прониква в тялото чрез рани, драскотини, лигавици при контакт с пациент с HPV.

Веднъж попаднал в организма, патогенът живее там и не се появява, докато не се появят благоприятни условия за това - намаляване на имунитета.

Основните фактори, влияещи върху инхибирането на естествените защитни сили на организма при хората са:

 • стрес, чести емоционални страдания,
 • липса на сън, глад или небалансирана диета,
 • хронични болести,
 • дългосрочни лекарства,
 • чести настинки,
 • имунодефицит,
 • понижен имунитет поради възрастта на човека (малки деца, възрастни хора),
 • хормонални промени (юношеска възраст, бременност),
 • нарушения в храносмилателния тракт, алергии, проблеми в нервната система при децата.

Лечение на тумори на външното ухо

При доброкачествени тумори се извършва хирургично лечение. Използвайте следните методи:

 • Локална ексцизия със скалпел;
 • Електроексцизия и коагулация;
 • Криогенна експозиция.

За да се предотврати рецидив на тумора, операцията се провежда радикално, като се вземе предвид ерозията на хрущяла и костта. Следоперативният период след отстраняване на тумора на ухото протича в повечето случаи без усложнения. Понякога с ограничен тумор има нужда от резекция на предсърдието.

При рак I и рак на предсърдницата се използват хирургични операции и радиационни методи. Ако след провеждане на лъчева терапия с къс фокус остатъците от неоплазмата остават, тогава след отшумяване на радиационен епидермит се извършва електроексцизия на тумора. Криогенната терапия също е ефективна..

Раковите тумори на предсърдието на II стадий и базалната клетка със същия размер се подлагат на хирургично и комбинирано лечение. Първо се провежда предоперативна лъчева терапия. След 2 седмици се извършва електрохирургична резекция на засегнатата област на предсърдието с подлежащия хрущял. Пациентите в напреднала възраст получават добри резултати след използване на криохирургия. При рак на стадий III на предсърдното и базално-клетъчния карцином се провежда комбинирано лечение. 2 седмици след края на предоперативната лъчева терапия се извършва широко радикална операция. Често хирурзите трябва да изрязват външния слухов медус. Полученият дефект се покрива със свободно присаждане на кожата или локални тъкани..

Доброкачествени новообразувания

Въпреки факта, че доброкачествените тумори не принадлежат към ракови заболявания, тънка линия ги отделя от злокачествените тумори. При определени условия (травма на тумора, понижен имунитет, излагане на радиация или други мутагени) всяка неоплазма на клетките може да стане злокачествена. Затова е необходима консултация с онколог за идентифициране на доброкачествен тумор. Този тип формации включват:

 • Липом. Пролиферацията на клетките на мастната тъкан. В друго име "wen".
 • папиломен Те приличат на брадавици или брадавици на тънък крак. Човешки папиломавирусни образувания.
 • Tserumin. Външно прилича на полип, който се развива от серни жлези.
 • Хемангиоми. Възниква от клетките, облицоващи кръвоносните съдове. С растежа му в средното ухо може да има значителна загуба на слуха.
 • Fibroma. Разположен е в тимпаничната област или върху ушната мида и представлява кръгла форма до размера на орех. Особено често засяга местата за пункция за носене на обеци.
 • Остеома. Това е тумор, който се появява с прекомерно делене на костни клетки в каменисто-мастоидния регион. Най-често в средното ухо. Въпреки успешната прогноза, единственият метод на лечение е хирургическият.

Подобно на злокачествените тумори, доброкачествените образувания на ухото са рядкост. Ако те достигнат големи размери, нарушават слуха и причиняват дискомфорт, тогава те се отстраняват. Консервативното лечение обикновено се предлага само при хемангиоми. Състои се в курс на склеротерапия, когато в тумора се инжектира алкохол с формалин. Доброкачествените тумори могат да бъдат отстранени чрез криодеструкция, лазер или операция..

Тумор на средното ухо

Доброкачествените тумори на средното ухо са представени от следните новообразувания:

 • фиброми;
 • Ангиоми (със сравнително бавен растеж, често повтарящи се кръвоизливи);
 • Endotheliomas;
 • Мастоидни остеоми;
 • Остеобластоми на мастоидния процес и пирамида.

Лечението на фиброми, ендотелиоми, остеоми се провежда хирургично. За лечение на ангиоми се използва електрокоагулация и лъчетерапия. При често срещаните остеобластоми се използва лъчетерапия.

През последните години отоларинголозите често наблюдават тумор на глимус. Той е на първо място по честота сред доброкачествените новообразувания на средното ухо. Развива се от глимуси (гломерули), които често се намират по протежение на тимпаничния нерв, аурикуларния клон на вагусния нерв и по-рядко горния каменист нерв. Те могат да бъдат разположени в лигавицата на тъпанчевата кухина, адвентиция на крушката на югуларната вена. Гломусите имат размер от 0,5 мм до 2,5 мм, заобиколен от капсула. Те се състоят от множество преплетени капиляри и предкапиляри, както и специални епителиоидни или глимозни клетки. Инервира се от глософарингеалните и вагусните нерви.

Тумор, който произхожда от тимпана, постепенно изпъква тъпанчето и прераства във външния слухов канал. Той причинява разрушаване в тъпанчевата кухина, което води до загуба на слуха и парализа на лицевия нерв. Неоплазмата може да прерасне в яремната ямка, причинявайки нейното разрушаване и парализа на черепните нерви на IX, X и XI. Понякога той прераства в задната ямка, причинявайки съответните симптоми. Туморът расте бавно, но има инфилтративен растеж и често причинява кървене. В резултат на това се отнася до клинично по-ниски новообразувания..

Диагнозата се основава на резултатите от прегледа:

 • Клинична картина;
 • Отоскопия
 • Рентгенография;
 • Хистологично изследване.

Понякога наличието на симптома на Браун помага да се постави точна диагноза - спиране на пулсацията на неоплазмата с повишаване на налягането във външния слухов канал с помощта на фуния на Siegel. Тъй като радикалната хирургия поради тежко кървене често не се провежда, онколозите използват лъчева терапия или извършват хирургическа интервенция, последвана от радиация. Положителна динамика се наблюдава след 20-25 инжекции в тумора на 10% хининов хидрохлорид в 0,5 ml.

Когато неоплазмата се разпространи към канала на каротидната артерия, замразяването се извършва с помощта на криохирургична сонда на Cooper. При температура от -180 ° С туморната тъкан се замразява и напълно се отстранява. Стената на артерията е защитена от замръзване от кръвта в артерията.

Злокачествените новообразувания на средното ухо включват саркома. Тя може да бъде плоскоклетъчна, вретенообразна, миксосарком. Той е много рядък, по-често при деца. При наличие на саркома онколозите провеждат лъчева терапия или електрокоагулация на тумора, последвана от радиация.

По-често лекарите в болницата Юсупов диагностицират базално-клетъчен и плоскоклетъчен карцином на средното ухо. Туморът се развива главно на базата на хроничен гноен отит, така че се диагностицира късно. Настъпването на предракови промени (папиломатозни израстъци) се насърчава от кариес на костните стени на тъпанчевата кухина при хроничен гнойни отит. Подпомага хроничното възпаление на метаплазирания епител на лигавицата на тимпана, който постоянно се дразни от гнойни секрети..

Най-често раковият тумор произхожда от таванско-антралния регион или от тимпаничния пръстен. Ракът на средното ухо се характеризира с бърз инфилтративен растеж, особено при млади хора, разпространяващ се в паротидната жлеза, вътрешното ухо, долната челюстна става, черепната кухина. Това значително усложнява радикалното отстраняване на неоплазмата. Раковите клетки рано метастазират в регионалните лимфни възли.

Злокачественият тумор на средното ухо се характеризира със следните симптоми:

 • Болка в ухото;
 • Главоболие;
 • Изолирането на плодна гной често се смесва с кръв;
 • Кървене, гъсто, бързо повтарящо се след отстраняване чрез гранулиране;
 • Ранна периферна парализа на лицевия нерв;
 • Рязък спад в слуха.

В по-късните етапи кохлеарната и вестибуларната функция избледнява. Интракраниалните усложнения (менингит) се развиват доста бързо. Онколозите провеждат комбинирано лечение на рак на средното ухо. При рак III стадий (лезии на хрущяла и костта на ухото с метастази в регионалните лимфни възли) се извършва широка хирургическа интервенция с диатермокоагулация. Външното ухо, темпоралната кост (субтотална резекция), паротидната жлеза, ставен процес на долната челюст се отстраняват в един блок. В етап IV се провежда лъчева и химиотерапия..

ethnoscience

Заедно с традиционните методи на терапия е възможно използването на алтернативни методи на лечение. Първо трябва да се консултирате със специалист. От най-популярните трябва да се отбележи:

 1. Петдневен курс на лечение с лосиони с 3% водороден пероксид. Уверете се, че разтворът не попада в ухото.
 2. Сок от чиландин за смазване на засегнатата област.
 3. Инфузията на листа от орех може да се използва за избърсване на областта на папилома.
 4. Направете компрес, като използвате черупка от топли яйца. Първо трябва да се смаже и поръси с място на образуване.
 5. Компреси с прясно изцеден зелев сок.
 6. Правилният начин на живот, който включва балансирана диета, физическа активност, почивка и разходки, добър сън.

Разбира се, ако детето има папилома, чрез което се ражда или заболяване в придобита форма, тогава всички манипулации изискват предварителна дискусия с Вашия лекар. Избягвайте самолечението, особено при деца, които вече са родени с папиломи в ухото. Това е особено важно, тъй като може да застраши разпространението на новообразувания по цялото тяло..

Тумор на вътрешното ухо

Симптомите на увреждане на вътрешното ухо се появяват при пациенти с тумори, разположени извън тази анатомична формация. Отоларинголозите не са наясно с тумори, които биха се появили в ушния лабиринт. Истинските холестеатоми, които рядко се срещат във вътрешното ухо, се отнасят само до тумороподобни образувания, структурата на които е коренно различна от структурата на известните "тъканни" тумори.

Невринома на вестибуларния кохлеарен нерв е доброкачествен капсулиран тумор, който се развива предимно във вътрешния слухов медус от невролемата на вестибуларния нерв, а след това расте в посока на церебелопонтинния ъгъл. Тумор в процеса на растеж запълва цялото пространство на страничната цистерна на мозъка, като значително разтяга и изтънява участъците на черепния нерв, разположени на повърхността му на церебелопонтинния ъгъл (лицева, вестибулоцилиарна, междинна и тригеминална). Това води до трофични нарушения и морфологични промени в тези нерви, които нарушават тяхната проводимост и нарушават функцията на органите, които инервират. Запълвайки целия вътрешен слухов канал, неоплазмата компресира вътрешната слухова артерия, което подхранва структурата на вътрешното ухо. Влизайки в зоната на главния мозъчен ъгъл, новообразуването упражнява натиск върху артериите, които осигуряват хранене на мозъчния мозък и мозъчния ствол.

Клиничните прояви на заболяването са в пряка зависимост от темпа на растеж на неоплазмата и нейния размер. В нетипични случаи симптомите (загуба на слуха, шум, замаяност) могат да се появят с малки тумори.

В отиатричния период на хода на заболяването туморът се намира във вътрешния слухов канал. Той причинява симптоми, които се определят от степента на компресия на съдовете и нервните стволове. Първите признаци на нарушени слухови и вкусови функции се проявяват: шум в ушите и загуба на слуха по възприятие, без явлението ускорено увеличаване на обема). На този етап от заболяването вестибуларните симптоми са по-малко постоянни. Понякога пристъпите се появяват в отиатричния период, които имитират болестта на Мениер.

Характерна особеност на отоневротичния период, наред с рязкото увеличаване на отиатричните симптоми, които са причинени от увреждане на вестибуларния кохлеарен нерв, е появата на признаци на компресия на други черепни нерви, които са разположени в церебелопонтинния ъгъл, поради излизането на тумора в неговото пространство. За втория етап са характерни следните симптоми:

 • Рентгенови промени на вътрешния слухов медус и върха на пирамидата;
 • Тежка загуба на слуха или глухота в едното ухо;
 • Силен шум в ухото и съответната половина на главата;
 • Атаксия (нарушена координация на движенията);
 • Отклонение на тялото към засегнатото ухо в положение Ромберг.

Пристъпите на замаяност стават по-чести и по-лоши. Те са придружени от спонтанен и оптокинетичен нистагъм. При значителен размер на неоплазмата се появява гравитационен позиционен нистагъм, когато главата е наклонена към здравата страна, което се дължи на изместването на неоплазмата към мозъчния ствол.

В неврологичния период отиатричните разстройства отстъпват на заден план. Неврологичните признаци, които са причинени от увреждане на нервите на церебелопонтинния ъгъл и натиска на неоплазмата върху багажника, моста и мозъчния мозък, започват да заемат доминиращо положение:

 • Парализа на окотомоторните нерви;
 • Тригеминална болка;
 • Загубата на всички видове чувствителност и роговичен рефлекс върху съответната половина на лицата;
 • Намалена или загуба на вкусова чувствителност в задната трета на езика;
 • Пареза на гласовата гънка отстрани на тумора.

На този етап се изразява вестибуларният мозъчен синдром.

С по-нататъшен растеж на неоплазмата, кисти, изпълнени с жълтеникава течна форма в нея. Туморът расте и притиска дихателните и вазомоторните центрове, компресира цереброспиналния тракт, което повишава вътречерепното налягане и причинява мозъчен оток. Поради блокадата на жизнените центрове на багажника, спиране на дишането и спиране на сърцето.

Лечението на невринома на вестибуло-кохлеарния нерв е изключително хирургично. Симптомите на заболяването, включително шум в ушите, изчезват след отстраняване на тумора. Отоларинголозите използват подкрицитални, ректосигмоидални, транслабиринтни подходи. За да бъдете прегледани и лекувани за симптоми и признаци на рак на ухото, обадете се в контактния център на МБАЛ Юсупов.

Юлия Владимировна Кузнецова

Папиломи при новородени

Папилома на ушите на новородено е отделна тема за разговор. Заразяването на новородено е възможно по два начина:

 1. Вътрематочна или вродена. Диагнозата се поставя, ако бъдещата майка е била носител на HPV, а детето се е родило с папилома в ухото. При първоначалния преглед се установява растеж по кожата на новородено.

Заболяването е също вродено, ако инфекцията се случи по време на преминаването на плода през родовия канал на болна майка. В този случай формацията се появява известно време след раждането. Откриването на голям брой папиломи в гениталиите на бременна е повод за цезарово сечение.

 1. Придобити. Това се дължи на липсата на собствен имунитет у детето през първата година от живота. Кожата лесно се наранява, което е благоприятно условие за проникване на вируса в детското тяло.

Поради липсата на собствен имунитет, бебето може да хване HPV

Лекарите не са стигнали до едно заключение относно децата, родени с папилома. Някои смятат, че е достатъчно да държите бебетата под контрол, което ще позволи хирургично лечение при първите признаци на усложнение.

Друга част от лекарите смятат, че ако детето се е родило с патология, е необходима незабавна намеса за премахване на растежа. Това ще избегне по-нататъшни наранявания и съответно разпространението на папиломи по цялото тяло.

Във всеки случай от страна на родителите се изисква да се осигурят подходящи грижи за детето, да се втвърдят, да се повиши имунитетът на децата по всякакъв начин.

Тъй като говорим за усложнения, е необходимо да се наблегне на тези признаци, които трябва да алармират родителите и могат да станат причина за операцията:

 • брадавицата е променила първоначалния си цвят;
 • повишен растеж на папиломи;
 • имаше болезнени усещания.

Във всеки случай, ако папиломи се открият на ушите на новороденото, тогава такива пациенти трябва да бъдат под постоянното наблюдение на специалисти.

Пробождане на хрущял в ухото: характеристики на пункцията и възможни последствия

Пиърсингът на ушния хрущял е популярен вид пиърсинг сред двата пола. Съвременните модници избират немислими места за украса с обеци и умело комбинират различни видове дупки помежду си, създавайки оригинални композиции. Процедурата има характеристики и изисква специални умения от специалист. Нарушаването на технологиите заплашва развитието на усложнения и здравословни проблеми.

Причини за тумори на външното ухо

Има няколко причини за появата на новообразувания на предсърдието: хронични възпалителни процеси на външната част на човешкото ухо, псориазис, екзема, белези на кожата поради наранявания. Смята се, че образуването на външното ухо може да възникне и поради радиоактивно излагане или прекомерно излагане на ултравиолетова светлина.

Доброкачествени тумори и техните разновидности

Името на доброкачествените образувания на предсърдието идва от името на тъканта, от която се образуват:

 • липома - формация, израснала от прекомерното възпроизвеждане на мастни клетки;
 • атерома - киста на мастната жлеза в кожата;
 • хондрома - тумор, който се среща в хрущяла;
 • остеома - тумор в костната тъкан (най-често се намира зад ухото);
 • невус - тумор от обрасли меланоцити на кожата;
 • глимозен тумор - много специфична формация, развива се от клетки, свързани със симпатиковата и парасимпатиковата нервна система, прикрепени към клон на вагусния нерв.
 • невринома е доброкачествен тумор, който се образува в клетките на Schwann на гръбначния, черепния и периферните нерви;
 • хемангиом - тумор от клетките, които образуват съдовете;
 • аденомът на външния слухов канал се образува от жлезисти клетки, произвеждащи сяра (наподобява бели или розови полипи);
 • фиброма - доброкачествено образуване на фиброзна съединителна тъкан (най-често тя е локализирана на ушната мида, на мястото на пункция за обеци);
 • папилома - доброкачествено туморообразно образувание с вирусна етиология, образувано от съединителната тъкан на кожата и лигавиците, това е много често образувание, обикновено се появява на повърхността на предсърдието и външния слухов канал.

Локализация на тумора

Най-често туморите от външната страна на ухото се появяват по-близо до ушния канал. Те се характеризират с много бавен растеж и почти безсимптомно протичане за дълъг период. Болезнените израстъци са само образувания на горния ръб на ушната свивка, в тази зона има голям брой чувствителни нервни клетки. Ако доброкачествените израстъци са локализирани отвън, те не носят никаква заплаха и имат изключително негативен вид. С локализацията в рамките на разпространението води до нарушаване или загуба на звуково възприятие. Развива се така наречената проводима загуба на слуха..

Ако растежът се появи много близо до тъпанчето, тогава се проявяват симптоми като шум в ухото и изразена загуба на слуха. Когато туморът влиза в контакт с тъпанчето, което има огромен брой нервни рецептори, възникват силни болки при стрелба, пациентите могат да се оплакват от постоянно главоболие. В случай, че растежът се появи зад ухото или зад ушната мида, е необходимо да се проведе диференциална диагноза с възпален лимфен възел, който ще изчезне сам, след като възпалението, което е причинило увеличението му, е отишло. Също така, израстъци върху предсърдието могат да бъдат перихондрит и изискват антибиотично лечение.


Ракът на ушите може да е резултат от метастази на онкологията от съседните органи.

Злокачествени тумори на предсърдието

Разграничават първичните и вторичните образувания със злокачествен характер. Първичните са тези, които са се развили директно от тъканите на ухото, вторичните имат метастатичен характер (неоплазмата расте в ухото от съседни органи). Вторичните в този случай са по-опасни, тъй като могат да засегнат близките тъкани с метастази.

В допълнение, някои доброкачествени тумори имат злокачествен ход, който се характеризира с бързата пролиферация и унищожаване на тъпанчето. С този курс доброкачествената формация има лоши последици, тъй като може да прерасне в тимпана и съседните анатомични области, което води до нарушаване на нормалното функциониране на слуховия орган и съседните органи.

Разновидности и прояви на злокачествени тумори


Злокачествените ушни образувания имат различен дебит и симптоми.
В медицината туморите на ушния канал със злокачествен ход са от три вида:

 • спиноцелуларен епител;
 • базалиом (рядко);
 • саркома (много рядко).

Първият се различава от другите тумори по бързия растеж. Външно прилича на брадавична формация. Злокачествената формация, наречена базалиом, расте по-бавно и метастазира в по-късните етапи. Ако се е образувала навън на предсърдието, тя прилича на дълга нелечима язва или плосък белег. Последното при най-малкото нараняване започва силно да кърви. При изследване на външния слухов канал този вид образуване изглежда като единичен растеж на бъбреците и понякога прилича на ерозия на кожата. Когато расте, той е в състояние дифузно да се разпространи по целия външен слухов канал.

Арикуларният саркома има различен ход, всичко зависи от местоположението му. Ако е под ухото или пред предсърдието, тогава се развива бавно и язвява доста късно. Ако саркома се намира в ушния канал, тогава той ще расте много интензивно и бързо ще доведе до унищожаване на тъпанчето, растящо в средното и вътрешното ухо. По-често при деца. Злокачествена формация на ухото може да се развие при дете на възраст под 10 години. Въпреки това, при дете те може да не се развият както при възрастни.

Доброкачествени образувания на предсърдието: причини и симптоми

Израстванията на ухото при хора, които нямат ракови клетки, снимки на които са представени по-долу, се появяват най-често на повърхността на слуховия орган, в областта на средното ухо или в слуховия медус. Те растат безсимптомно, достатъчно дълго, не се дават на себе си.

Има 10 основни вида израстъци в ухото при хората:

 1. фиброма - лека, често на крака. Расте поради нарушено клетъчно делене на епидермиса, разположен навън в началото на слуховия медус;
 2. хемангиом - червен съдов израстък има формата на малка топка. Появява се често при деца;
 3. растеж на глимус - натрупване на нервни окончания в средното ухо, главно при жени;
 4. остеома - състои се от костна тъкан, развива се бавно, появява се в доста млада възраст;
 5. липома (друго име - вен) - малка подкожна подутина, която не причинява никакъв дискомфорт;
 6. папилома - следствие от активирането на HPV в резултат на намаляване на защитните сили на организма по редица причини. Обикновено на крака;
 7. Невусът е бенка; с течение на времето може да се изроди в рак на кожата - меланом. Такъв растеж на ухото при човек може да бъде от раждането;
 8. хондрома е резултат от патология на хрущялната тъкан. Расте много бавно. След операцията могат да се появят рецидиви;
 9. атерома - запушване на мастните жлези. Появява се в областта на лоба, кръгла, правилна форма, безболезнена;
 10. неврином - свързан със слуховия нерв. Среща се при жени и в детска възраст. Опасност от постепенно причиняване на глухота..

Такива образувания се диагностицират чрез външно изследване и хистологично изследване на тъканите..

Лечението е свързано главно с премахването на образованието. За всеки вид този или онзи метод е за предпочитане. Лъчевата радиация върши чудесна работа с папиломи и ангиоми, но е по-добре да каутеризирате липома чрез метода на криотерапията.

По време на рехабилитационния период пациентът обикновено преминава курс на антибиотици..

Диагностика на неоплазми на ухото

Това заболяване се диагностицира както от отоларинголог, така и от дерматолог. Като допълнителни изследвания, лекарят провежда биопсия на мястото на образование и назначава компютърна томография или магнитен резонанс, за да изясни размера на неоплазмата и нейното покълване в съседни анатомични области. За да определите размера на хемангиомите, се предписва доплерография с контрастен агент. Лекарят поставя окончателната диагноза след получаване на резултатите от хистологично изследване и томография.

Характеристики на пробиване

Боли ли ви пробиването на хрущял в ухото ви? Пиърсингът на аурикулата е сложен и болезнен процес, въпреки факта, че за няколко секунди се убожда тънък лоб. Въпреки болката, брутален мъж и крехко момиче са в състояние да издържат на процедурата. Изцелението може да продължи шест месеца, придружено от дискомфорт и редица ограничения.
За успешен резултат капитанът трябва да се придържа към технологиите и санитарните стандарти. Пистолетът не се използва за пробиване на твърда тъкан, под негово влияние хрущялът може да се разпадне. Все повече специалисти се навеждат в полза на игла за катетър. Този инструмент ви позволява да направите дупки с малък и голям диаметър, предотвратява отравяне на кръвта с опасни инфекции - хепатит, СПИН, ХИВ. Напълно невъзможно е да дезинфекцирате работните плочи на пистолета; частици кожа и кръв от предишния клиент попадат на малки части. Това устройство е по-подходящо за бързо пробиване на ушите на детето. Други места се правят с игла: нос, пъп, вежди, устни.

Тайните на професионалистите помагат за намаляване на риска от негативни последици:

 1. За хрущяла се използва фин хрущял..
 2. Специален удар в областта на мивката прави изрез за диаметъра на щифта за обица, което намалява времето на заздравяване на раната.
 3. Преди процедурата господарят свети през ухото и проверява снимката с карта на биологично активни точки, където са разположени безопасни места. Това помага за предотвратяване на усложнения и насърчава бързото нарастване на каналите..
 4. Обицата се избира с марж на дължината, така че да не се появи дискомфорт при подуване.

Популярни видове пробиви на хрущяли:

 • Индустриален. Комбинира две дупки наведнъж. Обикновено едната е разположена отпред, където е лицето, втората от противоположната страна е малко по-ниска, където е главата.
 • Helix. Монтира се хоризонтално по ръба на предсърдието в горната част.
 • Трагус. Украсена е с миниатюрен хрущял, разположен близо до лицето.
 • Дайс. Този тип пункция е лечебна при мигрена, ако се извърши правилно. Хрущялът, разположен над слуховия канал, подлежи на пробиване. Отгоре надолу.
 • Антитрагус. Игла пробива хрущял над ушната мида.
 • раковина Обицата се вкарва в дъното близо до ушния канал.
 • Orbital. Съединението на две дупки, разположени в различни части на ухото, с едно бижу - пръстен.
 • Ръчно. Дупката е направена предимно от хрущял, между вътрешната и външната зона.

По кое време на годината е по-добре да се правят пиърсинги? През зимата има висок риск от конгениране на раната и закачане с топли плетени шапки, през лятото мръсотията попада в свежа дупка, така че е най-добре да извършите процедурата през пролетта или есента.

Лечение на тумори на външното ухо

Всички новообразувания на външната част на ухото трябва да бъдат отстранени. Първо, за козметични цели. Второ, за предотвратяване на нарушения на слуха. Можете да премахнете образуването чрез класическа хирургическа интервенция или с помощта на лазерен нож, изгаряне с радиовълни или криодеструкция. При отстраняване на хемангиоми трябва да се обмисли възможността за капилярна пролиферация и в резултат на това силно кървене по време на операция. В този случай използвайте метода на електрокоагулация.

Хирургичното лечение на новообразувания със злокачествен ход има свои собствени характеристики. Хирургът отстранява всички засегнати области, а също така отстранява всички регионални лимфни възли и жлези в близост до ухото от увредената зона. Обхватът на операцията е много по-радикален. Възможно е също така да се лекуват образувания със злокачествен курс, като се използва радиация или химиотерапия. Ако туморът е повреден от жизненоважни образувания, има далечни метастази или изключително тежко състояние на пациента, операцията не се извършва.

Лечение на ушите

Новообразувания от всякакъв характер на ухото или в ухото обикновено се отстраняват. Това се прави както с цел предотвратяване на глухотата, така и за козметични цели..

Използва се както хирургическа интервенция с помощта на хирургически нож (така нареченото традиционно отстраняване), така и съвременни методи: радиовълнен нож, криодеструкция, използване на лазерен лъч.

Хемангиомът често кърви силно по време на отстраняването, поради което най-често се използва електрокоагулация, каутеризация на растежа с токов удар.

Хирургията за отстраняване на злокачествен тумор е много по-сериозна и по-радикална, трае много по-дълго и изисква сериозен период на рехабилитация.

Хирургът изрязва не само самия растеж, но и околните тъкани, лимфни възли и жлези.

Химиотерапия или лазерна терапия.

Ако неоплазмата е причинила сериозно състояние на пациента, жизненоважните органи и тъкани са засегнати от метастази, тогава операцията не се извършва в този случай.

Състоянието на здравето и дори живота на пациента до голяма степен зависи от това колко време се е обърнал към специалиста. Растежите, които нямат ракови клетки, както и злокачествени в ранните етапи, имат положителна тенденция в лечението и отлична прогноза за бъдещето. В случай, че пациентът се свърза с по-късна дата, има вероятност да не бъде възможно да се отърве от онкологията.


Човешки папиломен вирус на шийката на матката: причини, диагноза и лечение


HPV висок онкогенен риск от човешки папиломи: какво е това

Прогнози за лечение

При новообразувания с доброкачествен ход прогнозата е доста оптимистична с ранно отстраняване (докато те се израждат в злокачествени тумори и докато не прераснат в съседни анатомични области). С ранното отстраняване на доброкачествена неоплазма пациентът се възстановява без последствия. При злокачествени образувания е необходимо да се започне лечение при първите признаци на заболяването и в този случай прогнозата е задоволителна, такова лечение дава положителни резултати. В по-късните етапи от развитието на болестта прогнозата е лоша, вероятно пациентът няма да може да се отърве от тумора.

Злокачествени тумори в ухото при хората: както се наричат

Растенията са от първичен и вторичен произход. Първите се развиват от тъканта на ухото, а вторичните възникват в резултат на метастази от други органи.

Има 4 основни вида злокачествени тумори:

 • спиноцелуларен епителиом - прилича на брадавица, расте много бързо в дълбочина и ширина. Той се появява най-често при мъже в зряла възраст на лоба или в началото на ушния канал. Метастазите се разпространяват в слюнчените жлези, областта на черепа и средното ухо;
 • базалноклетъчен карцином - характеризира се с много бавен растеж, дава метастази в късните етапи на развитие. Той има формата на плака или възелче с розов цвят. Външно прилича на болка, която има склонност към кървене, коричка и след това се отлепва;
 • саркома - появява се главно при деца под 10 години, но е изключително рядка. При възрастен човек развитието му зависи от местоположението. Външните растат и се развиват бавно, вътрешните бързо, с метастази и разрушаване на тъпанчето;
 • меланом - възниква от пигментирани кожни клетки, расте бързо, дава метастази от кръв и лимфа на всеки вътрешен орган, практически не реагира на лечението.
 • силни, понякога непоносими болезнени усещания, които могат да дадат на главата;
 • болката е пареща, огнена, сякаш сте получили изгаряне, в началото тя е периодична, постепенно се увеличава, особено през нощта.
 • отделяне на слуз или гной може да излезе от ухото, както при остър отит;
 • пациентите изпитват шум в ушите, увреждане на слуха, който може да изчезне напълно.

Причини за шишарки зад ухото

Етиологията на образуването на тумор зад ухото върху костта варира при различни заболявания. В допълнение, самите заболявания възникват по различни причини. Възможно е да се разграничат външни и вътрешни провокиращи фактори:

Група провокиращи факторикауза
Външни фактори
 • Хипотермията;
 • Инфекция с различни патогенни микроорганизми;
 • Тежки изгаряния и наранявания
Вътрешни фактори
 • Запушване на мастните жлези;
 • изпотяване
 • Намален имунитет;
 • Нарушаване на метаболитните процеси;
 • Себорея, акне;
 • Онкологични заболявания;
 • Възпаление или алергии.

Грижа за бързо оздравяване

Заздравяването на хрущяла може да продължи няколко месеца и е в пряка зависимост от спазването на правилата за обработка. За да може раната да зарасне бързо, трябва да се грижите за нея през целия период на рехабилитация.

 1. Не мокрите през първите няколко дни.
 2. Не изваждайте обицата, докато не зарасне напълно..
 3. Два пъти на ден и след като получите прах и мръсотия, обработете дупката с антисептици: Хлорхексидин, медицински алкохол, Мирамистин, водороден прекис 3%.
 4. Избършете мястото на пункцията с антисептик след спорт.
 5. Започвайки от втория ден, издърпайте бижутата, така че каналът да може да расте правилно и обицата да не расте към кожата. В първите дни това е трудно да се направи, тъй като дупката може да набъбне.

Ако раната боли лошо, гнойно, потърсете медицинска помощ. Може би развитието на инфекциозен процес.

Ако сте алергични към сплавта, от която е направен продуктът, може да се препоръча отстраняване и замяна с хипоалергенен материал..

Противопоказания за пробиване на хрущял в ухото

Вредно ли е пробиването на хрущяла на ухото? Ако няма противопоказания и процедурата се проведе правилно, тогава е трудно да се повреди тялото.

Опасно е пункцията, ако има някой от следните симптоми или състояния:

 • заболявания на кожата в острия период;
 • травматични мозъчни наранявания в близкото минало;
 • лоша коагулация на кръвта;
 • вирусни, инфекциозни заболявания;
 • склонност към алергични реакции;
 • заболявания на ушите
 • детство;
 • психични разстройства.
 1. Хоризонтален и вертикален лабрет
 2. Грижа и функции за септумен нос
 3. Опции за бижута с пиърсинг

Относително противопоказание е бременността, но много от бъдещите майки го игнорират. Женското тяло в периода на раждане на дете се нуждае от грижи и може да реагира неадекватно на болката и появата на ново чуждо тяло. В резултат на това ще започне възпаление и украсата няма да се вкорени.

Боли ли и какви биха могли да бъдат последствията

За да пробие плътен хрущял, капитанът се нуждае от игла, в края на която е разположен катетър. Благодарение на този инструмент процедурата е бърза. Ще нарани ли прободеният хрущял в предсърдието? По време на процеса клиентът изпитва болка, но тези усещания са доста поносими и траят 2-3 минути. Анестезията се използва рядко, с много нисък праг на болка..

Пиърсингът на ушния хрущял може да доведе до следните усложнения:

 • Зрително увреждане.
 • Възпаление, гнойни рани и не лекува дълго време. Често поради нехигиена.
 • Нарастване на келоиден белег.
 • Силно кървене.
 • Парализа на лицето с развитието на инфекциозен процес.
 • Деформация на предсърдието.
 • Неоплазма с неправилно образуване на канал и инфекция.

Всяко усложнение изисква медицинска помощ. Експертите не препоръчват да си пробивате у дома. Висок риск от инфекция и увреждане на биологични точки.

По този въпрос опитът и наличието на определени знания са важни. За процедурата се обърнете към салона с квалифициран майстор.

Симптоми

В зависимост от това коя болест се развива, синдромът може да включва симптом на различен тип уплътняване зад ухото..

Студ

При настинки, в резултат на навлизането на патогенни бактерии и техните токсини в тъканната течност и лимфа, съседните лимфни възли могат да се увеличат. В резултат на това под долната челюст, зад врата или, алтернативно, зад ухото, има гъста подвижна формация, безболезнена или с незначителна болка. При натискане краищата на такъв конус могат да бъдат добре определени, кожата наоколо без признаци на възпаление. Такава буца изчезва, когато се излекува от настинка.

Инфекциозни заболявания

Много инфекциозни заболявания, в допълнение към обикновената настинка, могат да бъдат придружени от стягане зад ухото, свързано с увеличаване на лимфните възли. Те включват:

 • Остри респираторни инфекции като фарингит, тонзилит, ларингит, трахеит;
 • Хронични и остри инфекции на устната кухина - кариес, пародонтална болест, флюс;
 • Отоларингологични заболявания - отит, синузит, синузит, челен синузит;
 • Вирусни инфекции - грип и СПИН;
 • Паразитни болести - Токсоплазмоза, Giardiasis.

Ако уголемяването на лимфните възли се случи без натрупване на гной и хиперемия в тях, тогава е възможна диагноза паротидна аденопатия. Ако имунната система на организма не се справи с причинителя на болестта, тогава в регионалния лимфен възел се образува гнойно възпаление..

лимфаденит

Лимфаденитът е възпаление на лимфните възли, което често се появява на фона на други гнойни възпалителни заболявания. За него в острата фаза са характерни: твърда бучка зад ухото, подуване и зачервяване. Заболяването може да бъде остро и хронично, с възпаление на един или няколко лимфни възли наведнъж. Приемът на токсини в кръвта причинява, наред с местните симптоми, развитието на общи симптоми - треска, треска, главоболие и намаляване на общото благосъстояние. Гнойният лимфаденит е опасен за развитието на сепсис. Хроничният лимфаденит протича без очевидни симптоми на възпаление, които се увеличават само по време на обостряне.

Туморите

Туморите зад ухото, които не са свързани с лимфаденит или възпаление на дихателните пътища на мастоидния процес, се появяват, както във всяка друга част на тялото, по време на дегенерация на тъканите.

Злокачествените новообразувания като саркома на меките тъкани, базално-клетъчен карцином и неврофиброматоза водят до образуването на фиброзни уплътнения, слети с подлежащите тъкани, болезнени, обикновено по-тъмни от околната тъкан, от кафеникаво-червеникави до черно пигментирани структури.

Хемангиом - тумор, който се образува във връзка с доброкачествена дегенерация на кръвоносните съдове, расте бързо, зачервява се, усеща се като повече или по-малко мека формация на пипане.

Ако се образува гъста, безболезнена, заоблена подутина, с ясно очертани ръбове, свободно движещи се под кожата, тогава това е друга доброкачествена неоплазма - киста или атерома (вен). Размерът му е малък грах и обикновено не причинява дискомфорт, но със значително увеличение може да изисква хирургическа намеса. Атеромите обикновено се образуват с упорито запушване на мастната жлеза и постепенното заместване на функционалната тъкан - съединителната тъкан, което й придава значителен печат. Често атеромата се усложнява от възпаление от типа на гноен абсцес и след това изисква спешна операция. Атерома често се дегенерира в злокачествен тумор.

Наранявания

При удряне в ухото и мастоидията, поради близостта до повърхността на кръвта, лимфните съдове, ушните кухини, е възможно значително нараняване на тъканите с появата на състояние на нарушен отток на течност и сериозно посттравматично възпаление. Всичко по-горе може да доведе до неравности и травматични уплътнения по костта зад ухото.

Други заболявания

Големи пастообразни задръствания зад ушите могат да възникнат при заушка или заушка. Характерни са болка по време на дъвчене, преглъщане, фебрилна и пиретична температура и общо неразположение. Такива тумори се появяват поради възпаление в сдвоени паротидни слюнчени жлези. Заушката трябва да се лекува с медикаменти, това е силно заразна болест и допринася за развитието на усложнения, включително безплодие.

Понякога зад ухото, на места със значителен мастен слой се образуват и липоми, доброкачествени тумори, характеризиращи се с неясни ръбове, ниска подвижност, мека консистенция. Липомите рядко се израждат в рак - липосаркома.

Усложнения

Само по себе си, откритата чупка зад ухото не може да причини усложнения, но сигнализира за нарушение от различни системи на тялото, включително от УНГ органи. Независимо от това, възможни са усложнения: сепсис, абсцес, менингит, ако бучката има гноен характер. По-рядко диагностицират дегенерацията на доброкачествен тумор в злокачествен.

ПОМНЯ! Не трябва да пускате дори най-незначителните отклонения в здравословното състояние, тъй като по-ранното лечение спестява от сериозни усложнения в бъдеще.